37: LÀM THỂ NÀO ĐỂ TIẾP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG MÀ KHÔNG CẦN QUA TRUNG GIAN AI HẾT?

37: LÀM THỂ NÀO ĐỂ TIẾP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG MÀ KHÔNG CẦN QUA TRUNG GIAN AI HẾT? Lời … Continue reading 37: LÀM THỂ NÀO ĐỂ TIẾP NHẬN CHÚA JESUS VÀO LÒNG MÀ KHÔNG CẦN QUA TRUNG GIAN AI HẾT?