Tủ Sách Hay (Library)

I-NHỮNG QUYỂN KINH THÁNH Việt Nam BẠN CÓ THỂ XEM VÀ TẢI VỀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ĐƯỢC:

Các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn xem Kinh Thánh nào bạn thích.  Nhiều link để các bạn lựa chọn. Nhớ trở về với bản truyền thống 1926 là chính xác nhất.  Bản dịch mới thời nay có nhiều chổ thay đổi không sát nghĩa với bản truyền thống.

1-http://www.vietbible.com/

2-http://kinhthanh.cdnvn.com/?v=VI1934

3-https://biblics.com/vi/kinh-thanh/kinh-thanh-ban-truyen-thong-hieu-dinh/sách

4-https://vietchristian.com/kinhthanh/

5-http://kinhthanh.net/

6-https://live.bible.is/bible/VIEO98/MAT/1?audio_type=audio_drama

_________________________________________________________

________________________________________________________

II-MỜI CÁC BẠN BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ NGHE SÁCH NÓI NHỮNG PHÉP LẠ TRONG ĐỜI TÔI CỦA CÔ ÂN-HUỆ ĐOÀN: (20 CHƯƠNG VIẾT VÀ ĐỌC BỞI TÁC GIẢ)

(Bạn cứ tiếp tục nghe xong nó sẽ liên tục chuyển tiếp từ bài số 1 đến bài số 20 để nghe)

II-SÁCH NHỮNG PHÉP LẠ TRONG ĐỜI TÔI BẠN BẤM VÀO LINK ĐỂ ĐỌC HAY TẢI VỀ

http://www.mediafire.com/file/2tui249l4ksoh12/S%25C3%25A1ch_GOOD_L%25C3%2580M_CH%25E1%25BB%25A8NG_C%25E1%25BB%25A6A_C%25C3%2594_%25C3%2582N_HU%25E1%25BB%2586_%25C4%2590O%25C3%2580N.docx/file

________________________________________________________________________________________________________________

III-SÁCH NHỮNG CÂU CHUYỆN CHỮA LÀNH CỦA CÔ ÂN-HUỆ ĐOÀN BẤM VÀO LINK ĐỂ ĐỌC HAY TẢI VỀ:

http://www.mediafire.com/file/h4kvkbk1pjvp20e/S%25C3%25A1ch_GOOD_70_b%25C3%25A0i_Ch%25E1%25BB%25AFa_L%25C3%25A0nh_Anhue_Doan.docx/file

___________________________________________________________________________________________________________

IV-SÁCH CHÚA NHẬM LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CỐ MỤC SƯ NGUYỄN DUY XUÂN:

https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/01/on-thuong-de-nham-loi-cau-nguyen-co-ms-nguyen-duy-xuan/

http://www.mediafire.com/file/w0ntf4e2i1ocp9z/MS_Xuan.Tr%25E1%25BB%258Dn_B%25E1%25BB%2599_-_VN.doc/file

_______________________________________________________________________________________________________________

V-SÁCH LÀM CHỨNG CỦA CỤ BÀ QUẢ PHỤ MỤC SƯ NGUYỄN DUY XUÂN: (viết từ năm bà 75 tuổi. Hiện nay năm 2019 và vẩn còn sống mạnh khỏe và hưởng thọ được 98 tuổi. Cảm tạ ơn Chúa.)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/04/23/bai-lam-chung-de-ta-on-chua-cua-ba-muc-su-qua-phu-nguyen-duy-xuan/

__________________________________________________________________________________________________________

V1-SÁCH NÓI VỀ ÂN ĐIỂN LẠ LÙNG CỦA CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CỐ MỤC SƯ PHAN VĂN HIỆU:

(Cố M.S. Phan văn Hiệu là anh thứ hai của bà M.S. Nguyễn duy Xuân)

https://wordpress.com/block-editor/post/mannaandlivingwatersministries.com/2584

______________________________________________________________________________

VIi-SÁCH HỒI KÝ CỦA BÀ PHAN THANH KHIẾT (BÀ MỤC SƯ TRỊNH CHIẾN)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/04/22/hoi-ky-phan-thanh-khiet-2/

___________________________________________________________________________________________________

VIIi-TỦ SÁCH CƠ ĐỐC E-BOOKS TIẾNG VIỆT ĐỂ ĐỌC:

https://ebookcodoc.com/?fbclid=IwAR0u8eSlhYArt-MRxyVrwuMPTvRowrvAZ8zblDssRdlp7LVJg3MLVRqUP3w

_______________________________________________________________________________________________________________

IX-TỦ SÁCH NÓI CƠ ĐỐC TIẾNG VIỆT ĐỂ NGHE:

https://mannaandlivingwatersministries.com/christian-library-audio-books/

_____________________________________________________________________________________________________________________

X-NHỮNG AUDIOTAPES CỦA MỤC SƯ LÊ VĂN SANH HUẤN LUYỆN VỀ CÁCH LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA, NHỮNG ĐIỀU CHÚA DẠY, V.V.

http://www.vnbible.com/audio/lvs/

___________________________________________________

XI-TÌM NHƯNG ĐỊA CHỈ CÂU KINH THÁNH CÓ NHỮNG CHỬ GIỐNG NHAU:

http://www.vnbible.com/bible/

_____________________________________________________________________________________________________________

XII-Những Phim Hoạt Hình về Chúa hay:

https://www.youtube.com/user/faulk600/videos

_____________________________________________________________________________________________________________

XIII-HÃY VÀO NGHE 500 BÀI GIÃNG CỦA MỤC SƯ HUỲNH QUỐC KHÁNH HAY:

http://nguonsusong.com/

___________________________________________________________________________________________________________________

XIV-VÀO WEBPAGE NẦY ĐỌC BÀI LÀM CHỨNG HAY CỦA NHỮNG NGỪƠI TÔN THỜ SATAN TIN CHÚA JESUS KỂ LẠI THẬT TUYỆT VỜI:

( CÁC BẠN CÓ THỂ BẤM VÀO NÚT TRÊN GOOGLE TRANSLATE ĐỔI RA TIẾNG VIỆT)

http://www.eternityrace.com/search/label/Confession/max-results=300

________________________________________________________________________________________________

XV-SÁCH NÓI: CHIẾN SĨ, LỰC SĨ, NÔNG DÂN (PAUL CHASE )

https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/13/sach-noi-chien-si-luc-si-nong-dan-paul-chase/

________________________________________________________________________________________________

XVI: SÁCH NÓI: ĐỨC THÁNH LINH, BẠN LÀ NGƯỜI NÓNG CHÁY HAY CHỐNG CHÁY (REINHARD BONNKE)

https://mannaandlivingwatersministries.com/2020/05/13/sach-noi-duc-thanh-linh-ban-la-nguoi-de-chay-hau-chong-chay/

__________________________________________________________________________________________________