“Dọn Sạch Lòng Để Gặp Đức Chúa Cha” (“Self Delivrance” )

(Please see the English version below the Vietnamese version)

(bản củ tên ” TỰ DỌN RÁC TÂM LINH)

Đây là phiên bản mới nhất được phổ biến trên mạng FB và chưa được in ra sách.  Gồm 3 phần đầy đủ hơn trong phần ăn năn khước từ tội lỗi:  bất hợp pháp và hợp pháp.

PHẦN A: ĐUỔI TẤT CÃ TÀ LINH BẤT HỢP PHÁP MÀ BẠN KHÔNG BIẾT TÊN CHÚNG NÓ

Quỳ xuống và trước mặt Đức Chúa Cha và chuẩn bị cầu nguyện. Hãy tập chú vào những gì bạn sắp bắt đầu với toàn tâm hồn, tâm linh, và thân xác hiệp nhất lại với nhau, giử yên lặng và tập chú vào từ trong nơi sâu thẳm của tâm linh bạn, hãy hạ mình xuống, khóc lóc nếu có thể được, và nói với Chúa Cha rằng:

1-Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Cha ơi hôm nay con thú nhận con là một tội nhân xứng đáng tội chết, bị đóng đinh trên thập tự giá vì tất cả những tội lỗi mà con đã phạm phải trong quá khứ từ lúc còn bé cho đến bây giờ mà con không nhớ tên của chúng nó.
2-Nhưng hôm nay con chấp nhận Đức Chúa Jêsus Christ đã chịu chết thế cho con trên thập tự giá rồi và con đã được mua chuộc bằng huyết vô tội của Chúa Jesus, mọi tội lỗi của con đã được Cha tha thứ xong
3-Con tin rằng Cha sẽ không nhìn thấy tất cả những tội lỗi nầy của con nữa như Cha đã hứa.
4-Kể từ hôm nay trở đi, con sẽ chừa bỏ tất cã tội lổi, quay đầu lại 180 độ, vâng lời Cha, dâng cã cuộc đời còn lại cho Cha, làm theo ý Cha, thờ phượng Cha và sống làm vinh hiển danh Cha mà thôi.
5-Đứng thẳng lên ở giữa phòng, xin huyết Chúa Jêsus bao phủ từ đầu đến chân bạn và mọi người trong gia đình bạn (để bảo vệ họ bị ma quỉ xâm chiếm cơ thể của họ sau khi chúng bị đuổi ra khỏi bạn) và xin huyết Chúa Jesus bảo vệ bạn từ bên trong ra ngoài. Hãy cầu xin Đức Chúa Cha để huyết Chúa Giê-xu bao phủ toàn ngôi nhà của bạn, bao gồm căn phòng nơi bạn đang đứng đó. Xin Cha ban ánh sáng của Ngài chiếu rọi từ đầu đến chân bạn hầu kẻ thù không thể trốn trong cơ thể bạn được nữa và bắt đầu tuyên bố mạnh mẽ, cương quyết, to tiếng cho tất cả các thế lực xấu xa của tà linh ra khỏi cơ thể của bạn như sau:

Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, ta công bố với tất cã tà linh, uế linh, quỷ Satan và đồng bọn chúng bây đã vào trong thân thể ta một cách bất hợp pháp rằng: kể từ giờ phút này trở đi, ba phần linh, hồn và xác của ta thuộc về Ba Ngôi Đức Chúa Trời hằng sống. Ta ra lệnh cho Satan, ma quỷ, chúng mày phải lìa ra khỏi ta hết thảy một lượt, đi về nơi vực sâu là nơi mà Cha ta dành sẳn cho chúng bây. Bây giờ ta đã được phục hồi địa vị của ta trước mặt Cha ta rồi: Ta là con của Thượng Đế Chí Cao, của Đức Chúa Trời Hằng Sống đầy Quyền Năng, là Công Chúa, là Hoàng tử của nước Trời , ta không quan hệ và không lệ thuộc gì với bè lũ Satan ma quỷ chúng mày nữa. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ,  ta ra lệnh cho tất cã tà linh, uế linh, bè lũ, tay sai của Satan ma quỷ, hết thảy chúng mày phải cút xéo ngay giờ phút này và đi xuống nơi vực sâu Trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ! Amen!”

Hãy lập đi lập lại những lời trên một cách mạnh mẽ và bạn sẽ bất đầu thấy tà linh xuất ra khỏi bạn có triệu chứng lạ. (Nếu không nghe thấy triệu chứng lạ có thể chúng ta nói bằng miệng lưỡi, không bằng tâm linh. Hãy lập lại và nói bằng tâm linh cho đến khi các bạn thấy kết quả tốt)

PHẦN B: ĂN NĂN TỘI LỔI MỞ ÁCH RỦA SẢ VÀ ĐUỔI TÀ LINH CHO BẠN VÌ TỘI TỔ TÔNG ÔNG BÀ CHA MẸ BỐN ĐỜI CHƯA TIN CHÚA ĐÃ PHẠM NHƯ LÀ THỜ THẦN TƯỢNG, HAY LÀM CÔNG CỤ CHO MA QUỈ (BÓI BÀI, BÓI TOÁN, THẦY PHÁP, XEM CHỈ TAY, THẦY CÚNG V.V.).

1- Trong Danh Đức Chúa Jesus con chấp nhận những tội lỗi của tổ tông con làm và thú tội với Cha như là tội của con cho hai bên dòng họ nội và ngoại của con vì cớ họ đã ngu dại không tôn thờ Chúa Cha là đấng tạo hoá mà lại đi thờ thần tượng, làm tay sai cho ma quỷ vào chùa xin xâm, bói quẻ v.v. Tội nầy xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá trước mặt Chúa Cha.
2-Con Chấp nhận huyết Chúa Jesus đã đổ ra trên cây thập tự giá mua chuộc những tội lổi nầy của con và tổ tông con rồi.
3-Con tin rằng Cha đã tha thứ và xoá sạch hết không còn nhìn thấy những tội lổi nầy của con và dòng họ hai bên nội ngoại của con nữa.
4-Kể từ hôm nay, từ đời con trở đi, con hứa sẽ tôn thờ một mình Cha mà thôi. Satan và đồng bọn của chúng bay hãy nghe đây, kể từ hôm nay ta đại diện cho ta, gia đình ta, và cho gia đình hai bên nội ngoại của ta và từ đời Adam trở xuống, ta công bố cắt đứt, huỷ phá tất cã các giao kèo, kết ước mà ta và tổ tiên của ta đã ngu dại ký hiệp ước với chúng bay.
5-Trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ ta ra lệnh cho satan và đồng bọn chúng bay hãy cút xéo ngay, ra khỏi gia đình ta, dòng họ ta, hai bên nội ngoại, và con cháu ta ngàn đời vì ta thuộc về Chúa Giê-xu Amen!” Hãy công bố và đuổi chúng đi cho đến khi bạn nghe thấy có triệu chứng chúng đi ra và người nhẹ nhàng hơn một chút mới là xong. Nếu chưa được cứ lập đi lập lại 5 phần trên và đuổi chúng tiếp.

PHẦN C: ĐUỔI TÀ LINH HỢP PHÁP, CÓ TÊN TUỔI Ở TRONG BẠN TỪ LÂU MÀ BẠN CÓ ĐỒNG LOẢ VỚI CHÚNG NÓ, CHO PHÉP CHÚNG NÓ HOẠT ĐỘNG TRONG CƠ THỂ CỦA BẠN. BÀI CÓ TÊN LÀ:”DỌN RÁC TÂM LINH” GỒM CÓ 5 PHẦN DƯỚI ĐÂY:

PHẦN I – HỌC THUỘC LÒNG VÀ ÁP DỤNG LÀM BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH THẬT THEO CÁCH ĂN NĂN, KHƯỚC TỪ, ĐUỔI TÀ LINH MÀ CHÚA CHỈ DẠY CHO TÔI THEO CÁCH MỚI 7 PHẦN DƯỚI ĐÂY:

1-Thú nhận với Chúa Cha, con là một tội nhân xứng đáng bị kết án tử hình, bị đóng đinh trên cây thập tự giá vì phạm tội nầy:________ .
2-Bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội ______ của con trên thập tự giá và đền tội cho con rồi
3- Tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi nầy_______cho con và Cha không nhìn thấy tội lổi nầy của con nữa
4-Khước từ tội lổi, hứa với Chúa Cha là kể từ hôm nay con sẽ không làm những tội lổi như thế nữa, con sẽ quay đầu lại 180 độ ngay từ hôm nay.
5-Đuổi tà linh, nói với chúng nó: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH CHO TÀ LINH GÂY RA TỘI _____ HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY! Amen!
6-Xin Cha bày tỏ cho con biết trong hai bên dòng họ nội ngoại của con từ 4 đời trước, có ai trong gia đình con đã phạm tội nầy không? Phần đông là có hết. Bạn hãy chấp nhận tội của tổ tông của bạn làm như là tội của bạn làm và bắt đầu ăn năn với Cha theo như phần số 1 đến phần số 5 phía trên và đuổi quỷ cho đến khi chúng đi ra khỏi bạn như là tội bạn làm.
7-Xong rồi nói: Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, con xin Cha bẻ gảy hết tất cã những sự rủa sả trên đới sống của con về tội nầy……của con và tổ tông con đã làm từ đời Adam trở lại. Và kể từ hôm nay, Cha có toàn quyền ban phước ngập tràn ngàn đời trên đời sống của con và gia đình con đời đời mãi mãi Amen!

(THÍ DỤ phần 1-5: Trong Danh Chúa Jesus Christ, hôm nay con thú nhận con là một tội nhân xứng đáng bị đóng đinh trên thập tự giá vì phạm tội (lo lắng trong công việc làm). Con bằng lòng chấp nhận Chúa Jesus Christ đã chết thế cho tội (lo lắng) nầy của con rồi. Con tin rằng Chúa Cha sẽ tha thứ tội lổi (lo lắng) nầy cho con rồi và Cha không còn nhìn thấy tội (lo lắng) nầy của con nữa. Kể từ hôm nay, con hứa với Chúa là con sẽ không (lo lắng trong công việc làm) nầy nữa và quay đầu lại 180 độ. TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, TA RA LỆNH CHO TẤT CẢ TÀ LINH LO LẮNG HÃY LUI RA KHỎI TA, ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY, HÃY CÚT NGAY RA KHỎI TA, CÚT NGAY. AMEN!)

CHÚ Ý: Nếu bạn thấy mình đang có tà linh gây ra nhiều triệu chứng khác nhau như nôn mửa, muốn ói, nhức đầu, chóng mặt, phải đuổi hoài như đuổi con chó trước mặt bạn cho đến khi bạn nghe chúng đi ra khỏi bạn. Bạn sẽ thấy hết triệu chứng đó và nghe người nhẹ nhàng hơn. Nếu đuổi hoài mà nó không đi ra là vì bạn còn đang vướng bận nhiều tà linh khác giống như vậy nữa trong quá khứ chưa khai trình ra với Chúa Cha. Bạn đừng sợ nó, hãy bình tỉnh, nhắm mắt lại tìm thêm những tội lổi bạn đã làm giống như vậy nữa vì còn thiếu xót cho nên ma quỉ còn kiện cáo bạn, chưa chịu đi ra. Nếu bạn moi ra hết rác rến và ăn năn khước từ bằng cách năm ngón tay xong, đuổi trở lại chúng sẽ đi ra hết ngay. Nếu bạn không nhớ hãy xin Chúa Thánh Linh nhắc lại để cho mình nhớ. Không lo lắng, không sợ hãi vì có Chúa Thánh Linh giúp bạn trục xuất tất cả tà linh ra khỏi bạn. Bạn tự đuổi từng con tà linh như thế rất tốt cho bạn vì rác rến sẽ được dọn sạch sẽ. Còn nếu tôi hay một người có ơn khác đuổi giúp, thì chúng sợ mà đi ra nhưng sau đó sẽ trở lại, vì rác rến của bạn vẫn còn, chưa dọn dẹp hết.

PHẦN II –
A – HÃY TÌM MỘT NƠI VẮNG VẼ TRONG PHÒNG KÍN, KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI NÀO KHÁC NGHE NGÓNG. (Nếu nhà có đông người không có nơi vắng vẻ cũng không sao, cứ nói thầm trong miệng Chúa cũng nghe và tà linh cũng vâng lời. Có người đã làm vậy tự đuổi từ từ mổi ngày một chút, lâu ngày cũng xong hết sạch rác rến tâm linh và Chúa cũng đã chấp nhận cho họ được trở về nhà Cha bình an).
B – HÃY ĐEM MỘT CHAI NHỎ ĐỰNG DẦU OLIVE, HAY DẦU ĂN VÀ MỘT CHAI NƯỚC LẠNH. ĐẶT TAY TRÊN HAI CHAI NẦY CẦU XIN NHƯ SAU: “TRONG DANH CHÚA JESUS, XIN CHA BIẾN HÓA HAI CHAI DẦU VÀ NƯỚC NẦY THÀNH HUYẾT CHÚA JESUS ĐỂ GIÚP CON ĐUỔI TÀ LINH TRỤC XUẤT CHÚNG RA KHỎI THÂN THỂ CON TRONG GIỜ NẦY. AMEN!” (Nhớ có sẵn một cái thau hay một cái bao nylon đễ phòng ngừa khi bị ói mữa vì tà linh thường hay đi ra bằng đường miệng. Nhớ làm trong lúc bụng đang đói, hay sau khi ăn cơm xong chừng 1-2 tiếng đồng hồ). Sau khi cầu xin xong thì lấy chai dầu chấm trên tay mình và tự xức dầu vào trên trán, trên hai lòng hai bàn tay, và lòng hai bàn chân của mình, uống ít nước vào để bắt đầu đuổi tà linh ra khỏi mình. Để ly nước gần bên mổi lần đuổi quỉ uống thêm chút ít vào mổi khi tà linh không chịu ra đi.
C – Bạn hãy nhớ trước khi đuổi quỉ phải dâng cho Chúa Thánh Linh những việc bạn sắp làm, cầu xin như sau: TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST, CON XIN CHÚA THÁNH LINH HÃY ĐẾN TRONG GIỜ NẦY GIÚP CON ĐÁNH TRẬN VỚI TÀ LINH, TRỤC XUẤT RA ĐƯỢC HẾT TẤT CẢ CÁC TÀ LINH HAY UẾ LINH ĐÃ Ở TRONG CON TỪ LÂU MÀ CON KHÔNG HAY BIẾT. AMEN!

PHẦN III – XEM BẢN LIỆT KÊ NHỮNG CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC XỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHAT DƯỚI ĐÂY, LẤY VIẾT BIÊN RA HẾT NHỮNG GÌ BẠN ĐÃ LÀM TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA, PHẠM TỘI VỚI CHÚA, GHI RA HẾT TỘI LỔI CỦA MÌNH ĐỂ ĂN NĂN VÀ KHƯỚC TỪ VỚI NGÀI THEO CÁCH ĂN NĂN KHƯỚC TỪ 5 NGÓN TAY PHÍA TRÊN.
Phải làm từng nhóm tội lổi đuổi chung với nhau được như tôi đã làm trong những bài chat của tôi và ăn năn khước từ tự đuổi tà linh cho mình từng nhóm tà linh một (Mổi nhóm có số thứ tự trong 13 phần) cho đến khi nghe chúng đi ra hết khỏi bạn. Bạn hãy theo thứ tự từ số một đến số 13, không nên làm ngoài thứ tự của từng phần. Khi chúng ra đi hết thì bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn lúc mới bắt đầu.

NHỮNG CÂU HỎI ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÒNG CHAT: (Bạn hãy lấ viết biên ra những tội mà bạn đã làm trong quá khứ để ăn năn)

1- Bạn có tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn chưa? Có buồn giận ai không? Có buồn giân và không tha thứ cho mình không? Bạn hãy nhắm mắt lại và nhớ lại từ bé đến bây giờ: Cha, mẹ, anh em, người bạn trong sở làm, trong nhà thờ, v.v., kêu tên lên từng người một và nói với Chúa với tất cã tấm lòng thành thật như sau: “TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST CON THA THỨ CHO (từng tên một) ÔNG_____, BÀ_____, CÔ_____V.V.” Chừng nào nghe người mình nhẹ nhàng hơn lúc trước mới xong. (Nếu không nhớ thì xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở). Nếu bạn đã có từng bị nhiều bạn bè tụ họp đánh hợp đồng bạn lúc còn nhỏ và bạn đã thù hận, tức giận những người đó thì hãy nhắm mắt lại và nhớ từng tên mổi đứa bạn kêu lên hết, tha thứ từng tên một cho đến khi nghe người nhẹ nhàng mới là xong phần nầy. (Nếu bạn cảm thấy chưa nhẹ nhàng thì hãy làm theo cách 5 ngón tay phía trên đuổi tà linh “buồn, giận, không tha thứ ra khỏi bạn)

2- Bạn có đang lo lắng về điều gì không? Kể lên hết : Tài chánh, con cái, người yêu, thi cử, việc làm, v.v. Bạn phải ăn năn tội lo lắng theo cách năm ngón tay và đuổi tà linh lo lắng đi ra khỏi bạn cho đến khi nghe chúng nó đi ra khỏi bạn với triệu chứng lạ lạ. Cứ tiếp tục đuổi hoài cho đến khi hết nghe triệu chứng lạ đó và nghe người nhẹ nhàng mới là xong phần nầy.

3- Bạn có đang cắt đứt mối liên hệ với người nào không? vì gây gổ hay buồn giận hay không? Bạn hãy ăn năn tội lỗi và hứa sẽ làm hòa trở lại với họ (nếu là người yêu củ thì tha thứ không cũng được vì sợ hiểu lầm).

4- Bạn có thái độ không khiêm nhường không? Chúa dạy phải tôn trọng người khác hơn mình. Bạn hãy nhìn lại chính mình xem có xét đoán, khinh khi người nào không? Chúa ghét kẻ kiêu ngạo và yêu người khiêm nhường.

5- Tà dâm: Xem phim bậy bạ về tình dục, phim X? Đọc hay nghiên cứu sách vỡ văn khoa nói về tình dục nam nữ? Bị người nào sờ mó lúc còn nhỏ (nếu người sờ mó là người trong gia đình thì hãy ăn năn thêm một tội nữa là tội loạn luân)? Thủ dâm (tự làm cho mình thoả mản tình dục)? Liên hệ tình dục với người cùng phái hay khác phái hay bị thu hút đến với người cùng phái tính (đồng tính luyến ái)? Tình yêu đơn phương với người cùng phái hay khác phái? Ban đêm có ma nào đến làm tình với mình không (người tình cỏi âm)? Làm tình trong mộng? Mộng tinh? Ác mộng? Ngoại tình (có gia đình rồi mà còn ăn nằm với người khác)? Làm đĩ điếm (làm tình để lấy tiền)? Tình dục qua phone? Từng bị hãm hiếp (bao nhiêu lần phải kể lên hết)? Ăn nằm với đĩ điếm? Từng hãm hiếp người khác? Linh đến phòng massage (bao nhiêu lần phải nhớ ra, nếu không nhớ thì hỏi tà linh trong danh Chúa Jesus, tà linh sẽ trả lời cho bạn biết con số chính xác)? Linh loạn luân (dâm dục với người trong gia đình, dòng họ gần hay xa), linh đa thê, linh nhiều bạn tình, linh sex với thú vật (thú vật gì phải khai ra), linh sex với đồ vật (sex toys), linh trao đổi tình nhân, trao đổi vợ chồng với bạn bè, linh rình xem phụ nữ tắm, linh nhìn trộm chỗ kín phụ nữ, linh sờ mó trẻ thơ. Nếu đã có gia đình rồi, bạn có liên hệ tình dục với người phối ngẩu trước hôn nhân không? Người tình có gia đình riêng không (nếu có thì bạn phải ăn năn khước từ thêm tà linh phá hại gia cang người khác)? Linh làm tình bằng đường miệng hay hậu môn (mặc dù với vợ mình cũng là tội lổi)?
(Chú ý: Phải nhớ rằng khi bạn có liên hệ tình dục với người nào hay tình yêu đơn phương với người nào thì ma quỉ kiện cáo bạn và trói bạn với người đó bằng một sợi giây vô hình làm cho hai người nên một thịt với nhau rồi. Bạn có thể tự mở trói ra khỏi người đó được trong Danh Chúa Jesus Christ như sau: “TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA RA LỆNH MỞ TRÓI SỢI GIÂY VÔ HÌNH HAI NGƯỜI NÊN MỘT THỊT GIỮA TA VỚI ______ NGAY GIỜ NẦY! AMEN!” Bạn phải kêu lên từng tên hết những người mà bạn đã liên hệ tình dục hay sờ mó và ăn năn khước từ đuổi tà linh dâm dục đi, từ hiện tại trở lui đến lúc bạn còn là con trẻ).

6- Bạn có ăn đồ cúng? Thắp hương? Thắp nhang? Uống bùa? Có viếng chùa và có tên pháp danh trong chùa không? Cầu cơ? Xem chỉ tay? Xem tướng mạo? Giải điềm? Bói bài? Bói thần đủa? Lên đồng? Thiên văn? Trù ếm? Phong thủy, Tà thuật? Xem chử ký? Phù thủy? Voodoo? Thôi miên? Yoga? Ngồi thiền? Bùa ngải? Vỏ thuật? Có thấy người thân qua đời về nói chuyện với mình không? Có nghe âm thanh lạ bên lổ tai hay không? Thích xem phim kinh dị? ma quái?; Phim bạo động? Phim thần thoại, đọc sách huyền bí? Sách nói về sự tiến hóa? Nghe nhạc Rock, Rap, Satan? Tin dị đoan, mê tín? Vô tín? Không tin ai hết? Có bị ngất đi lần nào không? Nghi ngờ Chúa, Chửi Chúa? V.V.

7- Bạn có bị ghiền hay đam mê những thứ thuộc về thế gian: Xì ke, ma tuý, hút thuốc lá, uống rượu, bài bạc, cá ngựa, mua vé số, cá số, số đề, ghiền café, ăn ngủ quá độ? Chơi video games quá độ? Làm việc quá độ? Đam mê nhạc tình cảm quá độ? Mê vòng vàng hột xoàn? Ham mê mua sắm máy móc mắc tiền xe hơi, phải mắc nợ? v.v

8- Bạn có thói quen không kềm chế được như: Xài phung phí tiền bac? Bần tiện? Chắc bóp? Tham lam? mắc nợ ai chưa trả? ăn cắp vặc? gian lận trong lúc thi cữ chép bài thi? Quá sạch sẻ? Quá dơ bẩn? không ngăn nắp? Có tư tưởng muốn giết người? Muốn tự tử? Nghe tiếng nói trong đầu? Từng phá thai? Tự hủy hoại thân thể? Tự cắt mình? Xâm mình, sửa mắt sửa mủi, sửa sắc đẹp, v.v.

9- Bạn có hình tượng hay bùa ngải trong nhà: Các thứ thần tượng như hình ảnh những thần tượng nhạc đời, nhạc trẻ, nhạc Rock, Rap, mà bạn để dành và rất quí chúng nó? Áo bùa? Lá số tử vi? Ngải hay thuốc của chùa cho hay từ thầy bùa chuộc đem về nhà? Trồng ngải trong sân nhà của mình? Thần tượng: Phật Tổ, Bà Quan Âm? Ông Địa? Thần Tài? Quan Công? Lưu Bị? Trương Phi? Tượng Phước Lộc Thọ? Tượng Bà Maria? Tượng Giô-sép, Tượng Chúa Jesus? Tượng các thánh? Sọ người? Đầu nai? Hình rồng rắn? Ếch? Nhái? Rùa? Phụng? Có đeo nơi cổ tượng vàng nào không (tượng Phật, Thần 4 mặt, zodiac con vật tuổi của mình, tượng bà Mari, tượng hình thập giá có người bị treo trên thập tự giá v.v…) có đeo vòng cẩm thạch không? Hay đeo trên mình những gì mình nghĩ sẽ đem lại vận hên không? Trong nhà có thỉnh cây nào gọi là cây thần tài? Cây tiền tài? cây mai vàng đem may mắn lại cho mình không? Trong nhà có chưng những tượng nho nhỏ bằng gổ hay búp bê hình người kỷ niệm từ các nơi du lịch hay quà tặng từ các bạn bè, nhất là mua từ Phi Châu. Trong nhà có những tấm lịch Tam Tông Miếu xem ngày xem tháng hay lịch có hình rồng rắn v.v. Phải dọn sạch sẻ hết. Những thứ nầy ma quỉ thường lợi dụng để ẩn trốn bên trong nhà các bạn.

10- Bạn có xâm hình trên người hay không (tattoo)? Hình gì? Nếu có xâm mình thì hãy hủy bỏ công việc của tà linh trên hình xâm bằng cách như sau: Lấy chai dầu olive hay dầu ăn lúc nãy đã xin Chúa biến nó thành ra huyết Chúa Jesus thoa vào chổ bị xâm và đặt tay trên hình xâm đó mà trục xuất tà linh ra khỏi ngay: “TRONG DANH CHÚA JESUS CHRIST TA VÔ HIỆU QUẢ VÀ HỦY PHÁ CÔNG VIỆC CỦA TÀ LINH TRONG HÌNH VẺ ____ NẦY TRÊN THÂN THỂ TA, VÌ THÂN THỂ TA THUỘC VỀ CHÚA JESUS, CHÚNG BÂY LÀ TÀ LINH XÂM MÌNH HÃY LUI RA KHỎI TA ĐI XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY TỪ GIỜ NẦY, AMEN!” Khi bạn nghe nóng trên chổ xâm thì bạn biết tà linh đã đi ra khỏi nơi xâm.

11- Bạn có hứa nguyện hay có lời thề gì với các thần thánh hay không? (có hứa gì thì nhớ lại, khai trình lên và hủy phá lời hứa đó trong Danh Chúa Jesus Christ)

12- Bạn có bản tánh xác thịt, cái tôi quá to lớn: Lằm bằm, Kiêu ngạo? Khoe khoang? Hay thổi phồng mọi sự việc? dối trá? Ích kỷ? Tự cao? Cho mình là giỏi, khôn hơn mọi người? Không chịu hoc hỏi? Khinh thường mọi người? Thích kiểm soát người khác? Độc tài? Chửi rủa? Hung dữ? Giận dữ? Hay thách đố người khác? Ganh ghét? Hay cãi lẫy? Hay mách? Nói hành? Gièm chê? Nói xiên nói xéo? Nói mĩa mai? Thô lỗ? Không tin kính? Xấc xược? Không vâng lời cha mẹ? Trái lời giao ước? dại dột? Sợ hãi? Lo lắng? Phiền muộn? Tự ti mặc cảm? Cô đơn? Sầu khổ? Sợ đàn ông/đàn bà/người lạ? Cảm thấy vô dụng, không ra chi? Ghét mọi người, Nóng tánh? Độc ác? Cư xử không công bình? Ghen tương? Không có tình yêu thương? Không có lòng thương xót? Cảm thấy hình dáng của mình không giống người lý tưởng hay thần tượng của mình và buồn chán đời?
Linh lo ra, bị chi phối không tập chú vào trong công việc làm gì, trong lúc cầu nguyện.
Linh lười biếng đọc Kinh Thánh, lười biếng nghe bài giãng.
Linh nói nhiều, linh quá hở môi, không giử kín mọi việ gi.

Nhiều tà linh linh tinh khác sau đây:
-Linh sự chết: Kết ước với người chết qua dây tang chế từ các thầy cúng dâng khăn tang cho ma quỉ, linh mồ mã đót hương dâng hoa quả cho người chết, bán con cho chùa, linh người chết oan, chết đói, chết tai nạn luu thông, nếu thờ lạy, dâng hoa thì nó có thể có quyền hợp pháp đến với họ.
-Linh vô luật pháp, vô tổ chức, vô kỷ luật (bị khước từ trong lòng mẹ, bị đánh đập, tổn thương từ nhỏ, từ người yêu, từ trong gia đình)
-Linh tôn giáo (hay có ý nghỉ gây chia rẻ những nhánh tin lành với nhau),
-Linh sợ hải (sợ bóng tối, sợ thú vật, sợ ma, sợ rắn, sợ dán, sợ chuột, sợ đàn ông, sợ đàn bà, v.v.),
-Linh dị đoan: tin 12 con giáp, tin câu chuyện con rồng cháu tiên, tin chuyện đi qua lửa lúc ở nhà thương mới sanh con về nhà, tin tưởng tuổi không hợp với nhau như “dần thân tỵ hợi tứ hành xung”, sợ người tuổi dần, tết đến đem mãng cầu, dừa, đu đủ, soài chưng trong nhà, tin những cây kiển đem lại phước hạnh, may mắn, v.v., tránh chụp hình 3 người, v.v.,
-Linh gia truyền bị rủa sả: Hãy nhớ lại những người trong gia đình mình 3-4 đời xem có ai làm thầy bùa, thầy pháp, lên đồng, hay chết vì tự tử không? Nếu có thì người dó thường bị bệnh điên loạn, nóng tánh không kềm chế được, thường có ý nghỉ muốn tự tử, ham dâm dục.
-Tà thuật (tà thuật đỏ: hứa nguyện bằng máu, tà thuật vàng: ếm bùa vào người, uống bùa, hay chôn dưới đất bùa màu vàng viết chử đỏ; tà thuật xanh: làm bằng cây ngải và rắn)
-Quỉ lên đồng: có 36 giá đồng (đồng quay, đồng đội, đồng múa)
-Quỉ Phi tôn: liên quan đến cầu hồn, cầu người chết v.v.,
-Linh thú vật: tôn thờ, cầu khẩn thú vật như hổ, chó, mèo, lợn gà, trâu, bò, ngựa, rồng, rắn, đại bàng, cá ông, cá voi, ếch, v.v.,
-Linh tượng người Nam: Di Lạc, Táo quân, Phật tổ Như Lai, những người nam đã chết và được thờ cúng.
-Linh thờ người nữ: Mẹ Maria, bà Chúa kho, bà chúa xứ, bà quan âm, linh nữ vương trên trời, v.v.
-Linh thờ tổ nghiệp: thờ người sáng lập ra ngành nghề của mình (nghề vỏ, nghề hát cải lương, nghề may, nghề đan, v.v.)
-Linh cắt tình duyên kiếp trước (làm hình nhân thế mạng)
-Linh thờ hình trăng lưởi liềm,
-Linh thờ nhân vật nổi tiếng chết in vào áo quần ăn mặc
-Linh cây cảnh được tạo nên hình các con vật được thấp hương tôn thờ.
-Linh trên các bộ bàn ghế được khắc hình rồng rắn.
-Linh cám dổ: dẩn dụ vào tội lổi quen thuộc.
-Linh bạc nhược: làm con người lười biếng, mệt mỏi, nóng nãy, khô hạn
-Linh cô đơn: luôn bị người khác ruồng bỏ
-Linh bệnh tật (gây đau đớn, gây tất cã mọi bênh tật nào trên thân thể),
-Linh “A-HÁP“ hay “Adam” cho người đàn ông (sợ vợ, vâng phục vợ mặc dù là sai, v.v.)
-Linh ” Giê-sa-bên”  hay “Eva” cho người đàn bà (muốn cai trị, nắm quyền chồng, v.v..)”

(Chú ý:  Các bạn nào có đạo Công Giáo, có nhiều điều cần nên dọn rác rến khác chưa được kể lên trong bài nầy)

13- Bạn hãy nhắm mắt lại hỏi Chúa Thánh Linh xem còn tội lổi nào bạn có ngoài những câu hỏi trên, bạn có làm điều gì kín giấu bẩn thỉu, xấu xa nữa mà sợ người khác biết không? Đây chính là đồ ăn của ma quỉ, cần phải khai trình ra hết và đuổi tà linh đi ra khỏi thân thể bạn, và những gì bạn làm Chúa buồn lòng chưa được kể lên hôm nay nữa xin Ngài chỉ ra TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST Amen!

V- SAU KHI LÀM XONG PHẦN TỰ ĐUỔI TÀ LINH CHO MÌNH RA KHỎI HẾT, NGƯỜI BẠN CẢM THẤY RẤT NHẸ NHÀNG BẠN PHẢI MỜI CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG BẠN THEO BÀI CẦU NGUYỆN MẨU DƯỚI ĐÂY. ĐÂY KHÔNG PHẢI LẢ MỘT BÀI ĐỌC KINH, BẠN NHỚ CẦU NGUYỆN CÁCH THẬT LÒNG VỚI CHA NHÉ:

BÀI CẦU NGUYỆN XIN CHA THA TỘI: TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, HÔM NAY CON ĐÃ THÚ NHẬN VỚI CHA, CON LÀ MỘT TỘI NHÂN ĐÁNG BỊ ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP TỰ GIÁ, NHƯNG VÌ CHÚA JESUS YÊU THƯƠNG CON NÊN CHẾT THẾ CHO CON TRÊN THẬP TỰ GIÁ RỒI. HÔM NAY CON CHẤP NHẬN SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS TRÊN THẬP TỰ GIÁ ĐÃ ĐỀN TỘI CHO CON XONG RỒI, NÊN BÂY GIỜ TỘI LỔI CON ĐÃ ĐƯỢC CHÚA THỨ THA, LÒNG CON ĐƯỢC HUYẾT CHÚA RỬA SẠCH VÀ XEM NHƯ TRẮNG ÁN TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA CHA Ở TRÊN TRỜI. XIN CHA CHẤP NHẬN CON, HÔM NAY CON NHƯ ĐỨA CON HOANG ĐÀNG XIN BẰNG LÒNG QUAY TRỞ VỀ NHÀ CHA. XIN CHA GHI TÊN CON VÀO SÁCH SỰ SỐNG TRÊN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NGAY GIỜ NẦY. XIN CHA BAN CHÚA THÁNH LINH NGỰ VÀO LÒNG CON, ĐỔI MỚI LÒNG CON THÀNH MỘT NGƯỜI MỚI LUÔN SỐNG ĐẸP LÒNG CHA. XIN CHÚA THÁNH LINH GÌN GIỮ CON KHỎI MỌI SỰ CÁM DỖ CỦA ĐỜI NẦY VÀ DẠY DỖ CON ĐI THEO Ý CHA. XIN CHA BẺ GÃY TẤT CẢ NHỮNG ÁCH CỦA SỰ RỦA SẢ TRÊN GIA ĐÌNH CON VỀ TỘI THỜ THẦN TƯỢNG TỪ ĐỜI AĐAM CHO ĐẾN BÂY GIỜ. CON XIN CHA SAI 6 THIÊN SỨ ĐI THEO CON BẢO VỆ CON KỂ TỪ HÔM NAY HẦU MA QUỈ KHÔNG LÀM HẠI CON ĐƯỢC. XIN CHA GIÚP CON ĐÁNH ĐUỔI THÊM CHO SẠCH HẾT TẤT CẢ CÁC TÀ LINH NÀO HỢP PHÁP HAY BẤT HỢP PHÁP CÒN XÓT LẠI ĐANG CHIẾM NGỰ TRONG THÂN THỂ VÀ TÂM TRÍ CON: TÀ LINH DÂM DỤC, TÀ LINH KIÊU NGẠO, TÀ LINH GIAN DỐI, TÀ LINH RƯỢU CHÈ, VÀ NHỮNG UẾ LINH NÀO KHÁC CHƯA ĐƯỢC KỂ LÊN NỮA, XIN CHA GIÚP CON ĐUỔI ĐƯỢC HẾT TẤT CÃ CHÚNG NÓ XUỐNG NƠI VỰC SÂU NGAY GIỜ NẦY. CON TIN CẬY CHA MÀ HẾT LÒNG CẦU NGUYỆN TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, AMEN!

Sau khi làm xong hai phần trên bạn đuổi ra hết tà linh bất hợp pháp và hợp pháp ra khỏi thân thể bạn, bạn bắt đầu kiêng ăn cầu nguyện để nghe được tiếng Chúa thì thật tuyệt vời! Không có gì quí cho bằng khi nghe được tiếng Chúa. “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó và nó theo Ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; Nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta.” Y như lời Chúa Jesus phán trong Giăng 10:27-28. Hãy bắt đầu tìm kiếm Chúa Cha hết lòng bằng cách kiêng ăn cầu nguyện 1 ngày, xong 3 ngày không ăn gì hết, chỉ uống nước lạnh mà thôi. Nếu là người tâm linh, ta thấy thoải mái, không mệt mỏi sau 3 ngày uống nước lạnh vì sống bằng sức Chúa. Nếu mệt mỏi, đau bệnh sau ba ngày thì bạn biết rằng chúng ta còn là con người xác thịt, cần phải ăn uống mới sống được. Hãy tiếp tục dọn sạch thêm lòng mình lại nữa cho đến khi sạch mới kiêng ăn lại 3 ngày vẩn khỏe mạnh. Sau đó mới bắt đầu kiêng ăn cầu nguyện 10 ngày. Trong 3 ngày đầu thì uống nước lạnh, sau đó uống sửa tươi, sửa đậu nành, sửa hạnh nhân,hay súp rau cải hay xương mà nước trong mà thôi. Kế tiếp bạn kiêng ăn 20 ngày, rồi đến 40 ngày. Hãy đi theo gót chân của Chúa Giê-xu kiêng ăn 40 ngày, kết quả bạn sẽ thấy một con đường mới mở ra cho bạn đầy phước hạnh và tuyệt vời! Cảm ơn sự bày tỏ của Cha cho mọi người. Mong rằng các bạn hãy làm theo và bạn sẽ thấy một sự thay đổi tuyệt vời trong đời sống của bạn. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Chú ý: Trong phần liệt kê những tội lổi cá nhân, có những tội lổi không được liệt kê lên hết trong Kinh Thánh, nhưng người viết nhận được sự bày tỏ của Chúa Cha, sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Jesus Amen!)

___________________________________________________________

ENGLISH VERSION:

HOW TO CLEAN ALL SINS AND COME BACK TO FATHER GOD’S HOME FROM THE DEPTH OF YOUR HEART AND IN THE PRIVACY OF YOUR OWN HOME.

(Proven to work and helped thousands of people already based on new revelations from the Father God)

PART A: SET FREE FROM ALL DEMONIC FORCES WITH UNKNOWN NAMES:
Kneel down and in front of the Father and prepare to pray. Focus on what you are about to begin with your whole body, soul, and spirit bind together into one, keep quiet and focus on the deepest part of your spirit, humble yourself, cry If possible, and say to the Father God these words step by step as follow:
1-In the Name of Jesus Christ, Father God, today I know that I am a worthy sinner deserved to die crucified by all the sins I have committed in the past until present time that I do not remember their names.
2-But today I accept Jesus Christ who died for me on the cross and I was redeemed with the innocent blood of Jesus, and I believe that all my sins will be forgiven by my Father God.
3-I believe that Father God will not see all of these sins no more.
4-From today onward, I will give up all my sins, turn back to You 180 degrees, obey to You, Father God, I will do all Your wills, worship You and live to glorify Your Name forever.
5-Stand straight in the middle of the room, ask Jesus’ blood cover you from head to toe and everyone in your family (to protect them from demonic possession of their bodies after they are being kicked out of you) and ask Jesus’ blood to protect you from the inside out. Ask the Father to have Jesus’ blood covered your whole house, including the room where you are. Ask Father God to shine His light shining from your head to your toe that the enemy can not hide in your body anymore and begin to proclaim strong, resolute, loud voice to all the evil forces of evil spirits from your body as follows:
In the name of Jesus, Satan the devil hear me: From this time forward, my three parts, body, soul and and spirits belong to the Trinity. Satan devil you must leave me now and go to the deep abyss where my Father told you to come. Now I have been restored in the presence of my Father God as the son , the prince of the Living God, the Lord, The Kings and kings and Lord of lords. I do not relate and do not depend on Satan, the devil anymore. In the name of the living Triune God, I command to all evil spirits, Satan’s servants, all of you to be silent at this moment and go away. Go to the deep abyss there my Father God reserve a place for all of you there. In the name of Jesus Christ! Amen! “
You should see and feel something strange happen in your body as some weird move from inside out of your body as the bad spirits got out of your body. Chase them again and again until you experience no more movements.

PART B: CHASE ALL FORCES OF EVIL FROM SINS COMMITTED AGAINST GOD BY YOUR ANCESTORS FROM 4 GENERATIONS BACK.
Kneel down in front of God and say these words from the depth of your heart:
1. In the Name of Jesus Christ, I accept all if the sins of my ancestors committed as my sins for they were doing foolish things not worshiping you Father God, The Creator of the Universe but to worship idols, evil spirits. I deserve to be punished by crucifixion by Father God.
2-Today, I believe in the Blood of Jesus had poured out on the cross to cleanse all my sins and the sins committed by my ancestors.
3-I believe that Father God have forgiven and wiped out all my sins and the sins of my ancestors also.
4-From today, from my life onward, I promise to worship the Father God alone. Satan and all of your associates hear me: From today I represent myself, my family, my ancestors from my side and from my in-laws from the generation of Adam till present time, I cut off , break up all covenants, agreements that me and my ancestors have signed the treaty with you guys.
5-In the Name of the Lord Jesus Christ, I command to Satan and your associates to get out and out of my family, my in-laws from both sides, and all my offspring in the name of Jesus Christ Amen! “
Repeat the words chasing them and drive them away until you hear the symptoms go away and you will feel a little more relaxed.

PART C- STEP TO CLEANSE ALL OF YOUR KNOWN SINS:

I- Memorize the seven steps in REPENTANCE AND SELF EXORCISM METHOD below for each sin committed then say it from the depth of your heart, not by mouth:
1-Accept yourself as a sinner before God for this sin: ________Confess and agree to God that you deserve to be sentenced to death to be crucified on the cross
2- Accept Jesus Christ already died for your sins ______ on the cross of Calvary for you
3- Believing that the Father God will forgive all of your sin______and He will not see your sin anymore
4- Repent, deny it, promise to God that you will not do this sin______no more and will turn around 180 degrees today.
5- Chasing spirits, telling them: IN THE NAME OF JESUS CHRIST, SON OF THE LIVING GOD, I COMMAND ALL OF THE SPIRIT OF (name of the sin above) GET OUT OF ME AND GO TO THE DEEP ABYSS RIGHT NOW! OUT OF MY SIGHT AMEN! Repeat so many times until you feel something get out of you. If you do it right, you will feel something bothering you like goose bumps, headache, etc. continue to chase them out until all of the signs stop and you feel at peace. It means they already left you)
6- Father God, please reveals to me from both sides of my parent’s ancestors from 4 generations backwards have committed this same sin? Most of all it will be a yes. Accept the sin as yours and start repenting with the Father as part 1 to part 5 above and cast out demons until they come out of you as your sins.
7-When it will be all done you declare as follows: In the Name of Jesus Christ, Father God, please break all the curses of this sin………….. on my life, set me free for ever. And from this time forward, Father God, you have the full power to bless me abundantly and my offspring thousands of generation ahead .

II-Find a quiet place behind closed doors, SO NO ONE else will listen, TAKE A SMALL BOTTLE OF OLIVE OIL, OR EDIBLE OILS AND A COLD WATER BOTTLE. HOLD THEM IN YOUR HANDS and pray AS FOLLOWS: “IN THE NAME OF JESUS CHRIST, FATHER GOD,PLEASE ANOINTS AND CHANGE THESE TWO BOTTLES OF OIL AND WATER INTO THE BLOOD OF JESUS TO HELP ME DOING EXORCISM OF ALL EVIL SPIRITS LIVING INSIDE OF ME. PLEASE FILL ME UP WITH THE BLOOD OF JESUS FROM INSIDE OUT TO COVER ALL MY BODY FROM HEAD TO TOE. PLEASE SHINE YOUR LIGHT UPON ME SO I COULD SEE ALL MY SINS IN FULL DAYLIGHT TO REPENT, THANK YOU FATHER GOD AMEN!”(Remember to bring a plastic bag to hold any vomiting because evil spirits do make people vomiting when they come out of your body)
Once finished, take the oil bottle use your hands to put a little dot of oil on your forehead, on the palms of the hands, feet and drink one sip of the water, then began the process below.

III-CIRCLE THE ITEMS IN THE QUESTIONS BELOW OF WHAT YOU HAVE DONE IN THE PAST YEARS THAT OFFENDED GOD AND REPENT ACCORDING TO THE ABOVE 5 step fingers. Do each group separately like I did in the chat room to other people and chasing the evil spirits until you hear them go off from you.
QUESTIONS IN CHAT ROOM

1-Do you get upset or angry with anyone?
DO you have anybody hurt your feelings from the time you were young till present time or not? You have to forgive them in Jesus Name: your parents, brothers, sisters, relatives, friends in the church, at work etc. You have to forgive them all. Say a prayer like this: “IN THE NAME OF JESUS I FORGIVE Mr._____ Mrs._____ etc. call them by name one by one and forgive them until the time you feel lighter than the beginning. Then it will be the end of this question.
2- Do you worry about anything? Financial problems? Your children? Your lover? Your exam? Your job? Etc.
3- Do you have any problems with anybody that you cut the communication with them because being very upset with them? If you do have, please repent from it and promise to God that you will be back in communication with them.
4-Do you have an attitude of humility or not? Jesus taught us to respect other people more than yourself. You look at yourself to see if you judge others? God hates the proud and he loves the humble at heart.
After believing in Jesus Christ as your savior, did you participate in these things below:
5-FORNICATION:
Watch pornographic movies? Child molestation? Masturbation? Sex outside of marriage with people same sex or opposite sex? Spiritual husband or wife(Spiritual husband or wife is someone sees a male or female known or unknown coming to have sex with him/her in the dreams)? Nightmares? Fornication? Selling body for sex? Homosexuals? Sex by phone? Oral or anal sex? Sex with animals? Rape? How many time? Sex with prostitute? Rape someone?
6-Things dealing with evil spirits:
Eating food given to idolatry? Burn incense to ancestors? Visiting Buddhism temples? Hand reading? Body reading? Dreams explanation? Cards reading? Numerology? Demons possessed? Astrology? Feng Shui? Voodoo? Handwriting reading? Yoga? Hypnotism? Martial arts? Do you see the dead people coming back to talk to you? Do you hear voices? Do you watch scary movies? Ghost movies? Fighting movies? Mysterious books? Hear Rock music? Rap? Superstitious? No belief? Doubt? Did you faint in the past?
7- Smoke marijuana, cocaine, cigarette? Gambling? Casino? Too much coffee? Alcohol? Sleep too much? Working too much? Music too much? Jewelry excessive?
8- Spending too much? Stingy? Greedy? Stealing? Cheating at examination? Too clean? Too dirty? Having suicide thoughts? Hear voices? Abortion? Self-destruction? Tattoo?
9- Do you have in your possession statues of any kinds including the cross with the figurine of Jesus hanging on the cross? Mother Maria? All the saints? Figurines of any kind? Signs of the zodiac? Any plants bringing good luck? Jade jewelry? Any small figurines from around the world with human features?
10- Do you have any tattoos?
11- Did you promised anything to any saints?
12-The flesh:
Prideful? Show off? Blow things up? Lying? Selfish? Thinking you are the best? The smartest one? Not willing to learn from anyone? Look down one very body? Like to control everybody? Authoritarian? Angry? Upset? Like to challenge? Jealous? Like to fight? Gossiping? Put people down? No faith? Not listen to parents? Not following what promised? Dumb? Scared? Worry? Sad? Self-pity? Lonely? Miserable? Scared of man/woman? Hopelessness? Hateful? Gossiper? Hot tempered? Evil thoughts? Unfair? No compassion?
The additional items: (new edition)
Dead Spirit: Worshiping the dead people through the mourning head bands giving to the family members from the pagan priests offering them to the devils through the funeral ceremonial, spirits of the tomb by offering flowers or fruits to the dead, spirits of spiritual selling the child to the pagoda, worshiping dead souls, death through starvation, death by accidents. If someone worship them by offering flowers, evil spirits may have the legal right to enslave them.
Spirit of lawlessness, disorganized, undisciplined (rejected in mother’s womb, beaten, hurt from childhood, from lover, from family, etc.)
Spirits of religion (or intention to divide all of the Christian denominations all together),
Spirits of fear (fear of darkness, fear of animals, fear of ghosts, fear of snakes, fear of insects, fear of rats, fear of men, fear of women, etc.)
Superstitious: Believe the 12 signs of the zodiac, believe the story of the dragons or monkeys as ancestors, believe in walking pass through the fire at the beginning when bringing the newborn baby home, trust the signs of the zodiac in marriage in the two people not fit together, bringing home special fruits for luck at the new year celebration days.
Curse spirits in the family: Watch those in your family for three to four generations to see anybody was having charms, mediums, voodoo, or die of suicide? If there are people in this category, the person will be easily got mad, irregularly hot temperament, often the intention of suicide, or strong sexual desire.
Voodoo (Red voodoos: blood vows; yellow voodoo: spell on a person, drinking a spell, or burying a yellow written piece of paper written in red; green voodoo: made of green leaves and snake)
Possessed demonic forces: there are 36 kinds of demonic possessions(with head rotation, head wearing, or dances)
Devil: related to the soul, the bridge of death, etc.,
Animal spirit: worship animals such as tigers, dogs, cats, pigs, buffalo, cows, horses, dragons, snakes, eagles, fish, whales, frogs, etc.
Worshiping male icon spirits: Di Lac, Buddha, all men who died and being worshiped.
Worshiping woman icon spirits: Mother Maria, Goddess, princess, The queen of heaven, etc.
Worshiping business spirits: Worship the founder of the industry such as the founder of the marshal arts, the founder of the singers, etc.
Spirits to cut off the previous love life relationship (such as cut a human form paper to replace this life)
Spirit worshiping the crescent moon,
Spirit worshiping the celebrities who died in pictures print out on clothing
Spirits worshiping plants in animal shapes.
Spirits of worshiping carved figurines of dragons and snakes on the set of tables and chairs.
Spirits of lusts luring people into familiar sins.
Spirit of laziness: making people lazy, tired, hot, dry
Spirit of loneliness: always abandoned by others
Spirit disease (causing pain, causing all forms of disease on the body),
Adam or Ahab Spirit for man (fear of wife, obedience to wife, submit to wife even though she was wrong, etc.)
Eva or Jezebel Spirit for the woman (wants to rule, take over her husband, etc.) “
Absalom Spirit: for youngsters: Rebellious youngsters that disrespect and hate their parents.
13 – You close your eyes while asking the Holy Spirit see what you do outside the sins of the above questions. Anything dirty secret things that you did in the past so bad that you are scared of other people knowing about it? This is the food of the devil and you must confess them out so the last evil spirits will be kicked out all of your body.

After completing all of those 13 parts YOU MUST INVITE THE HOLY SPIRIT COMING INTO YOUR LIFE. Sample of the 3 prayers of a sinner and the invitation of the Holy Spirit coming into your life are listed below: ( Must do it by heart and not by mouth. You can humble yourself and cry out to God is the best prayer you always wanted and God will be pleased)

1-MODEL OF A SINNER’S PRAYER to pray to the Lord #1:
Lord Jesus, I come to You today to dedicate my life to the Lord
I ask Father God to forgive all sins in my life and cleanse me by the blood of Jesus
Today I choose to live for God and abstaining from all sins in my life.
I Proclaim Jesus as Lord and Master of my life as of today
I offer my life over to God and ask God to handle my life from this time forward.
As a child of God, I receive the Holy Spirit of God in my heart to be reborn in the Spirit.
I thank God for today I become God’s child to have protection and I become born again into the family of God.
Today I announce that I receive my salvation from the Lord
In Jesus name Amen!
2-MODEL OF A SINNER’S PRAYER #2
Thank you Lord Jesus, thank You for coming to this earth and died for my sins.
TODAY I repent from my sins, I turn away from my old way, and Trust you Lord.
Please forgive all my sins and cleanse my heart so that I will become white as snow.
Please send to me the Holy Spirit to live in my heart to keep me from sin, to change me into a new spiritual being, and to teach me to study your words in the Bible to grow from this time forward, in the name of JESUS CHRIST I pray AMEN!”
3–MODEL NUMBER 3 ASKING father to forgive your sins:
In the Name of the Lord Jesus, today I know that I am a sinner deserved to be crucified on the cross.
BUT Jesus loves me so much that he died for my sins already on the cross of Calvary.
TODAY I ACCEPT THE DEATH OF JESUS ON THE CROSS FOR MY SINS AND BELIEVE THAT ALL MY SINS WILL BE FORGIVEN BY MY FATHER GOD IN HEAVEN.
PLEASE ACCEPT ME BACK TODAY AS A PRODIGAL SON RETURNING TO MY FATHER’S HOME.
Please put my name in the book of life in heaven now.
Please send me the Holy Spirit come into my heart and renew my life, keep me from all temptations of the world and teach me to obey your commandments.
Please break all the curses coming upon my family from the crimes of idolatry from the generations of Adam till now.
Please cover me with the blood of Jesus from head to toe so evil spirits cannot harm me no more.
Father God, please expel any more evil spirits still living within me illegally and legally such as sexual immorality spirits, spirits of arrogance, deceitful spirits, evil spirits of smoking, drinking alcohol etc.
IN THE NAME OF JESUS CHRIST OF NAZARETH I PRAY AMEN! —

_______________________________________________________

NOTE:  HERE IS A NEW LIST OF ADDITIONAL SINS COMMITTED FOR THOSE WHO ARE NOT FULLY DELIVERED BY THE SINS LISTED ABOVE BECAUSE OF THESE MISSING ENTITIES:

BITTERNESS * Hate, Self-Hate Unforgiveness, of self Hurt, Unjustness, Injustice Resentment, Murder Revenge, Retaliation Jealousy, Envy*

REJECTION * Fear of Rejection, Self-Rejection Rejection in the Womb

REBELLION Self-Will, Stubbornness Disobedience Anti-Submissiveness

DESTROYER * Withdrawal, Separation Of relationships, Of Marriages Compromise, Division, Divorce Self-destruction, Self mutilation Failure, tragedy, Sabotage

DEATH * Death Wish Death of Dreams Suicide, Murder, Abortion By Infirmity* By Accident*, Driving too fast

DECEPTION* (Accepting lies) Self-deception Delusion, blinding, Deceit, Denial, Memory Recall Lies to the mind*

ANTICHRIST Rebellion, Stubbornness False Prophet Spirit ANGER Rage, Wrath, Temper Irrational Anger, Self Anger Violence

DEAF & DUMB Seizures, Convulsions Deafness-physical/spiritual

CONTROL* “Gatekeeper”* Ruler Manipulation Chauvinism Possessiveness Domineering

CONDEMNATION * Guilt, Embarrassment Unworthiness, Frustration Defeatism, Discouragement Accusations* Inferiority*, Insecurity* Shame, Death wish Shyness, Timidity Intimidation, Oversensitive

CONFUSION * Forgetfulness Mind Control Mind Blocking Mind Hindering Soul Fragmenting Indifference, Double Mindedness Procrastination Illiteracy

CRAVINGS &ADDICTIONS* Alcohol, Nicotine Drugs, Medications Gluttony, Food, Sweets Over eating, Fear of starvation Caffeine, Affection Sex, Pornography Gambling Craving of Things Torment by withdraw Idolatry of above

BONDAGE Hyperactivity, Overbearing, Talkative, Impatience Stealing (Kleptomania), Cheating Physical pain, Victim Blocked Emotion, Affection Blocked Completion, Frigidity Physical Cold or Hot. Workaholic, Perfectionism Trauma,* Birth Trauma Tension Headache, Migraine Insomnia, Escapism, Racism Compulsions, Competition Stingy, Hording Unclean, Messiness Bulimia, Anorexia Arson, Fascination with fire Finger Nail biting Hair twisting/pulling

WITCHCRAFT/OCCULT* Ouija, Palmistry Familiar Spirits, Spirit Guide
Divination, Sorcery Horoscopes, Astrology Fortunetelling, Tea Leaves Worship of the Dead Charms, Crystals, Pyramids Tarot cards, Pendulum Voodoo, Wicca, Santeria Medicine Man Spirits Indian Witchcraft, Shamanism Psychic, Séance, Astro Travel Witchcraft Control Others:_____________________

FEAR* of Abandonment of committing unpardonable sin of losing salvation of Death, of Driving of Future, of Poverty of Spiders, of Insects, Snakes of Man, of Woman, of People of Animals, of Going Outside of Disapproval, Not good enough of Confrontation, of Success of Germs, of Sickness of Rejection, of public speaking of Authority, of Doctors of Dark, of Satan of Trusting, of Height of Love, of Loneliness of Commitment of being hurt, of Failure All phobias, Panic attacks Fear of:____________________

HEAVINESS / STRESS * Depression, Grief, Sorrow Sadness, Hopelessness Worry, Entrapment Anxiety, Nervousness Stress, Pressure, Tension Crying, Heartache Defeatism, Unloving* Self-Pity, Pouting Emotional Pain, Despair Disappointment, Loneliness

JEZEBEL Seductive Behavior, Witchcraft Manipulation, Control

LEVIATHAN (Blocks mind, Bible study, Pride) PRIDE Haughtiness, Ego, Vanity Intellectualism, Leviathan Self-Righteousness, Importance Spiritual Pride, Arrogance

IDOLATRY (False God) Self (Judgment sets up as god) People, Pets Things, Money Hobbies, Games, Sports
Business/work/computer Facebook, Twitter Cell phone, texting Lifestyle, Entertainment, TV Problems, Sickness American Indian Ways Food, Sex Alcohol, Drugs, Past Others:_________________

LYING * To Others, Exaggeration To Self, Demons of the lies* Satanic lie program*

MENTAL ILLNESS Madness, Mania (hyperactivity) Retardation, Deaf & Dumb Schizophrenia, Bi-polar Paranoia, Hallucinations Manic Depression

MULTIPLE YOU Use inner healing for traumas. (Finally, pray for the real you that was made in God’s image to come up in you and stay)

PERVERSION Lust, fornication Fantasy, Sadistic Lesbianism Homosexuality Masturbation Adultery, Abuse of children Molestation, Pedofile Incest, Rape Incubus, Succubus Harlotry Exposure, Bestiality Pornography

RELIGION Tradition, Doctrines, Ritualism Legalism, Formalism Martial Arts, False Religions Yoga and the spirit Kundalini Secret Societies, KKK Free Masonry, Eastern Star

SELF Selfishness, Self gratification Self Will, Self righteousness STEALING (Kleptomania) Cheating

STRIFE Conflict, Bickering Argument, Quarreling Fighting, Criticism Judgment, Gossip, Accusation Faultfinding Meanness, Cruelness

TORMENT Harassment Nightmares

FATIGUE Tiredness, Laziness Insomnia, Despondency Weakness, Lethargy Sleepiness, Slumbering Old and tired

DOUBT/DISBELIEF Skepticism, Unbelief

FALSE COMPASSION & RESPONSIBILITY Co-dependency Need to rescue/false burden

FALSE PROPHESY False voices
MOCKERY Folly, Funny
POVERTY Financial Bondage, Blockage, Destruction, Cash stealing, Lack Stingy

PROFANITY Cursing, Blasphemy Taking God’s Name in vain

INFIRMITY Demon of Symptoms (May include any disease or sickness-be specificaddress them by their medical names) Un-repented sin and unforgiveness are typical doors Inner-healing usually needed

UNGODLY SOUL TIES TO BE BROKEN:
Dad, Mom, Family members
Ex-spouse(s)
Spouse
Sexual Group, Sexual abuse, Rape
Others that have hurt you a lot, had excessive control over you, an out of balance relationship: ___________________________
___________________________
___________________________

 

Advertisements