TÔI ƯỚC AO TẶNG CHO CÁC BẠN MỘT MÓN QUÀ GIÁNG SINH CÓ Ý NGHỈA TRONG MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2021 NÀY:

TÔI ƯỚC AO TẶNG CHO CÁC BẠN MỘT MÓN QUÀ GIÁNG SINH CÓ Ý NGHỈA TRONG MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI 2021 NÀY:

Trong mùa Chúa Giáng Sinh và Năm Mới 2021, tôi không có món quà vật chất gì có giá trị để tặng cho mổi người bạn trên FB của tôi, nhưng điều gì tôi có thì tôi sẽ tặng cho các bạn: Đó là món quà tâm linh mà Chúa Jesus bảo tôi phải viết lên hôm nay để tặng cho các bạn đây. Nó thật sự rất là quý giá vô cùng cho những ai muốn học hỏi và muốn tiến lên một bước nữa để đến gần ngôi ơn phước của Chúa trong mùa lể giáng sinh và năm mới này. Tôi có sự bày tỏ của Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta như sau: Ngài muốn làm cho chúng ta được sống động với Ngài trong những ngày sắp đến, khi mọi sự khó khăn về kinh tế, bệnh tật, con cái nghổ nghịch không còn vâng lời cha mẹ của chúng nữa vì sức ép của thế gian và bạn bè trên xả hội chúng quanh chúng thuộc về thế giới tối tăm, họ không còn nghe theo tiếng lương tâm của họ nữa, không còn biết kính sợ Đức Chúa Trời như ngày xưa nữa. Cho đến những người trong hội thánh Chúa trong nhà thờ, trong giáo hội vẩn sống tệ hơn người thế gian, sống theo xác thịt họ cho là đúng mà quên đi tình yêu từ lúc ban đầu với Chúa. Chúng ta phải làm gì đây khi chúng ta là chiên thật của Chúa mà đang sống chung quanh những con chó sói đội lốt chiên con đang vây quanh chúng ta. Chúng nó muốn cắn nuốt chúng ta để làm cho tâm linh chúng ta chết đi và trở nên giống như chúng vậy. Nếu chúng ta không có sự khôn ngoan của Chúa cho thì chúng ta dần dần sẽ biến dạng và sẽ trở lại con người xác thịt giống như họ và cuối cùng cũng sẽ đi vào hỏa ngục đời đời. Có sự bày tỏ của Chúa cho chúng ta phải nên sống như thế nào dưới đây trong lời dạy dổ của Ngài:

1-KHÔNG BUỒN GIẬN, CAY ĐẮNG VỚI AI DÙ CHO NGƯỜI ĐÓ LÀ KẺ THÙ SỐ MỘT CỦA CHÚNG TA. HÃY THA THỨ VÀ CẦU THAY, HAY CHÚC PHƯỚC CHO HỌ.

-1 Giăng 4:20 – Vì có ai nói rằng: Ta yêu Ðức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Ðức Chúa Trời mình chẳng thấy được. -Châm ngôn 25:21: “Nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn; Nếu có khát, hãy cho nó uống.”

-1 Phi-e-rơ 3:9 – Ðừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành.

-1 Cô-rinh-tô 4:12 – Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục;

– Rô-ma 12:14 – Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa.

-Lu-ca 6:28 – Hãy chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Chú ý: Nếu các bạn không thể nào làm được như thế thì trước hết hãy ăn năn tội lổi buồn giận không tha thứ cho người đó (tên gì khai ra) làm theo cách 5 ngón tay và đuổi tà linh đó đi cho đến khi nghe chúng đi ra khỏi bạn thì bạn sẽ làm được những lời dạy của Chúa cách dể dàng được.

2-KHÔNG LO LẮNG, PHIỀN MUỐN CHI HẾT.

– Ma-thi-ơ 6:27 – Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?

– Ma-thi-ơ 6:28 – Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ;

-Ma-thi-ơ 6:34 – Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.

– Mác 4:19 – song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không trái.

Chú ý: Nếu các bạn bị tà linh lo lắng lôi kéo đi thì hãy ăn năn khước từ tội lo lắng đuổi tà linh đi ra khỏi bạn theo cách 5 ngón tay cho đến khi nghe chúng đi ra khỏi bạn người cảm thấy nhẹ nhàng mới là xong.

3-KHÔNG LẦM BẦM, OÁN TRÁCH, HAY CAY ĐẮNG VỚI AI HAY VỚI CHÚA.

-Dân-số Ký 14:27 – Ta sẽ chịu hội chúng hung dữ nầy hay lằm bằm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lằm bằm của dân Y-sơ-ra-ên oán trách ta. Vì cớ sự lầm bầm và oán trách Đức Chúa Trời mà dân y-sơ-ra-ên phải bị phạt đi trong đồng vắng 40 năm thay vì đi chỉ đi có 40 ngày.

– Ê-phê-sô 4:31 – Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác.

-Rô-ma 3:14 – Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng.

Nếu bạn đang bị chúng trói buộc thì hãy ăn năn tội lỗi và đuổi linh đó đi theo cách 5 ngón tay trong phần cuối của bài này.

4-KHÔNG THAN VÃN HAY NÓI HÀNH VỀ AI VỚI MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC KHI AI ĐÓ ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG CHÚNG TA.

-Thi-Thiên 101:5 – Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân cận mình; Còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi.

-Châm-Ngôn 10:18 – Người giấu sự ghen ghét có môi dối giả; Và ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại.

– Châm-Ngôn 25:23 – Gió bắc sanh ra mưa; Còn lưỡi nói hành cách kín đáo gây cho mặt mày giận dữ.

-Cô-lô-se 3:8 – Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết nói sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Ðừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em.

Nếu bạn có muốn nói thì hãy kể ra việc làm của người đó (giấu tên họ) với mọi người mục đích để làm bài học giúp cho người khác đề phòng kẻo sẽ bị sụp bẩy của quỷ dử như mình vậy.

-Nếu có nói thì nên nói nhỏ báo tin như lời cảnh báo với chính người đang sắp bị là nạn nhân của đối phương kẻo họ sẽ bị cắn nuốt bởi chó sói đội lốt chiên con đó. Đây là không phải là lời nói hành nhưng là lời cảnh báo.

5-HÃY GÌN GIỬ MÔI MIỆNG CHÚNG TA VÌ ĐẦY DẨY TRONG LÒNG THÌ MÔI MIỆNG NÓI RA

-Gia-cơ 3:6 – Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.

– Gia-cơ 3:8 – nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết.

– Gia-cơ 3:9 – Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Ðức Chúa Trời.

-1 Phi-e-rơ 3:10 – Vả, Ai muốn yêu sự sống Và thấy ngày tốt lành, Thì phải giữ gìn miệng lưỡi, Ðừng nói điều ác và lời gian dảo;

6-HÃY LUÔN LUÔN NGỢI KHEN VÀ CÁM ƠN ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG TẤT CẢ MỌI SỰ XÃY RA TRONG ĐỜI SỐNG CHÚNG TA VÌ NGÀI ĐANG MÀI DỦA, UỐN NẮN CHÚNG TA VÀ LÀM CHO CHÚNG TA ĐƯỢC TRONG SÁNG, QUÍ GIÁ HƠN.

-1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16: “Hãy vui mừng mãi mãi cầu nguyện không thôi.

-Rô-ma 8:28 – Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

Một cục hột soàn mà không được mài dủa cũng thành ra vô dụng. Như cục sạn sỏi dưới mắt người bình thường, nhưng đối với người thợ hột xoàn, nó là vô giá khi được nằm trong tay người mài dủa hột xoàn. Người đó có thể biến cục đá hột xoàn đó thành giá mắc hay rẻ tùy theo người bỏ nhiều công phu mài dủa nó hay bỏ ít công của họ mà thôi. Càng dủa nhiều khía cạnh thì nó càng mắc tiền hơn và càng sáng hơn. Chúa của chúng ta nhìn chúng ta với cặp mắt như người mài dủa hột xoàn. Nếu chúng ta chấp nhận và để cho Ngài mài dủa chúng ta càng nhiều thì chúng ta trở nên có giá trị nhiều hơn về mặt tâm linh với những người chung quanh chúng ta. Càng mài dủa phần tâm linh nhiều chừng nào thì đời sống của chúng ta càng giống Chúa Jesus càng nhiều hơn. Bọn quỷ không dám đến gần chúng ta và môi miệng chúng ta có uy quyền của Đấng Christ, nói ra những lời khôn ngoan và uy quyền trên tà linh và bệnh tật.

7-KHÔNG KHOE KHOANG NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM TỐT TRONG QUÁ KHỨ.

– Giê-rê-mi 48:30 – Ðức Giê-hô-va phán: Ta biết sự giận của nó là hư không, sự khoe khoang của nó là vô ích.

-2 Ti-mô-thê 3:2 – Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bó buộc, không tin kính,

-Gia-cơ 4:16 – Kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo mà khoe mình! Phàm khoe khoang như vậy là xấu.

8-KHÔNG THỔI PHÒNG MỌI SỰ VIỆC XẤU HAY TỐT ĐÃ XÃY RA TRONG ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH

Thổi phòng việc gì là làm chứng gian, là nói dối, không thành thật. Đức Chúa Trời ghét kẻ nào nói dối. Ai nói dối là con cái của quỷ dử. Nếu thuật lại một sự việc thì hãy nói sự thật, không thổi phòng hay thêm hay bớt điều gì

-Khải-huyền 21:8 – Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

-Khải-huyền 21:27 – kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.

-Cô-lô-se 3:9 – Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó,

9-KHÔNG NÊN ĐI TÌM LOÀI NGƯỜI NÀO TRÊN TRẦN GIAN NẦY NHƯNG BẠN HÃY MAU CHẠY ĐẾN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, QUA DÒNG HUYẾT CHÚA JESUS, ĂN NĂN TỘI LỖI CỦA MÌNH, NHẬN LÃNH ĐỨC THÁNH LINH VÀO LÒNG TRỞ LẠI HẦU CÓ SỰ BÌNH AN TRONG TÂM HỒN MÀ NGHE ĐƯỢC TIẾNG THÁNH LINH DẠY DỔ NẾU CHÚNG TA HỎI NGÀI THÌ NGÀI SẼ TRẢ LỜI CHÚNG TA.

Nếu lòng chúng ta có 9 trái Thánh Linh thì có nhiều hy vọng nghe được tiếng phán của Ngài rỏ ràng hơn là lúc chúng ta phạm tội và mất Ngài. Nếu chúng ta đi ngược lại 9 trái Thánh Linh thì chúng ta sẽ không nghe được tiếng phán của Ngài. Bí quyết là vậy.

-Galati 5:22:” Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.”

Nếu chúng ta có ngược lại trái của Thánh Linh như là: ganh ghét, buồn giận. lo lắng, nóng tánh, hung dử, phản nghịch, cứng lòng, tham lam ích kỷ, v.v. là bông trái của quỷ dử.Làm sao để có được 9 trái Thánh Linh?

Bạn hãy mau Dọn sạch lòng tìm rác rến trong tâm linh để ăn năn từng tội một theo cách 5 ngón tay cho sạch hết mọi rác rến thì trở nên trong sạch, được xưng công bình trước mặt Chúa của chúng ta, có Thánh Linh làm đền thờ của Ngài trong lòng chúng ta và được có vé vào thiên đàng(Hiện nay đã có bài DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA)

10-CÁCH ĂN NĂN CHO MỘT TỘI LỖI THEO CÁCH 5 NGÓN TAY:LÀM BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH THẬT THEO CÁCH ĂN NĂN, KHƯỚC TỪ, ĐUỔI TÀ LINH THEO CÁCH 5 NGÓN TAY DƯỚI ĐÂY):

1.Con thú nhận với Chúa Cha rằng con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình đóng đinh trên cây thập tự vì đã phạm tội nầy:________ .

2.Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi

3.Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lỗi ______cho con và Cha không nhìn thấy tội lỗi nầy của con nữa,

4.Con ăn năn và khước từ tội lỗi, hứa với Chúa Cha là kể từ hôm nay con sẽ không làm những tội lỗi như thế nữa, con sẽ quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.

5.(Đuổi tà linh): TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU ĐÃ DÀNH CHO NGƯƠI NGAY GIỜ NẦY VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI QUẤY PHÁ TA NỮA, HÃY CÚT NGAY! Amen!

Mong rằng sau khi đọc bài viết này các bạn có học hỏi thêm được phần nào về cách chăm sóc tâm linh của các bạn để được hưởng nước thiên đàng trên trần gian nầy trước hết và sẽ được hưởng nước thiên đàng sau khi qua đời. Muốn thật hết lòng Amen!

Advertisement