Giúp Cơ Đốc Nhân tăng Trưởng

BÀI SỐ 1: HÃY ĐẶT CHÚA CHA LÀ ƯU TIÊN SỐ MỘT TRONG ĐỜI SỐNG.

Con cái Chúa ngày nay hay than phiền bận quá không có thì giờ biệt riêng ra hằng ngày đến với Chúa Cha mà cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Chúa ban cho chúng ta một ngày có 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta phải dâng 1/10 của số giờ cho Chúa, có nghỉa là chúng ta phải để ra mổi ngày 2.4 tiếng đồng hồ (ít nhất 140 phút) cho Chúa để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh nuôi dưỡng phần tâm linh của mình cũng như nuôi dưỡng thân xác của mình bằng thức ăn một ngày 3 bữa ăn vậy. Nếu tâm linh của chúng ta đói khát thức ăn tâm linh lâu ngày thì nó sẽ bị chết và làm mồi cho xác thịt, cho ma quỷ. Cuối cùng linh hồn sẽ bị quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời. Chúng ta thường cảm nhận trước hết là chúng ta đang sống như trong địa ngục trần gian nầy với tài chánh kiệt quệ, gia đình tan rã, con cái không vâng lời cha mẹ, ngổ nghịch, việc làm không có, v.v. Chúng ta đụng vào công việc gì là hỏng hết công việc đó, rồi chúng ta than là xui xẻo. Chúng ta đâu có biết rằng chúng ta đang sống trong thế giới của ma quỷ mặc dù mổi tuần chúng ta có đi nhà thờ thờ phượng Chúa và dâng tiền 1/10 đầy đủ cho nhà Chúa đi chăng nữa. Chúng ta hỏi Chúa tại sao con lại bị như thế nầy? Chúa Cha sẽ trã lời rằng vì con đang ở trong tình trạng hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh nên ta sẽ nhã ngươi ra khỏi miệng ta (Khải huyền 3:16). Con đang là đứa con hoang đàng bị bọn ma quỷ đến để cướp giết và huỷ diệt vì Cha cho phép chúng nó đánh phá con cho bị kiệt quệ tài chánh đến khi con bị ăn cám heo để nhớ lại Cha mà trở về nhà Cha hầu được cứu rổi linh hồn như trong câu chuyện đứa con trai hoang đàng trong Kinh Thánh Luca 15:11-24. Mong những ai đang quá bận rộn mà bị như trong câu chuyện kể trên hãy mau mau ăn năn tội lổi mà trở về nhà Cha càng sớm càng tốt hầu Cha ban phước dồi dào trên đời sống hiện tại và tương lai. Amen!

__________________________________________________________

BÀI SỐ 2: CHỚ LỢI DỤNG ÂN ĐIỂN CỦA CHÚA CHA:

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 2

___________________________________________________________

BÀI SỐ 3: TÍN LÝ TIN LÀNH CỦA NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM CHO DỂ NHỚ THEO CÁCH 5 NGÓN TAY:

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 3

__________________________________________________________

BÀI SỐ 4: HÃY TÔN THỜ ĐỨC CHÚA CHA QUA DÒNG HUYẾT CỦA CHÚA GIÊ-XU SAU KHI NHẬN LÃNH CHÚA THÁNH LINH.

GIÚP TĂNG TRUỞNG TÂM LINH BÀI SỐ 4

___________________________________________________________

BÀI SỐ 5: CHỚ THAM TIỀN

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 5

__________________________________________________________

BÀI SỐ 6: CHỚ THÔNG ĐỒNG VỚI KẼ LÀM ÁC TRÊN MẠNG FACE BOOK:

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG BÀI SỐ 6

___________________________________________________________

BÀI SỐ 7: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGỒI THIỀN PHẬT GIÁO VÀ TỈNH TÂM CẦU NGUYỆN ĐẠO CHÚA

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 7

__________________________________________________________

BÀI SỐ 8: TIN LÀNH ÂN ĐIỂN, TIN LÀNH LUẬT PHÁP VÀ TIN LÀNH ĐƯỢC TÁI SANH

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 8

______________________________________________________

BÀI SỐ 9: HÃY ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/giup-tam-linh-tang-truong-bai-so-9/

_________________________________________________________

BÀI SỐ 10: CHỚ CƯỚP LẤY SỰ VINH HIỂN CỦA ĐỨC CHÚA CHA: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/giup-tam-linh-tang-truong-bai-so-10/

__________________________________________________________

BÀI SỐ 11: PHẢI CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA JESUS: https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/giup-tam-linh-tang-truong-bai-so-11/

______________________________________________________

BÀI SỐ 12: HÃY TÌM KIẾM SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/giup-tam-linh-tang-truong-bai-so-12/

___________________________________________________________

BÀI SỐ 13: CHỚ TRẬT PHẦN ÂN ĐIỀN https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/giup-tam-linh-tang-truong-bai-so-13/

__________________________________________________________

BAI SỐ 14: CHỚ LÀM TÍN ĐỒ LƯỜI BIẾNG

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG BÀI SỐ 14:

___________________________________________________________

BÀI SỐ 15: HÃY TRÁNH XA TIÊN TRI GIẢ LÀ SÓI ĐỘI LỐT CHIÊN https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/giup-tam-linh-tang-truong-bai-so-15/

__________________________________________________________

BÀI SỐ 16: ĐẠO TIN LÀNH VÀ ĐẠO CÔNG GIÁO

BÀI GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 16

__________________________________________________________

BÀI SỐ 17: LIST NHỮNG ĐIỀU ĐẠO CÔNG GIÁO LÀM MÀ KHÔNG CÓ TRONG KINH THÁNH CẦN PHẢI ĂN NĂN KHƯỚC TỪ

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 17

__________________________________________________________

BÀI SỐ 18: SỰ CHỮA LÀNH TRONG DANH CỦA CHÚA JESUS CHO TẤT CÃ NGƯỜI TIN CHÚA HAY NGƯỜI NGOẠI ĐẠO KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG BÀI SỐ 18

________________________________________________________

BÀI SỐ 19: HÃY KÍNH SỢ VÀ TÔN THỜ ĐỨC GIÊ HÔ VA

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 19

__________________________________________________________

BÀI SỐ 20: CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO CHO ĐẸP LÒNG CHÚA CHA?

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG BÀI SỐ 20

___________________________________________________________

BÀI SỐ 21: TÀ LINH GIÊ-SA-BÊN:

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRUỞNG BÀI SỐ 21

_________________________________________________________

BÀI SỐ 22: TÀ LINH ÁP-SA-LÔM

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRỞNG BÀI SỐ 22

___________________________________________________________

BÀI SỐ 23: TÀ LINH A-HÁP

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG BÀI SỐ 23:

__________________________________________________________

BÀI SỐ 24: HÃY LÀM TRỌN BỔN PHẬN LÀM NGƯỜI VỚI ĐẤNG TẠO HÓA

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRỞNG BÀI SỐ 24

___________________________________________________________

BÀI SỐ 25: KHI HOẠN NẠN THỬ THÁCH ĐẾN CHÚNG TA PHẢI LÀM GI?

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG BÀI SỐ 25

___________________________________________________________

BÀI SỐ 26: KHI CÓ NGƯỜI NHÀ BỊ HÔN MÊ KHÔNG THỨC DẬY BẠN PHẢI LÀM GI?https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/tang-tra-tam-linh-bai-so-26/

_________________________________________________________

BỐ SỐ 27: LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI NGƯỜI KHÔNG TIN CHÚA, HAY NGƯỜI PHARISI TRONG GIA ĐÌNH BẮT BỚ MỔI NGÀY? https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/giup-tang-truong-tam-linh-bai-so-27/

__________________________________________________________

BÀI SỐ 28: BÀI VIẾT DÀNH CHO PHỤ NỮ YÊU MẾN CHÚA https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/giup-tam-linh-tang-truong-bai-so-28/

__________________________________________________________

BỐ SỐ 29: BÀI VIẾT ĐANH CHO NGƯỜI NAM YÊU MÊN CHÚA

GIÚP TÂM LINH TĂNG TRƯỞNG BÀI SỐ 29

________________________________________________________

BÀI SỐ 30: HẠNH PHÚC VỢ CHỒNG THEO LỜI KINH THÁNH DẠY https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/giup-tam-linh-tang-truong-bai-sooa-30/

________________________________________________________

BÀI SỐ 31: TÀ LINH PHA-RA-ÔN https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/giup-tam-linh-tang-truong-bai-so-31/

_________________________________________________________

BÀI SỐ 32: MA QUỶ, TÀ LINH, SATAN, LUCIFER LÀ GÌ? https://mannaandlivingwatersministries.com/2019/07/18/giup-tam-linh-tang-truong-bai-so-32/

___________________________________________________________

BÀI SỐ 33: HAI GIẤC CHIÊM BAO KỲ LẠ CỦA TÔI:

GIÚP TĂNG TRỞNG TÂM LINH BÀI SỐ 33:

___________________________________________________________

BÀI SỐ 34: LỜI CHỨNG CỦA CÔ LYIAN

CƠ ĐỐC NHÂN ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG BÓNG TỐI ĐỊA NGỤC (LỜI CHỨNG CỦA CÔ LYIAN) – Manna and Living Waters Ministries

_______________________________________________________________________________

BÀI SỐ 35: CẦU NGUYỆN THEO KIỂU ĐỀN TẠM MỤC SƯ YONGHI CHO:

Cầu Nguyện (CN) theo Khuôn Mẫu Đền Tạm (Cầu nguyện riêng tư với Chúa / Áp dụng theo Mục sư Yongi Cho)