Audios in Vietnamese teaching how to live a godly life and to hear God’s voice (Audios học làm Điều Chúa Dạy của MS Lê Văn Sanh)

1-Mời các bạn bấm vào link phía dưới nầy để tải về những audio rất hay về những điều Chúa dạy hầu tâm linh được tăng trưởng:

http://www.vnbible.com/audio/lvs/

2-Mời các bạn bấm vào link phía dưới nầy để tra cứu Kinh Thánh tìm chử reference bỏ vào sẽ có địa chỉ câu Kinh Thánh trả lời ngay cho các bạn:

http://www.vnbible.com/bible/

 

 

 

Advertisements