55: HÃY TÌM KIẾM CHÚA HẾT LÒNG, KHÔNG NÊN ĐI TÌM KIẾM LOÀI NGƯỜI:

 55: HÃY TÌM KIẾM CHÚA HẾT LÒNG, KHÔNG NÊN ĐI TÌM KIẾM LOÀI NGƯỜI: Ngày nay có một số con … Continue reading  55: HÃY TÌM KIẾM CHÚA HẾT LÒNG, KHÔNG NÊN ĐI TÌM KIẾM LOÀI NGƯỜI: