12-Sự Cầu Nguyện

12-Sự Cầu Nguyện   1. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là:       a.  Giải bày lòng mình ra cùng Ðức … Continue reading 12-Sự Cầu Nguyện