Những Bài Chat Giúp Nguời Đạo Công Giáo Trở Về Đúng Với Kinh Thánh.

BÀI SỐ 1: BÀI CHAT VỚI U.V.ĐẠO CÔNG GIÁO ĐI LẠC ĐƯỜNG ĐƯỢC CHA THƯƠNG XÓT CHO TRỞ VỀ NHÀ BÌNH AN.

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/24/bai-chat-voi-u-v-di-lac-duong-duoc-tro-ve-nha-cha-binh-an/

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 2: BÀI CHAT VỚI B.K. ĐẠO CÔNG GIÁO NHƯNG BỊ TÀ LINH ĐÁNH PHÁ ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG (PHẦN I)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/26/bai-chat-voi-co-b-k-dao-cong-giao-bi-nhieu-ta-linh-pha-duoc-chua-giai-phong/

_______________________________________________________

BÁI SỐ 2 TIẾP THEO: BÀI CHAT VỚI CÔ B.K. CHÚA NÓI CHUYỆN VỚI CÔ NHƯ NGƯỜI CHA NHÂN TỪ MẦU NHIỆM (PHẦN II)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/26/bai-so-2-bai-chat-voi-co-b-k-chua-noi-chuyen-voi-co-nhu-nguoi-cha-nhan-tu-mau-nhiem-phan-ii/

______________________________________________________________

BÀI SỐ 2 TIẾP THEO: CHAT VỚI CÔ B.K. CHÚA RẤT YÊU QUÍ CHIÊN LẠC TRỞ VỀ. (PHẦN III)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/26/bai-so-3-bai-chat-voi-co-b-k-chua-rat-yeu-qui-chien-lac-tro-ve-phan-iii/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BÀI SỐ 3 : CHAT VỚI D.A. ĐẠO CÔNG GIÁO BỊ NHIỀU TÀ LINH KHỐNG CHẾ ĐƯỢC CHÚA JESUS GIẢI CỨU (PHẦN I)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/26/1590/

______________________________________________________

BÀI SỐ 3 TIẾP THEO: D.A.BỊ NHIỀU TÀ LINH ĂN ĐỒ CÚNG PHÁ ĐƯỢC CHÚA GIẢI PHÓNG (PHẦN II)

https://wordpress.com/block-editor/post/mannaandlivingwatersministries.com/1601

________________________________________________________

BÀI SỐ 3 TIẾP THEO : CHAT VỚI D.A. ĐẠO CÔNG GIÁO BỊ NHIỀU TÀ LINH KHỐNG CHẾ ĐƯỢC CHÚA JESUS GIẢI CỨU (PHẦN III)

https://wordpress.com/block-editor/post/mannaandlivingwatersministries.com/1608

________________________________________________________

BÀI SỐ 3 TIẾP THEO: D.A. ĐẠO CÔNG GIÁO BỊ NHIỀU TÀ LINH PHÁ ĐƯỢC CHA CHO TRỞ VỀ NHÀ CHA BÌNH AN (PHẦN IV)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/27/bai-so-2-tiep-theo-d-a-dao-cong-giao-duoc-cha-chap-nhan-tro-ve-nha-cha-binh-an-phan-4/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Advertisements