18-CÁI TÔI XÁC THỊT, CÁI BẢN NGÃ

18-CÁI TÔI XÁC THỊT, CÁI BẢN NGÃ RÔ-MA 6:5-7: “Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết … Continue reading 18-CÁI TÔI XÁC THỊT, CÁI BẢN NGÃ