Christian teaching Audios (Vietnamese)

NHỮNG AUDIOTAPES HỌC LÀM ĐIỀU CHÚA DẠY, LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA CỦA MỤC SƯ LÊ VĂN SANH VÀ LINK TÌM NHỮNG ĐỊA CHỈ TRONG KINH THÁNH

1-Mời các bạn bấm vào link phía dưới nầy để tải về những audio rất hay về những điều Chúa dạy hầu tâm linh được tăng trưởng:
http://www.vnbible.com/audio/lvs/


2-Mời các bạn bấm vào link phía dưới nầy để tra cứu Kinh Thánh tìm chử reference bỏ vào sẽ có địa chỉ câu Kinh Thánh trả lời ngay cho các bạn:
http://www.vnbible.com/bible/

Advertisements