32-MƯỜI ĐIỀU MỌI NGƯỜI CẦN PHẢI BIẾT:

32-MƯỜI ĐIỀU MỌI NGƯỜI CẦN PHẢI BIẾT: 1-HÃY KÍNH SỢ ĐỨC GIÊ HÔ VA: Châm Ngôn 1:7:” Sự kính sợ … Continue reading 32-MƯỜI ĐIỀU MỌI NGƯỜI CẦN PHẢI BIẾT: