THE BIBLES (Links)

Các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn xem Kinh Thánh nào bạn thích.  Nhiều link để các bạn lựa chọn. Nhớ trở về với bản truyền thống 1926 là chính xác nhất.  Bản dịch mới thời nay có nhiều chổ thay đổi không sát nghĩa với bản truyền thống.

http://kinhthanh.cdnvn.com/?v=VI1934 (bản truyền thống 1926)

https://biblics.com/vi/kinh-thanh/kinh-thanh-ban-truyen-thong-hieu-dinh/sách

https://www.thuvientinlanh.org/dockinhthanh/ (Đọc Kinh Thánh)

https://vietchristian.com/kinhthanh/ ( đọc, nghe, tìm những phần mình muốn biết)

http://www.bible.is (Điện thoại di động)

http://www.kinhthanh.net

https://www.youversion.com/the-bible-app/ (Điện thoại di động)

http://www.vietbible.com/

http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh.htm (Kinh Thánh Công Giáo)

 

 

Advertisements