HÃY “NHÌN TRÁI BIẾT CÂY” NHỮNG NGƯỜI TIÊN TRI GIẢ:

HÃY “NHÌN TRÁI BIẾT CÂY” NHỮNG NGƯỜI TIÊN TRI GIẢ:

Trong những bài trước tôi có đăng lên lời Chúa trong Kinh Thánh nói về tiên tri giả trong ba đọan Kinh Thánh Mathi-ơ 7:15; 21; Mathi-ơ 24; và 2 Phi-e-rơ 2. Hôm nay Chúa bày tỏ thêm chi tiết về nhiều bông trái của họ giống nhau cách rỏ rệt hơn và được liệt kê trong bài viết nầy.

Nếu chúng ta nhận diện được khoảng 3 bông trái giống y hệt những gì họ đã làm dưới đây thì chúng ta phải bắt đầu đề cao cảnh giác coi chừng họ có thể là tiên tri giả đấy! Chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu thêm nữa nhiều bông trái khác nữa của họ. Nếu họ có thêm nhiều bông trái khác giống những điều được liệt kê dưới đây, càng nhiều thì càng tốt hầu chúng ta càng biết rỏ ràng và nhận định chính xác là chính hắn là đồ giả, không phải đồ thật, là công cụ của ma quỷ. Hiên nay đồ giả rất nhiều trên thị trường nhất là trên mạng internet. Chúng ta phải cẩn thận kẻo chúng ta mất tiền và mất linh hồn vì những người thầy giả mạo nầy do ma quỷ đem đến cho chúng ta hoặc trong nhà thờ chúng ta hoặc trên mạng internet FB mà chúng ta đã lở học hỏi từ họ những tín lý thần học sai lạc lời Chúa trong Kinh Thánh làm cho chúng ta bị trúng nọc độc của ma quỷ giết chết tâm linh mình. Tục ngử có câu: Thầy nào trò nấy. Chúa Jesus dạy người mù dắt người mù, cã hai đều té xuống hố địa ngục. Những bông trái xấu của họ dưới đây rất nhiều và rất dể nhận diện được nếu chúng ta được Chúa Thánh Linh soi sáng.

1-NÓI THÌ NHIỀU NHƯNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC BAO NHIÊU.
Họ nói lý thuyết lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rất hay, nhưng không áp dụng cho mình mà bắt người khác phải làm theo. Họ nói một đường nhưng làm một ngã. Họ chính là kẻ nói dối, là người pha-ri-si, là kẻ giả hình đang đục khoét anh em.

2-GIÃNG ĐẠO CHÚA THEO KIỂU HÙ DỌA ÉP BUỘC
Họ thường bắt người nghe phải tin theo Chúa của họ nếu không sẽ bị tai nạn chết người xãy đến trong những ngày sắp đến. Họ cũng có thể hù dọa làm thiệt hại người nghe gây ra tai nạn hay bệnh tật thật sự giết chết người đó đúng theo ngày tháng họ đưa ra nếu người đó chưa có Chúa bảo vệ, và không chịu tin Chúa của họ. Chính họ là công cụ của ma quỷ đấy vì chúng có uy quyền để cướp giết và hủy diệt.

3-CÓ NHIỀU TRIỆU CHỨNG CỦA MA QUỶ LÀ CƯỚP GIẾT VÀ HỦY DIỆT TRÊN THÂN THỂ CỦA NGƯỜI TIÊN TRI GIẢ NÀY:

-Đời sống nghẹt ngòi, không phước hạnh.
-Con cái của họ hư hỏng, hút xì ke ma túy, không tin Chúa, suy đồi, hư hoại.
-Chạy theo tiền bạc, giàu có nhưng vẩn luôn thiếu hụt.
-Có nhiều điều không may mắn xãy ra trên đời sống họ như tai nạn, bệnh hoạn, thiếu thốn, v.v.
-Công việc làm quá bề bộn, tốn hao sức khỏe, không có thì giờ nghỉ ngơi, phung phí sức khỏe, thân xác của mình là đền thờ của Đức Chúa Trời.
-Tánh tình rất khó khăn với mình và với những người chung quanh. Sống không được tự do, bị nhiều sự trói buộc của ma quỷ. Ăn uống, ăn mặc, hay làm bất cứ điều gì cũng khó khăn theo ý của họ mà không dể dải cho những người chung quanh và cho con cái của họ.
-Đời sống không có gì phản ảnh được sự phước hạnh và sự bình an mà Chúa đã hứa cho con cái Ngài như trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 28.

4-KHÔNG CÓ ĐẦY ĐỦ 9 TRÁI THÁNH LINH (Galati 5:22)
Thiếu tất cã hay thiếu một vài trái Thánh Linh cũng không được: Tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân tự, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.

5-KHÔNG GIẢNG DẠY ĐÚNG THEO LẼ THẬT CỦA CHÚA TRONG KINH THÁNH. HOẶC GIẢNG DẠY PHÂN NỮA LẼ THẬT, THẦN ĐẠO ÚP MỞ KHÔNG RỎ RÀNG:

-Họ giảng nhiều về tình yêu thương che đậy vô số tội lổi. Cứ phạm tội vì chúng ta là loài người không thể nào thánh như Chúa Jesus được. Những gì chúng ta không làm được có Chúa Jesus làm xong hết rồi. Chúng ta sống trong thời kỳ ân điển, chỉ cần tin mà thôi. Không phải bởi việc làm cho nên không ai khoe mình.
-Họ giảng dạy tránh né nói về sự ăn năn tội lổi chấp nhận mình là con người có tội cần huyết Chúa Jesus đổ ra trên cây thập tự mua chuộc để được Chúa Cha tha tội.
-Họ nói nhiều về Cha và về Thánh Linh và lữa. Tránh né dùng từ “Trong Danh Chúa Jesus.”để đuổi quỷ, chữa lành hay cầu nguyện
-Họ giảng dạy về Chúa Jesus tha thứ tội lổi cho mình hết tội dỉ vãng, tội hiện tại và tội tương lai cũng được Chúa Cha tha thứ một lần đủ cã.
-Họ giảng dạy tín lý thần đạo úp úp, mở mở, không rỏ ràng, tránh né những câu hỏi về thần học vì họ hầu việc loài người, sợ loài người giận, không đi nhóm, hoặc không dâng tiền cho họ.
-Họ giảng dạy tín lý tin lành ân điển rẻ tiền, siêu ân điển, cứ sống trong tội lổi không sao vì Chúa Jesus đã chết thế cho chúng ta một lần đủ cả, không cần phải ăn năn hoài hoài nữa. Trong thời kỳ ân điển, Chúa Jesus đã trả giá xong hết mọi tội lổi cho chúng ta trên thập tự giá rồi, chúng ta chỉ cần chấp nhận và tin Chúa Jesus mà thôi. Càng ráng sửa đổi những tánh xấu thì chúng ta càng xấu tệ hơn vì chúng ta làm theo xác thịt và cậy luật pháp và việc làm. Hãy sống vui vẽ vì Chúa Jesus đã làm xong hết cho chúng ta rồi. Không cần phải lo sợ mất sự cứu rồi vì sự cứu rổi là đời đời cho những ai tin đến Chúa Jesus.
-Họ giảng dạy phải nghe và vâng lời người chăn bầy cách tuyệt đối. Nếu không vâng lời thì phạm tội với Chúa.
-Họ giảng dạy con người giống như một Đức Chúa Trời nhỏ trên đất. Tất cã những gì mình có đức tin thì sẽ được thành vì chúng ta đã được tạo dựng giống nên hình ảnh của Đức Chúa Trời.
-Họ giảng dạy Đức Chúa Trời là tình yêu thương cho nên Ngài không thể bỏ một ai vào hồ lửa địa ngục hết. Địa ngục là cho ma quỷ mà thôi. Ai tin Chúa Jesus cũng được vào nước thiên đàng hết.
-Họ dạy Chúa Jesus không còn làm phép lạ nữa thời kỳ cuối cùng vì phép lạ đã chấm dứt. Ai có cầu nguyện phép lạ là đến từ ma quỷ, lấy quỷ trừ quỷ. Trong lúc chúng ta biết câu Kinh Thánh này Chúa Jesus nói:” Chúa Jesus hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi(Hê-bơ-rơ 13:8)
-Và nhiều điều khác nữa không có trong Kinh Thánh hoặc họ lấy một câu trong Kinh Thánh rồi cắt nghỉa theo ý xác thịt của họ.

6-HAM CAI TRỊ NGƯỜI KHÁC, MUỐN NGƯỜI KHÁC LÀM THEO Ý MÌNH NHUNG KHÔNG BIẾT LẮNG NGHE Ý KIẾN NGƯỜI KHÁC

7-ĐẦY DẨY BÔNG TRÁI XÁC THỊT: Galati 5:19-21:
Gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ganh ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đãng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi: Hể ai phạm những việc như thể ấy thì không hưởng được nước Đức Chúa Trời.

8-THƯỜNG KIÊU NGẠO, ĐOÁN XÉT, NÓI HÀNH , CHỈ TRÍCH NGƯỜI KHÁC TRONG CUỘC ĐÀM THOẠI VỚI MỌI NGƯỜI

9-NÓI RA NHỮNG LỜI CAY ĐẮNG, BỰC DỌC TRONG LÒNG, KHÔNG CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG

10-KẾT BẠN THÂN VỚI TẤT CÃ MỌI NGƯỜI KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO HAY TÍN LÝ SAI. Chúa day chúng ta nên tránh họ, không kết bạn với họ.
-Thi Thiên 1:1:” Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chổ của kẻ nhạo báng. Chúng ta không nên kết bạn thân la cà hàng ngày với những hạng người như thế, lâu ngày chúng ta sẽ bị nhiểm nọc độc của họ. “Gần mực thì đên, gần đèn thì sáng.”
-1 Cô-rin-tô 5:11 Phao lô khuyên chúng ta đừng làm bạn với kẻ xưng mình là anh em mà gian dâm, tham lam, thờ hình tượng, chửi rủa, say sưa, chắc bóp. Cũng không nên ăn chung với người như thể ấy.

12-ĐỐI XỬ KHÔNG TỐT VỚI NHỮNG NGƯỜI CHUNG QUANH:
Không tôn trọng người lớn tuổi, khinh khi người nghèo, kỳ thị chũng tộc, không thương cha mẹ già của mình, không thương bà con anh em chú bác cô dì nghèo của họ.

13-ĐỐI SỬ KHÔNG CÔNG BẰNG VỚI MỌI NGƯỜI. TRỌNG NGƯỜI NÀY GHÉT NGƯỜI KIA.
Chúng ta hãy cố lấy mắt nhìn xem cách họ đối sử với nhiều người trong hội thánh. Ai nịnh bợ hay người giàu có thì họ thương, còn ai không nịnh hót, hay nói sự thật với họ thì họ ghét bỏ.

14-THẦN THÁNH HÓA LOÀI NGƯỜI, HAM CHẠY THEO AI CÓ DẤU KỲ PHÉP LẠ, KHÔNG BIẾT PHÂN BIỆT ĐƯỢC CÁC THẦN.

15-CÓ NHỮNG KINH NGHIỀM BẢN THÂN SIÊU NHIÊN MÀ KINH THÁNH KHÔNG ĐỀ CẶP ĐẾN ĐẾN TỪ MA QUỶ
Họ có thể xuất hồn bỏ xác lại tại nhà và tâm linh đi đây đó viếng nơi nầy nơi nọ, hay đi chơi giống như trong phim ảnh thần thoại, siêu nhiên.

16-THƯỜNG HAY CƯỜI TO LỚN TIẾNG MÀ KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC, RẤT KINH DỊ, LẠ THƯỜNG KHÔNG BÌNH THƯỜNG, NHƯ NGƯỜI BỊ BỆNH TÂM THẦN.

17-SỐNG HAI MẶT, KHÔNG THẬT LÒNG VỚI MỌI NGƯỜI: LÀM NHỮNG VIỆC KÍN GIẤU KHÔNG CHO MỌI NGƯỜI BIẾT.

18-KHÔNG MUỐN NGHE VÀ RẤT SỢ, TRÁNH NÉ VIỆC KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN 40 NGÀY.

19-THƯỜNG NÓI NHỮNG LỜI TIÊU CỰC GÂY CHIA RẺ NGƯỜI NẦY VỚI NGƯỜI KIA.

20-HAY NÓI LỜI TIÊN TRI SAI BÉT VỚI NHỮNG NGƯỜI TIN CHÚA THẬT SỰ NHƯNG CÓ THỂ ĐÚNG VỚI NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA VÌ HỌ ĐỌC ĐƯỢC TƯ TƯỞNG NHỮNG NGƯỜI CHƯA CÓ CHÚA THÁNH LINH LÀM CHỦ TRONG LÒNG.

21-THAM LAM ÂN TỨ THÁNH LINH: MUỐN CÓ HẾT TẤT CÃ 9 ÂN TỨ THÁNH LINH CHO MÌNH HẾT MỘT LOẠT:
Cô-rin-tô 12:4-11: Kinh Thánh nói rỏ ân tứ Thánh Linh ban cho mổi người mổi ân tứ khác nhau chứ không phải một người có được hết tất cã. Nếu quá tham lam mà cầu xin phép lạ, ân tứ Thánh Linh thì ma quỷ có thể ban cho người đó tất cã 9 ấn tứ Thánh Linh và họ có thể vừa nói tiếng mới vừa thông giải tiếng ấy luôn. Điều này có thể không đến từ Chúa Thánh Linh nhưng đến từ ma quỷ.
Cô-rin-tô 14:27: Ví bằng có người nói tiếng lạ……..phải có một người thông giải.”

22-THƯỜNG NÓI VỀ MÃ SỐ TƯỢNG TRƯNG CHO NGƯỜI NÀY NGƯỜI NỌ.
Ma quỷ thường gọi người này người nọ bằng mã số của họ. Cho nên ai nói về mã số hay những gì tương tự hãy cẩn thận không chấp nhận cho mình một mã số đến từ người nào.

Mong rằng với bài học này, những ai đang có những bông trái trên và cảm nhận được mình đang làm công cụ cho ma quỷ mà không hay biết thì hãy mau mau quay đầu trở về 180 độ ăn năn với Đức Chúa Trời. Có thể tìm người giúp giải cứu mình ra khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Từ năm 2015 đã có sách “Tự Dọn Rác Tâm Linh” chỉ dẩn cho các bạn nào đang đi sai lạc đường của Chúa làm theo để được trở về đúng đường, ăn năn đuổi ma quỷ ra khỏi mình được. Nhiều người đã tự giải cứu cho họ được rồi và kết quả thật tuyệt vời từ năm 2015 cho đến nay. Bắt đầu năm 2017, có phiên bản mới với tên “Dọn sạch Lòng để Gặp Đức Chúa Cha đầy đủ hơn. Mong rằng những ngày sắp tới tôi sẽ cho in phiên bản mới nầy với hai thứ tiếng Anh và Việt ngử. Xin các bạn cầu nguyện nhiều cho công việc này hầu sách này sẽ được in ra và phân phát miển phí cho mọi người, mọi chủng tộc, khắp đầu cùng đất hầu cứu được nhiều linh hồn trở về cho Chúa trước ngày Chúa Jesus tái lâm. Muốn thật hết lòng! Amen!

(Viết bởi sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi sáng của Chúa Thánh Linh Trong Danh Chúa Jesus)