Christian Testimonies Articles

1- Những câu chuyện chữa lành Trong Danh Chúa Jesus của cô Ân-Huệ Đoàn.

http://nguonsusong.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8523

2-Bài làm chứng Những Phép Lạ Trong Đời Tôi của cô Ân-Huệ Đoàn

http://nguonsusong.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8518

family ms nguyen duy xuan

3-Bài làm chứng của Cố Mục Sư Nguyễn Duy Xuân (Phần 1)

http://nguonsusong.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8521

4-Bài làm chứng của cố Mục Sư Nguyễn Duy Xuân (Phần 2)

http://nguonsusong.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8522

5-Bài làm chứng của Bà Mục Sư quả phụ Nguyễn Duy Xuân viết từ năm bà 75 tuổi. Hiện nay năm 2019 và vẩn còn sống mạnh khỏe và hưởng thọ được 97 tuổi. Cảm tạ ơn Chúa.

http://nguonsusong.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8519

6-Bài Ca Tụng Ân Điển Lạ Lùng của Chúa Giê-xu Christ củ cố Mục Sư Phan Văn Hiệu:

http://nguonsusong.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8520

Advertisements