27-HÃY GIẾT CHẾT CÁI TÔI CỦA MÌNH ĐI 

27-HÃY GIẾT CHẾT CÁI TÔI CỦA MÌNH ĐI  Các bạn hãy đọc câu Kinh Thánh nầy nói về cái tôi … Continue reading 27-HÃY GIẾT CHẾT CÁI TÔI CỦA MÌNH ĐI