CHÚA BA NGÔI LÀ GÌ?

CHỬ CHÚA BA NGÔI LÀ GÌ? CHỬ CHÚA CÓ NGHỈA LÀ GÌ? CHÚNG TA NÊN CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA CHA HAY VỚI CHÚA GIÊ-SU HAY VỚI CHÚA?

Nếu ta dùng từ Chúa để gọi thì đó là nói về Chúa ba ngôi gồm có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus, và Đức Thánh Linh. Có ba ngôi của Chúa mà hiệp thành như một người từ buổi sáng thế đã tạo dựng loài người, vủ trụ, trời đất, biển và muôn vật: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Ba ngôi hiệp một lại làm tất cã mọi công việc của Ngài vì Ngài muốn cứu chúng ta ra khỏi tội lổi không bị hình phạt vào trong hồ lửa địa ngục đời đời mà cứu chúng ta vào nước thiên đàng.

Ai nhận biết mình có tội với Đức Chúa Cha, tiếp nhận Chúa Jesus chết thay cho tội lỗi của mình thì được Chúa Cha tha tội và được cứu rổi linh hồn, không bị đi địa ngục nhưng được vào thiên đàng. Khi người nào đã ăn năn tội xong, tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng thì nhận lãnh được Chúa Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong lòng mình. Chúa Thánh Linh sống trong chúng ta, làm thầy dạy dổ chúng ta, nhắc nhở chúng ta, sửa dạy chúng ta đi đúng theo luật lệ của Đức Chúa Cha. Chúa Jesus chết thay cho chúng ta để mua chuộc tội lỗi chúng ta hầu chúng ta được trở về làm hòa lại với Đức Chúa Cha, được trở về gọi Ngài là Cha, là Đấng tạo dựng ra chúng ta. Tổ tông của chúng ta là A đam đã phạm tội và đã bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen xa cách mặt Ngài từ buổi sáng thế rồi.

Cách ăn năn tội lỗi theo cách 5 ngón tay mà Chúa chỉ dạy tôi viết ra cho các bạn bao gồm 3 ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta có tội với Đức Chúa Cha, chấp nhận Chúa Jesus chết thế cho tội lỗi của chúng ta, và lấy đức tin tin rằng Đức Chúa Cha đã tha thứ tội lỗi của mình rồi, hứa với Đức Chúa Cha quay đầu trở lại 180 độ không làm tội lỗi đó nữa. Xong rồi có uy quyền của Chúa Cha ban cho chúng ta đuổi tà linh ma quỷ đi ra khỏi chúng ta được trong Danh Chúa Jesus. Khi làm xong thì mời Chúa Thánh Linh làm đền thờ trong thân thể chúng ta. Nếu tâm linh trong sạch thì Ngài mới ngự vào vì Ngài là Thánh, không thể ở nơi dơ bẩn được.

II-PHẢI CẦU NGUYỆN VỚI AI:

Chúa Jesus dạy chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Cha như trong sách Mathi-ơ 5:9-13 bài cầu nguyện với Chúa Cha trong Danh Đức Chúa Jesus. Chúa Thánh Linh sống trong lòng chúng ta sẽ cáo trách tội lổi chúng ta cho chúng ta biết ăn năn cầu nguyện sao cho đẹp lòng Chúa Cha hầu chúng ta được Chúa Cha tha thứ tội lổi cho mình.

Muốn có lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa Cha như Chúa Jesus dạy thì chúng ta phải cầu nguyện Trong danh Chúa Jesus và đến với Chúa Cha nhờ huyết Chúa Jesus mà cầu xin, với sự cáo trách tội lổi của Chúa Thánh Linh ăn năn tội lổi và biết mình phải cầu xin gì cho đúng với lòng Chúa Cha. Tôi cho một ví dụ như sau: Chúa Cha là ổ điện, Chúa Jesus là sợi giây điện, còn chúng ta là cái điện thoại. Nếu chúng ta không xạt pin điện thoại thì điện thoại chúng ta không xài được. Nếu chúng ta thiếu sợi dây điện để cấm điện vào thì cũng không xài điện thoại được. Nếu chúng ta không có ổ điện để ghim vào xạt thì chúng ta cũng không có điện trong điện thoại để xài. Chúng ta cần cã ba thứ gom lại mới xài điện thoại được. Cho nên hãy nói Trong Danh Chúa Jesus, con đến với Cha, con xin Cha tha thứ tội lổi cho con, v.v. các bạn sẽ cảm nhận được một sự gần gủi mật thiết giửa Cha và con thật là trên cã tuyệt vời.

Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện nói với Chúa, Chúa theo thói quen mà thôi thì chúng ta sẽ nói như những lời trống rổng,trong lúc cầu nguyện không đi đến đâu hết. Lời cầu xin và cầu nguyện của chúng ta không được Cha vui lòng. hãy đến với Chúa Cha nhé vì Cha đang yêu các bạn và Cha đang mở vòng tay ra chờ đón bạn. Muốn thật hết lòng. Amen!


(Chú ý: Nhiều người khinh thường Chúa và viết chử thường. Chúng ta phải viết chứ hoa những từ thuộc về Chúa. Không viết hoa là khinh thường Chúa nhé các bạn.)

Những từ dưới đây giống nhau nhé mà người phiên dịch trong Kinh Thánh thay đổi cùng giống nhau:

1-Đức Chúa Trời=Đức Chúa Cha=Đấng Tạo Hóa= Cha= Đấng Hằng Sống=Cha Đời Đời=Chúa Bình An v.v.

2-Đức Chúa Giê-xu=Đức Chúa Con=Đấng Cứu Chuộc=Chúa Jesus Christ=Con một của Đức Chúa Trời= Chúa Ngôi Hai.

3-Đức Thánh Linh=Chúa Thánh Linh=Linh của Cha=Linh của Đức Chúa Trời=Ngôi thứ ba trong Chúa.

Advertisement