Những Bài Chat Giúp Nguời Đạo Công Giáo Trở Về Đúng Với Kinh Thánh.

NHÓM ĐẶT BIỆT CHO NGƯỜI ĐẠO CÔNG GIÁO MUỐN TÌM HIỂU VỀ CHÚA CÓ TÀI LIỆU HAY: (MỜI BẠN BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐỌC)

https://www.facebook.com/groups/128208290978993/

____________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 1: BÀI CHAT VỚI U.V.ĐẠO CÔNG GIÁO ĐI LẠC ĐƯỜNG ĐƯỢC CHA THƯƠNG XÓT CHO TRỞ VỀ NHÀ BÌNH AN.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-chat-voi-u-v-di-lac-duong-duoc-tro-ve-nha-cha-binh-an/

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 2: BÀI CHAT VỚI B.K. ĐẠO CÔNG GIÁO NHƯNG BỊ TÀ LINH ĐÁNH PHÁ ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG (PHẦN I)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/26/bai-chat-voi-co-b-k-dao-cong-giao-bi-nhieu-ta-linh-pha-duoc-chua-giai-phong/

_______________________________________________________

BÁI SỐ 2 TIẾP THEO: BÀI CHAT VỚI CÔ B.K. CHÚA NÓI CHUYỆN VỚI CÔ NHƯ NGƯỜI CHA NHÂN TỪ MẦU NHIỆM (PHẦN II)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/26/bai-so-2-bai-chat-voi-co-b-k-chua-noi-chuyen-voi-co-nhu-nguoi-cha-nhan-tu-mau-nhiem-phan-ii/

______________________________________________________________

BÀI SỐ 2 TIẾP THEO: CHAT VỚI CÔ B.K. CHÚA RẤT YÊU QUÍ CHIÊN LẠC TRỞ VỀ. (PHẦN III)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/26/bai-so-3-bai-chat-voi-co-b-k-chua-rat-yeu-qui-chien-lac-tro-ve-phan-iii/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 3 : CHAT VỚI D.A. ĐẠO CÔNG GIÁO BỊ NHIỀU TÀ LINH KHỐNG CHẾ ĐƯỢC CHÚA JESUS GIẢI CỨU (PHẦN I)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/26/1590/

______________________________________________________

BÀI SỐ 3 TIẾP THEO: D.A.BỊ NHIỀU TÀ LINH ĂN ĐỒ CÚNG PHÁ ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG (PHẦN II)

https://wordpress.com/block-editor/post/mannaandlivingwatersministries.com/1601

________________________________________________________

BÀI SỐ 3 TIẾP THEO : CHAT VỚI D.A. ĐẠO CÔNG GIÁO BỊ NHIỀU TÀ LINH KHỐNG CHẾ ĐƯỢC CHÚA JESUS GIẢI CỨU (PHẦN III)

https://wordpress.com/block-editor/post/mannaandlivingwatersministries.com/1608

________________________________________________________

BÀI SỐ 3 TIẾP THEO: D.A. ĐẠO CÔNG GIÁO BỊ NHIỀU TÀ LINH PHÁ ĐƯỢC CHA CHO TRỞ VỀ NHÀ CHA BÌNH AN (PHẦN IV)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/27/bai-so-2-tiep-theo-d-a-dao-cong-giao-duoc-cha-chap-nhan-tro-ve-nha-cha-binh-an-phan-4/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________