22-ĐỪNG KIÊU NGẠO, HÃY KHIÊM NHƯỜNG 

22-ĐỪNG KIÊU NGẠO, HÃY KHIÊM NHƯỜNG  Nếu là con người thì chúng ta không tránh khỏi tội lên mình kiêu … Continue reading 22-ĐỪNG KIÊU NGẠO, HÃY KHIÊM NHƯỜNG