CHƯƠNG 6: LỜI CHỨNG CỦA MICHAEL SAMBO-SỰ MẶC KHẢI THIÊNG LIÊNG VỀ SỰ THÁNH THIỆN VÀ SỰ PHÁN XÉT CỦA CHÚA


LỜI CHỨNG CỦA MICHAEL SAMBO:

CHƯƠNG 6: SỰ MẶC KHẢI THIÊNG LIÊNG VỀ SỰ THÁNH THIỆN VÀ SỰ PHÁN XÉT CỦA CHÚA 

Kinh thánh tiết lộ rõ ​​ràng rằng đầu Đức Chúa Trời được tạo thành từ ba Người riêng biệt, mỗi người khác biệt với nhau. Ngôi thứ nhất được gọi là Chúa Cha, ngôi thứ hai là Chúa Con và ngôi thứ ba là Chúa Thánh Linh. Ba Ngôi riêng biệt này hợp thành một Đức Chúa Trời mà chúng ta phụng sự. Mỗi một trong Ba Ngôi này đều là Thiên Chúa trọn vẹn.

Không ai vĩ đại hơn những người khác. Ba Ngôi hiệp nhất trong một và không thể tách rời. Mỗi một trong ba điều này là Đấng Tạo Hóa, Chúa và Đức Chúa Trời vĩnh cửu. Tuy nhiên, chúng ta không có ba Đấng Tạo Hóa, Chúa tể hay Thượng đế vĩnh cửu, mà là một. Chúng ta hãy xem xét Kinh thánh về những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng vĩnh cửu;
Thông tin chi tiết về Kinh thánh

-Giăng 14:6 "Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." 
-Công vụ 4:12 "Không có sự cứu rỗi trong đấng nào khác: vì chẳng có danh nào khác ở dưới trời ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." 
-1 Giăng 5:11-13 "Và đây là lời ghi chép rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống này ở trong Con của Ngài. 12 Ai có Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì có sự sống không phải sự sống. 13 Những điều này tôi đã viết cho các bạn là những người tin vào danh Con của Thượng Đế; để các bạn có thể biết rằng mình có cuộc sống vĩnh cửu, và để các bạn có thể tin vào danh của Vị Nam Tử của Thượng Đế."


Một. Chúa Giêsu Christ là Đường là Sự Thật và là Sự Sống.

Kinh thánh nói: "Chúa Giê-su đáp rằng: Điều răn đứng đầu trong các điều răn là: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe đây; Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa duy nhất." Mác 12:29 Chúa Con đến thế gian trong hình dạng con người. Tên của Ngài được gọi là Chúa Giêsu Christ. Ngài đến để cứu nhân loại khỏi tội lỗi và đưa con người trở lại cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa.
-Giăng 1:1-3, 10, 14 "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. 2 Ban đầu Đức Chúa Trời cũng vậy. 3 Muôn vật đều do Ngài tạo thành; và không có Ngài thì chẳng có vật gì đã được tạo thành. 10 Ngài đã ở trong thế gian, và thế gian đã được tạo nên bởi Ngài, và thế gian không nhận biết Ngài. 14 Và Ngôi Lời đã trở nên xác thịt và ở giữa chúng ta (và chúng ta đã thấy vinh quang của , vinh quang như con một của Chúa Cha), đầy ân sủng và chân lý. 
-Ma-thi-ơ 1:21-23.  "21 Nàng sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi. Chúa nhân danh đấng tiên tri mà phán rằng: 23 Nầy, một trinh nữ sẽ chịu thai, và sanh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-ên, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Giờ đây, mắt bạn đã mở ra rõ ràng để nhìn thấy Đấng chịu đau khổ vì tội lỗi của bạn, Đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá, đã chết, đã được chôn cất và sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba; Đấng đã trao sứ mệnh rao giảng phúc âm trên khắp thế giới để khiến mọi người tin vào Ngài để được tha tội và được cứu rỗi linh hồn; Đấng đã trở lại thiên đàng và hứa rằng Ngài sẽ trở lại thế gian để mang những tín đồ chân chính của Ngài đến ở với Ngài và kết án những kẻ tội lỗi phản nghịch vào lửa địa ngục đời đời, dành sẵn cho Sa-tan và các thiên sứ của hắn. Đôi mắt của bạn đã mở ra một cách rõ ràng về CHÚA GIÊ-XU là ai — Chúa và Đức Chúa Trời của chúng ta.

-Giăng 20: 27-29  " 27 Rồi Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy giơ ngón tay ngươi ra, xem tay ta; hãy giơ tay ngươi ra, đâm vào cạnh sườn ta; 29 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Thô-ma, vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin; phước cho những kẻ không thấy mà tin.

Không Có Sự Cứu Rỗi Trong Bất Kỳ Tôn Giáo Hay Niềm Tin Nào Khác.

Tất cả những người tìm kiếm sự cứu rỗi linh hồn của họ thông qua các tôn giáo hoặc người khác (thánh, nhà tiên tri, bậc thầy, v.v.) không bao giờ có thể tìm thấy sự cứu rỗi thực sự và không bao giờ có thể vào thiên đàng. 
-Giăng 10:8-11 "Chúa Giê-xu lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Ta là cửa chiên. 8 Tất cả những kẻ từng đến trước Ta đều là kẻ trộm cướp: nhưng chiên không nghe chúng . 9 Ta là cửa: Bởi Ta, nếu ai vào thì được cứu, ra vào sẽ gặp đồng cỏ. 10 Kẻ trộm đến không phải để trộm cắp, giết chóc và hủy diệt: Ta đến để chiên có được sự sống và được sống dồi dào hơn. 11 Ta là Người Chăn Hiền Lành: người chăn chiên nhân lành hy sinh mạng sống mình vì bầy chiên." Từ chối Chúa Giê-xu là từ chối Đức Chúa Trời của đời sống bạn. Từ chối Chúa Giê-xu có nghĩa là bạn đã chọn đi xuống địa ngục và bị nguyền rủa đời đời cùng với Sa-tan và thần dân của hắn.Thờ lạy hoặc thờ cúng đặc biệt bất kỳ vị thánh nào là thờ ngẫu tượng

Có những người đề cao, tôn thờ và tôn thờ Ma-ri, mẹ trần thế của Chúa Giê-su. Họ cầu nguyện với cô ấy hoặc thông qua cô ấy. Họ cũng tôn thờ một số vị thánh đã khuất và cầu nguyện với họ hoặc nhờ họ. Kinh thánh có điều này để nói về những người như vậy:
-Rô-ma 1:20-22, 25,  "Vì những vật không thấy được của Ngài từ khi sáng tạo thế giới đều được thấy rõ ràng, được hiểu bởi những vật được tạo ra, ngay cả quyền năng vĩnh cửu và Thần tính của Ngài; vì vậy chúng không có lý do gì, 21 Bởi vì khi họ biết Đức Chúa Trời, họ không tôn vinh Ngài là Đức Chúa Trời, không biết ơn Ngài, nhưng trở nên hão huyền trong trí tưởng tượng của họ, và lòng ngu muội của họ trở nên tối tăm. 22 Tự cho mình là khôn ngoan, họ trở thành kẻ ngu xuẩn, 25 Đấng đã thay đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời thành một lời nói dối, thờ phượng và phục vụ tạo vật hơn là đấng sáng tạo, là Đấng được ban phước đời đời. Amen. 28 Và ngay cả khi họ không muốn giữ sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí đáng chê trách, để làm những việc không thuận tiện."
Những người dành sự tôn kính đặc biệt cho Đức Maria hoặc thờ phượng Mẹ, những người cầu nguyện với Mẹ Maria hoặc nhờ Mẹ hoặc cầu nguyện với hoặc thông qua bất kỳ người nào khác, dù còn sống hay đã chết, nên biết rằng họ không phải là Cơ đốc nhân mà là những người thờ thần tượng và không có chỗ trong vương quốc của Chúa. . Mary là một tạo vật của Thiên Chúa như tất cả chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn để phục vụ việc sinh hạ Chúa Giêsu như Thiên Chúa đã chọn Abraham làm tổ phụ đức tin, mẹ Môi-sê sinh ra Đấng cứu chuộc Israel khỏi Ai Cập, Đavít làm vua Israel và lập vương quốc trên Y-sơ-ra-ên mãi mãi. Không ai trong số này nhận được vinh dự và sự thờ phượng đặc biệt. Sự lựa chọn con người của Đức Chúa Trời cho chức năng đặc biệt vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Ngài chọn những người nam để thực hiện các chức năng cụ thể theo mục đích thiêng liêng của Ngài.

CHÚA GIÊ-XU, Đấng Tạo Hóa của trời và đất, khi ở trên đất, là Con của Ma-ri theo nghĩa thông thường cũng như Ngài là Con của Đa-vít. Chúa là Cứu Chúa của mọi người. Ma-ri thừa nhận rằng Chúa là Đấng Cứu Rỗi của cô.
-Lu-ca 1:46,47 "Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va, 47 Thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi." Giờ đây, Mary ở trên thiên đàng không phải vì bà là mẹ của Chúa Giê-su, mà vì bà tin rằng Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời và được cứu khỏi tội lỗi nhờ đức tin nơi Đấng Christ như mọi thánh đồ khác hiện đang ở trên thiên đàng. Chỉ có Đức Chúa Trời mới nhận được sự tôn thờ và thờ phượng đặc biệt chứ không phải các tạo vật của Ngài.

-Công vụ 10:25, 26 "Khi Phi-e-rơ vào, Cọt-nây gặp người, sấp mình dưới chân người mà thờ lạy. 26 Nhưng Phi-e-rơ đỡ người lên mà nói rằng: Hãy đứng dậy; chính tôi cũng là người." 14:11-15 "Và khi dân chúng thấy điều Phao-lô đã làm, họ cất tiếng nói bằng ngôn ngữ của Lycaonia rằng: Các vị thần hiện xuống với chúng ta dưới hình dạng loài người. 13 Bấy giờ thầy tế lễ thành Giê-ru-sa-lem, người ở trước thành phố của họ, mang bò và vòng hoa đến trước cổng, và sẽ dâng của lễ với dân chúng. 14 Khi các sứ đồ, Ba-na-ba và Phao-lô, nghe tin này, họ xé quần áo của mình và chạy vào giữa dân chúng, kêu lên rằng: 15 Và nói rằng: Thưa các ông, tại sao các ông lại làm những điều này? tất cả những thứ có trong đó."
-Khải Huyền 22:8, 9 "Tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều này. Khi tôi đã nghe và thấy, tôi sấp mình xuống thờ lạy dưới chân vị thiên sứ đã tỏ cho tôi những điều này. 9 Rồi thiên sứ bảo tôi: Xin đừng làm điều đó: vì tôi là bạn tôi tớ của ông, và là anh em của ông, tức là các nhà tiên tri, và là những người tuân giữ lời chép trong sách này: hãy thờ phượng Đức Chúa Trời."

Nếu Mary trở nên sống động trên trái đất ngày nay, cô ấy sẽ khiển trách những người dành cho cô ấy sự tôn thờ và thờ phượng đặc biệt. Nhưng, than ôi, Satan đã lấp đầy toàn bộ giáo phái Cơ đốc bằng những dấu hiệu và điều kỳ diệu của satan để thuyết phục họ rằng Mary nghe thấy và đáp lại những lời cầu nguyện và chấp nhận sự thờ phượng của họ, khiến họ phải hối hận vĩnh viễn trong ngọn lửa địa ngục. Đừng để ai lừa dối và tiêu diệt bạn bằng những lời dạy dựa trên truyền thống của con người chứ không phải trên Kinh thánh. Hãy cứu lấy linh hồn vĩnh cửu của bạn bằng cách ăn năn tội lỗi của bạn và chỉ chấp nhận Chúa Giê-su là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của bạn. Rút mình ra khỏi sự tôn thờ hoặc tôn thờ của Mary và các thánh.

-Lê-vi Ký 26:1 "Các ngươi không được làm thần tượng hay tượng chạm, không dựng tượng đứng, cũng không dựng tượng đá nào trong xứ mình để thờ lạy nó: vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. " 
-Ê-sai 42:8 "Ta là Đức Giê-hô-va: đó là danh Ta: và vinh quang Ta sẽ không nhường cho người nào khác, Ta sẽ không trao sự ngợi khen của Ta cho các tượng chạm." 1 Giăng 5:21 "Hỡi các con nhỏ, hãy giữ mình khỏi thần tượng. A-men."

b. Sự Cứu Rỗi Linh Hồn Bạn Khỏi Tội Lỗi và Địa Ngục

Con đường cứu rỗi khỏi tội lỗi và lửa địa ngục được bày tỏ rõ ràng trong Kinh thánh. Nếu bạn đi theo con đường cứu rỗi được chỉ ra trong Kinh thánh, bạn chắc chắn sẽ được cứu. Đức Chúa Trời chưa bao giờ định trước bạn phải chịu sự nguyền rủa đời đời. Ngài thương xót bạn. Hãy làm những điều sau đây để được cứu khỏi tội lỗi và lửa địa ngục:

1-Thứ nhất, hãy chấp nhận sự thật rằng bạn đã phạm tội chống lại Thượng Đế do không tuân theo các lệnh truyền của Ngài. Bạn đã làm nhiều điều ác chống lại Chúa, chống lại chính bạn và đồng loại của bạn. Do tội lỗi và hành động xấu xa của bạn, có thể nhiều hoặc ít, bạn bị Đức Chúa Trời kết án một cách chính đáng và nằm trong số những người phải chịu sự hủy diệt vĩnh viễn trong lửa địa ngục.
Ga-la-ti 5:19-21 “Vả, các việc làm của xác thịt đã rõ ràng, ấy là: Tà dâm, tà dâm, ô uế, phóng đãng, 20 thờ hình tượng, phù phép, hận thù, bất bình, tranh đua, giận dữ, tranh chấp, nổi loạn, tà giáo, 21 ganh ghét, giết người, say sưa, chè chén say sưa, và những điều tương tự như vậy: về điều mà tôi đã nói với các bạn trước đây, cũng như tôi đã nói với các bạn trong quá khứ, rằng những ai làm những việc như vậy sẽ không được thừa hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Thi-thiên 51:3, 4 "Vì tôi nhìn biết các sự vi phạm mình: tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. 4 Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa, và làm điều ác trước mặt Chúa: hầu cho khi nói ra, Chúa được xưng công bình, và hãy rõ ràng khi bạn phán xét."

2-Thứ hai: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho những ai ăn năn và tìm kiếm sự tha thứ của Ngài. Hãy thú nhận tội lỗi của bạn với Ngài, ăn năn và cầu xin Ngài tha thứ cho bạn.

Ê-sai 55:7 "Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ thương xót, và hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài sẽ tha thứ dồi dào." Thi thiên 51:1, 2 "Hỡi Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi theo sự nhân từ Chúa: Xin hãy xóa sự vi phạm tôi theo muôn vàn sự thương xót dịu dàng của Chúa
2 Xin hãy rửa sạch tôi khỏi sự gian ác tôi, và tẩy sạch tôi khỏi tội lỗi tôi.”

3-Thứ ba: Chúa Giê Su Christ là Đấng Cứu Rỗi khỏi tội lỗi. Bạn không thể ngừng phạm tội bằng quyền năng của mình mà không có Ngài. Hãy chào đón Ngài bước vào cuộc đời bạn để ban cho bạn sức mạnh chiến thắng tội lỗi. Khi Chúa Giê-xu bước vào cuộc đời bạn, Ngài sẽ cứu bạn khỏi tội lỗi và ban cho bạn quyền năng của sự công bình. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Rỗi phổ quát khỏi tội lỗi. Ngoài Ngài không có ai khác và không có con đường nào khác.
Công vụ 16:30, 31 "Đoạn họ ra, và hỏi rằng: Thưa các ngài, tôi phải làm chi để được cứu? 31 Họ thưa rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus Christ, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu."Giăng 1 :12 "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, kể cả cho những kẻ tin danh Ngài." 2 Cô-rinh-tô 5:17 "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là người dựng nên mới: những sự cũ đã qua đi; nầy, mọi sự đều trở nên mới."

4-Thứ tư, khi bạn dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-su Christ thì tội lỗi của bạn được tha thứ và bạn có một đời sống mới từ Đức Chúa Trời. Tên của bạn được ghi vào sách sự sống trên thiên đàng. Chắc chắn bạn sẽ không muốn bắt đầu phạm tội mới và bị xóa tên khỏi sách sự sống. Bạn phải quyết tâm tiếp tục ở trong Đấng Christ bằng cách sống một cuộc sống ngay chính mỗi ngày cho đến cuối cuộc đời của bạn trên đất. Hãy chắc chắn rằng bạn có một cuốn Kinh thánh tốt. Hãy học Kinh Thánh thường xuyên và luôn cầu xin Chúa ban ân điển để sống đời sống Cơ đốc nhân. Tuân theo lời Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống bạn. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn vào mọi lẽ thật, hãy vâng lời Ngài. Đừng sợ con người và đừng xấu hổ khi theo Chúa Giêsu. Tách khỏi những người bạn xấu, các mối quan hệ và các hiệp hội.

1 Giăng 3:9, 10 "Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội; vì hạt giống của Ngài ở trong người ấy; của ma quỷ: ai không làm điều công chính là không thuộc về Thiên Chúa, kẻ nào không yêu mến anh em mình cũng vậy.” Cô-lô-se 2:6-8 "Vậy, vì anh em đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa, nên hãy bước đi trong Ngài. 7 Hãy đâm rễ và xây dựng trong Ngài, hãy làm cho vững vàng trong đức tin, như anh em đã được dạy dỗ, và chứa chan sự tạ ơn trong đức tin đó. 8 Hãy coi chừng. kẻo bất kỳ người nào làm hư hỏng bạn bằng triết học và sự lừa dối phù phiếm, theo truyền thống của loài người, theo những điều thô sơ của thế gian, chứ không phải theo Chúa Kitô.”Phép báp tem bằng Nước
Sau khi dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-su Christ, bạn sẽ cần chịu phép báp têm trong nước. Phép báp têm bằng nước tuân theo sự ăn năn và đức tin nơi Chúa Giê Su Christ. 
Công vụ 8:35-39 "Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ câu Kinh Thánh ấy mà giảng Đức Chúa Jêsus cho người. 36 Đang đi, đến một nguồn nước, hoạn quan nói rằng: Hãy xem, ở đây là nước; điều gì cản trở tôi chịu phép báp têm? 37 Phi-líp nói: "Nếu ông hết lòng tin, thì được." Phi-líp đáp rằng: Tôi tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. 38 Đoạn, người truyền cho người đánh xe Phi-líp và hoạn quan đều đứng yên, cả hai người đều xuống nước, và người làm phép báp-têm cho người. không còn nữa: và anh ấy lên đường vui vẻ.”
Phép báp têm bằng nước trong thánh thư là một lần nhúng mình vào nước nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. 
Ma-thi-ơ 28:19 "Vậy các ngươi hãy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh."

Phép báp têm bằng nước không dành cho trẻ em dốt nát và chưa cải đạo, cũng không dành cho người lớn không ăn năn. Những ai đã được làm báp tem khi còn là tội nhân thì cần phải được rửa báp tem lại khi họ thật lòng sám hối và hiến mạng sống mình cho Chúa Giêsu Christ. Các sứ đồ thực hành phép báp têm bằng nước theo chỉ dẫn của Chúa Giê-su Christ. 
Công vụ 2:38 "Phi-e-rơ bèn nói với họ rằng: Hãy hối cải và mỗi người trong các ngươi phải nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chịu phép báp têm để được tha tội lỗi, rồi các ngươi sẽ nhận được ân tứ là Đức Thánh Linh." Phép báp têm nhân danh Chúa Giê Su Christ như đã thấy trong đoạn văn trên và trong các đoạn văn khác trong Công Vụ Các Sứ Đồ có nghĩa là phép báp têm theo chỉ dẫn hoặc ủy quyền của Chúa Giê Su Christ.
 • Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh hay ân tứ Đức Thánh Linh là sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trên một người tin theo phép báp têm với mục đích ban cho người ấy quyền năng để phục vụ Cơ đốc nhân một cách hiệu quả. Tất cả các tín hữu đều được Thiên Chúa hứa ban phép báp tem bằng Chúa Thánh Linh. Điều này nhận được bằng lời cầu nguyện và đức tin vào những lời hứa của Đức Chúa Trời.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8 “Nhưng các ngươi sẽ nhận được quyền phép, sau khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi: và các ngươi sẽ làm nhân chứng cho Ta ở Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, và cho đến cùng trái đất. “
 • Lu-ca 11:13 “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay: huống chi Cha các ngươi ở trên trời sẽ ban Đức Thánh Linh cho những kẻ xin Ngài.” Bằng chứng trong Kinh thánh về phép báp têm bằng Đức Thánh Linh là nói tiếng lạ khi Thánh Linh soi dẫn.
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4 “Và ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo Thánh Linh ban cho họ.”
 • Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-46 “Đang khi Phi-e-rơ còn nói những lời ấy, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi kẻ nghe đạo. đã được ban cho ân tứ Đức Thánh Linh, 46 Vì họ đã nghe những người ấy nói tiếng lạ, và tôn vinh Đức Chúa Trời.” Nói tiếng lạ như là bằng chứng của phép báp têm bằng Đức Thánh Linh được ban cho mọi tín hữu chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh với mục đích cầu nguyện và gây dựng cá nhân. Tuy nhiên, điều này khác với việc nói tiếng lạ như một ân tứ chức vụ mà Đức Chúa Trời không ban cho mọi tín đồ, như ân tứ nói tiên tri, chữa bệnh, làm phép lạ, v.v. 1 Cô-rinh-tô 12:28-31 “Và Đức Chúa Trời đã lập một số người trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là giáo sư, sau đó là phép lạ, rồi ân tứ chữa bệnh, giúp đỡ, chính quyền, nói nhiều thứ tiếng. 29 Tất cả đều là sứ đồ sao? các nhà tiên tri? tất cả đều là giáo viên? tất cả đều là người làm phép lạ? 30 Có tất cả các ân tứ chữa bệnh? tất cả đều nói được các thứ tiếng lạ? tất cả đều thông giải được không? 31 Nhưng lại tha thiết thèm muốn những ân tứ tốt nhất: vậy mà tôi lại chỉ cho các bạn một cách tuyệt vời hơn.”
 • Bồi thường
Bây giờ bạn đang ở trong Đấng Christ, Chúa mong đợi bạn phục vụ Ngài với một lương tâm không xúc phạm đến Đức Chúa Trời và con người. Do đó, bạn sẽ cần phải thực hiện một số hành động sửa đổi trong những ngày trước khi tin Chúa của mình, theo sự dạy dỗ của Kinh thánh. Điều này có thể liên quan đến việc giải quyết sự khác biệt của bạn với những người bị bạn xúc phạm, trả lại các khoản nợ chính đáng của bạn, trả lại tài sản bị đánh cắp, xin lỗi vì đã nói dối, khiếu nại sai, hành vi lừa đảo; giải tán cuộc hôn nhân trái với kinh thánh của bạn, từ bỏ giấy chứng nhận giả. Điều này được gọi là bồi thường.

Chúa Thánh Linh sẽ tiết lộ cho bạn những điều đòi hỏi hành động sửa đổi của bạn, theo lời của Thượng Đế. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng bạn khi bạn thực hiện sự bồi thường của mình và ân điển của Ngài sẽ đủ cho bạn. Sự đền bù như một hành động công bình sẽ làm cho bạn tràn ngập niềm vui và sự bình an và sẽ tôn vinh danh Chúa giữa loài người.

-Truyền đạo 3:15 Những gì đã có là bây giờ; và những gì sẽ xảy ra đã xảy ra rồi; và Đức Chúa Trời đòi hỏi những gì đã qua." 
-1 Sa-mu-ên 12:3-5 "Nầy, tôi đây: làm chứng chống lại tôi trước mặt Đức Giê-hô-va, và trước mặt Đấng được xức dầu của Ngài: tôi đã bắt bò của ai? hoặc tôi đã lấy mông của ai? hay tôi đã lừa gạt ai? tôi đã áp bức ai? hoặc tôi đã nhận hối lộ của ai để làm mù mắt tôi? và tôi sẽ trả lại cho bạn. 5 Người đáp rằng: Đức Giê-hô-va làm chứng nghịch cùng các ngươi, và ngày nay đấng được xức dầu của Ngài làm chứng rằng các ngươi không tìm được của nào trong tay ta. Và họ trả lời: Ông là nhân chứng.
-Ê-xê-chi-ên 33:14-16 "Lại nữa, khi ta phán cùng kẻ ác rằng: Ngươi chắc sẽ chết; nếu nó từ bỏ tội lỗi mình, làm điều hợp pháp và ngay thẳng: 15 Nếu kẻ ác lấy lại của cầm, hãy trả lại những gì nó có bị cướp, đi theo các quy tắc của cuộc sống, không phạm tội; anh ta chắc chắn sẽ sống, anh ta sẽ không chết. 16 Không một tội lỗi nào mà anh ta đã phạm sẽ bị nhắc đến với anh ta: anh ta đã làm điều hợp pháp và đúng đắn; anh ta sẽ chắc sống."
-Lu-ca 19:5-10 "Khi Đức Chúa Jêsus đến nơi, ngước mắt lên, thấy ông, thì phán rằng: Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ở lại nhà ngươi. 6 Ngài ra lệnh vội vàng xuống và vui mừng đón tiếp Ngài. 7 Khi thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau rằng: Ông ấy vào trọ với một người tội lỗi. 8 Xa-chê đứng đó thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, này , tôi đem phân nửa tài sản của mình cho người nghèo; và nếu tôi đã lấy của ai điều gì vì vu khống, thì tôi bồi thường cho người ấy gấp bốn. 9 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hôm nay sự cứu rỗi đến cho nhà này, vì bao nhiêu vì Ngài cũng là con trai của Áp-ra-ham. 10 Vì Con người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

-Công vụ 23:1 "Phao-lô, sốt sắng quan sát hội đồng, nói: Hỡi anh em, tôi đã sống với lương tâm ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời cho đến ngày nay." Công-vụ 24:16 "Và tại đây, tôi rèn luyện bản thân mình, để luôn có một lương tâm không hổ thẹn đối với Đức Chúa Trời và loài người."

Một số bồi thường đòi hỏi sự tư vấn từ những người đàn ông chân chính và khôn ngoan của Chúa, đặc biệt là những người liên quan đến những người khác. Tham khảo ý kiến ​​đầy đủ trước khi thực hiện việc bồi thường như vậy. Châm-ngôn 11:14 "Ở đâu không có lời khuyên, dân sự sa ngã;

c. Hội Thánh Để Thờ Phượng Đức Chúa Trời Với
Kinh thánh rất rõ ràng về lĩnh vực này. Hãy làm theo sự hướng dẫn của lời Chúa để bạn có thể bảo tồn phần rỗi của mình cho đến cuối cuộc đời trên trái đất. Kinh thánh cảnh báo chúng ta không nên tham gia vào hội thánh sai lầm.

-Châm ngôn 13:20 "Ai đi với người khôn ngoan sẽ trở nên khôn ngoan: nhưng bạn đồng hành với bọn ngu xuẩn sẽ bị tiêu diệt." 
-Ma-thi-ơ 15:7-9, 14 "Hỡi những kẻ đạo đức giả, Ê-sai đã nói tiên tri về các ngươi rất đúng, rằng: 8. Dân này lấy miệng đến gần Ta, lấy môi tôn kính Ta; nhưng lòng chúng lại cách xa Ta. 9 Nhưng Họ tôn thờ Ta một cách vô ích, dạy giáo lý về các điều răn của loài người. 14 Hãy mặc kệ họ: họ là những kẻ mù dắt kẻ mù. Và nếu kẻ mù dắt kẻ mù, cả hai sẽ rơi xuống hố."
-Ma-thi-ơ 23:13, 15 "Khốn cho các ngươi, hỡi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt loài người: vì các ngươi không vào, cũng không cho phép những người muốn vào, 15 Khốn thay! các người là kinh sư và người Pha-ri-sêu, là những kẻ đạo đức giả! Vì các người đi khắp biển cả đất liền để làm cho một người cải đạo (cải đạo), và khi người ấy được tạo ra, các người lại khiến người ấy trở thành đứa con của địa ngục gấp đôi so với các người."

Từ những điều trên và nhiều câu thánh thư khác, chúng tôi hiểu rằng một số nhà thờ không biết gì và ngu ngốc đối với đường lối của Chúa. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời của họ chỉ là lời nói đầu môi. Một số trong những nhà thờ này hoàn toàn có nguồn gốc và hoạt động của ma quỷ. Họ bị chôn sâu trong tội lỗi của họ. Các nhà lãnh đạo của họ là những người dẫn đường mù quáng. Nếu bạn ở trong một nhà thờ như vậy, bạn sẽ bị biến thành đứa con của địa ngục gấp đôi so với chính những người lãnh đạo. Không phải tất cả các nhà thờ đều dạy sự thật dẫn con người lên thiên đường: hãy cẩn thận và được cảnh báo! Đừng tham gia một nhà thờ như vậy và nếu bạn đã là thành viên, bạn phải tự rút lui.

Đừng để chính trị gia đình, sắc tộc, bộ lạc, tôn giáo hoặc giáo phái cản trở bạn tuân theo những chỉ dẫn rõ ràng của Kinh thánh. Nếu bạn là người lãnh đạo của hội đồng như vậy, bạn cần phải ăn năn tội lỗi của mình và dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu Christ và cho phép các thành viên của bạn thờ phượng Đức Chúa Trời một cách chân chính với một hội thánh chân chính của Đấng Christ.
Hãy hạ mình và tuân theo lẽ thật sẽ cứu linh hồn bạn. Ê-sai 48:17-20 "Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng dạy cho ngươi được ích lợi, dẫn ngươi đi theo con đường phải đi. 18 Hỡi điều mà ngươi đã nghe theo điều răn của ta! Thì nếu sự bình an ngươi như sông, sự công bình ngươi như sóng biển, 19 dòng dõi ngươi như cát, dòng dõi ngươi như sỏi, danh người chẳng nên 20 Hãy ra khỏi Ba-by-lôn, chạy trốn khỏi quân Canh-đê, hãy cất tiếng ca hát mà tuyên bố, hãy nói điều này, hãy rao truyền cho đến cùng trái đất; hãy nói rằng: Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc Ngài tôi tớ Gia-cốp.”Đặc điểm của một nhà thờ tốt của Chúa Giê-su Christ:

Kinh thánh tiết lộ những đặc điểm của sự thông công của những tín đồ chân chính. Hãy tìm kiếm một nhà thờ chân chính của Chúa Giê-su và thờ phượng Chúa với họ. Một lần nữa, đừng để chính trị của tôn giáo hoặc giáo phái ảnh hưởng đến việc bạn tuân theo những chỉ dẫn trong Kinh Thánh vì sự sống đời đời của bạn.

-2 Ti-mô-thê 2:2, 22 "Những điều con đã nghe ta nói nơi nhiều người làm chứng, thì con cũng hãy giao phó cho những người trung tín, cũng là những người có tài dạy dỗ người khác. Hãy lánh khỏi những dục vọng của tuổi trẻ, mà theo sự công bình, đức tin, lòng bác ái bình an cho những kẻ lấy lòng trong sạch kêu cầu Chúa”.
-1 Giăng 1:3, 5, 7 "Điều chúng tôi đã thấy và nghe, chúng tôi rao truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được thông công với chúng tôi: và quả thật chúng ta được thông công với Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. 5 Vậy thì là sứ điệp mà chúng tôi đã nghe nói về Ngài, và công bố cho anh em biết rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không hề có bóng tối. khác, và huyết của Chúa Giê Su Christ, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta.”

-Ma-thi-ơ 28:18-20 "Đức Chúa Jêsus đến, phán cùng môn đồ rằng: Mọi quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho Ta. 19 Vậy các ngươi hãy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép báp-têm cho họ nhân danh Cha và Đức Chúa Trời. của Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh: 20 Dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi: và nầy, ta ở cùng các ngươi luôn luôn, cho đến tận thế. Amen."
Như đã thấy trong các câu thánh thư trên và nhiều câu thánh thư khác, một giáo hội chân chính của Đấng Christ được xây dựng trên lời của Thượng Đế. Các nhà lãnh đạo trung tín rao giảng và dạy lời Chúa. Họ không thay đổi giáo lý của Đấng Christ cùng với sự thay đổi của thế giới. Các thành viên phụng sự Thiên Chúa trong sự công chính và thánh thiện. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời được thể hiện rõ ràng giữa họ trong việc thể hiện quyền năng và các ân tứ của Thánh Linh.

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23, 29-33 "Và được thả ra, họ trở về đoàn người của mình, thuật lại mọi điều mà các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói với họ. 29 Giờ đây, lạy Chúa, xin hãy xem những lời đe dọa của họ: và xin ban cho các tôi tớ Chúa , hầu cho họ có thể dạn dĩ nói lời Ngài, 30 Bằng cách giơ tay ra để chữa lành, và để những dấu kỳ phép lạ có thể được thực hiện nhân danh Chúa Giê-xu Hài đồng thánh của Ngài. Họ nhóm lại với nhau, và tất cả đều được tràn đầy Thánh Thần, và họ mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. 33 Các sứ đồ đã dùng quyền năng lớn lao làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus, và hết thảy đều được ân điển lớn lao.

Xác định vị trí một nhà thờ thực sự của Chúa Giê-su và thờ phượng Thiên Chúa cùng với anh em. Điều này sẽ giúp bảo tồn đức tin Cơ đốc giáo của bạn và chuẩn bị cho bạn cuộc sống vĩnh cửu. Nếu bạn là mục sư cai quản một hội thánh, hãy đảm bảo rằng bạn thực hành và dạy mọi lời của Đức Chúa Trời để bạn có thể tự cứu mình và những người nghe bạn.

-Ma-thi-ơ 7:4, 5 "Hay là, ngươi sẽ nói với anh em mình rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh; kìa, có cái xà trong mắt anh? 5 Hỡi kẻ giả hình kia, trước hết hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh đi? chính mắt ngươi, bấy giờ ngươi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi.” 
-E-xơ-ra 7:10 "Vì E-xơ-ra đã chuẩn bị lòng mình để tìm kiếm luật pháp của Đức Giê-hô-va, đem ra thi hành, và giảng dạy các luật lệ và phán quyết trong Y-sơ-ra-ên. 
-1 Ti-mô-thê 4:15, 16 "Hãy suy gẫm những điều này; cống hiến hết mình cho họ; rằng lợi nhuận của bạn có thể xuất hiện cho tất cả. 16 Hãy chú ý đến chính mình và đến giáo lý; tiếp tục trong họ: vì khi làm điều này, bạn sẽ tự cứu mình và những người nghe thấy bạn.
-Gia-cơ 1:21 "Vậy nên, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và điều gian ác thừa, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã được chép trong Chúa, là lời cứu được linh hồn anh em." 
-2 Ti-mô-thê 4:2 "Hãy rao giảng lời Chúa; gặp thì có, gặp thì có ngay; dùng mọi sự đau khổ lâu dài và giáo lý mà quở trách, quở trách, khuyên bảo."

Âm nhạc và khiêu vũ, chứ không phải lời Chúa và lời cầu nguyện, hiện là công cụ mà nhiều nhà thờ đang sử dụng để giữ gìn tuổi trẻ của họ. Đây là xây dựng những người trẻ tuổi trên một nền tảng cát. Cả những nhà thờ như vậy lẫn giới trẻ của họ đều không có tương lai. Ma-thi-ơ 7:27 "Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì sập đi;

Chúa phù hộ cho nhà thờ thánh xây dựng tuổi trẻ của mình dựa trên lời Chúa và lời cầu nguyện. Điều này đang xây dựng thế hệ trẻ trên một nền tảng vững chắc. Những hội thánh như vậy và giới trẻ của họ có một tương lai huy hoàng. Lu-ca 6:48 "Người ấy giống như một người kia cất nhà, đào sâu, đặt nền trên vầng đá; khi nước lụt dâng, nước ập vào nhà ấy, không lay chuyển được; được thành lập trên một tảng đá."


Thật không may là nhiều nhà thờ ngày nay đã rơi vào sự thỏa mãn xác thịt của âm nhạc và khiêu vũ. Trong khi cung ứng lời và cầu nguyện, các thành viên đều buồn ngủ và buồn ngủ. Họ trở nên hoàn toàn tỉnh táo và hoạt động khi âm nhạc và khiêu vũ tiếp tục. Các nhà thuyết giáo đang bị cám dỗ giới thiệu âm nhạc và khiêu vũ thường xuyên và kéo dài thời gian này trong buổi thờ phượng để giữ cho những người thờ phượng tỉnh táo. Đây được coi là điệu nhảy thờ phượng và họ cảm thấy rằng Chúa được tôn vinh rất nhiều nhờ điều đó. Họ không hề hay biết, đây là phương tiện xảo quyệt của Sa-tan để đánh cắp lời Chúa và lời cầu nguyện khỏi nhà thờ, đồng thời ngăn cản tội nhân và tín đồ tập trung vào lời Chúa và lời cầu nguyện nhờ đó họ có thể được cứu, thánh hóa và ban quyền năng. Âm nhạc và sự thờ phượng của Cơ đốc giáo phải trong sạch, thánh thiện và không có tính chất thế gian.

Sáng thế ký 35:1-4 "Đức Chúa Trời phán với Gia-cốp rằng: Hãy đứng dậy, đi đến Bê-tên và ở tại đó. Tại đó, lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, Đấng đã hiện ra cho ngươi khi ngươi chạy trốn khỏi mặt Ê-sau, anh ngươi. 2 Sau đó, Gia-cốp phán cùng người nhà và mọi người ở với mình rằng: Hãy cất các thần lạ ở giữa các ngươi đi, hãy tinh sạch và thay áo xống đi. cùng Đức Chúa Trời, là Đấng đã đáp lời tôi trong ngày tôi khốn khổ, và ở cùng tôi trên đường tôi đi, 4 Người ta trao cho Gia-cốp tất cả các thần lạ có trong tay họ, và mọi hoa tai họ đeo; và Gia-cốp giấu chúng dưới cây sồi gần Si-chem.”

Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời thánh khiết phải tạo ra không chỉ sự thay đổi hữu hình bên trong mà còn cả sự thay đổi hữu hình bên ngoài. 

Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời thánh khiết của bất kỳ ai, nam hay nữ, phải dẫn đến việc cởi bỏ và hủy bỏ những bộ quần áo không tin kính và thay đổi cách ăn mặc để phù hợp với bản chất thánh khiết của Ngài. Ngay từ thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã cảnh báo dân sự của Ngài về việc trang điểm và trang phục không tin kính.
Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:5 "Đàn bà không được mặc đồ của đàn ông, đàn ông cũng không được mặc quần áo của đàn bà: vì mọi kẻ làm như vậy đều ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi."

Vào thời của chúng ta, có những phụ nữ mặc quần dài và mặc áo sơ mi, bề ngoài trông giống đàn ông. Một số người cho rằng quần có thiết kế nữ tính. Không có lý do gì trong đó. Con cái thật của Đức Chúa Trời biết rằng đó là trang phục của gái điếm. Không đứa con nào của Đức Chúa Trời biết sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tuyên bố mình đang đi trên con đường hẹp dẫn đến thiên đàng lại mặc trang phục như vậy. Tất cả những gì làm như vậy đều gớm ghiếc đối với Đức Chúa Trời và sẽ không bao giờ được vào thiên đàng. Thật không may là một số nhà thuyết giáo cho phép hoặc khuyến khích các thành viên của họ mặc những bộ quần áo không tin kính này. Một số im lặng trước vẻ bề ngoài không tin kính của các thành viên trong hội thánh của họ. Họ sẽ đi cùng với các thành viên của họ xuống địa ngục. Không có sự tôn trọng của con người với Thiên Chúa.

Ê-sai 56:10, 11 "Những kẻ canh giữ nó mù quáng: chúng nó đều ngu muội, đều là chó câm, không biết sủa; ngủ, nằm, thích ngủ. 11 Phải, chúng là những con chó tham ăn không bao giờ no, và họ là những người chăn cừu không thể hiểu được: tất cả họ đều tìm theo cách riêng của mình, ai cũng vì lợi ích của mình, từ phần của mình."Cách ăn mặc và cách cư xử của các thánh nữ

Kinh thánh nói như sau về hình thức bên ngoài của các phụ nữ thánh thiện:
-1 Ti-mô-thê 2:9, 10 "Cũng vậy, những người nữ trang điểm mình trong trang phục khiêm tốn, với sự thẹn thùng và đoan trang; không phải bằng tóc thêu, bằng vàng, bằng ngọc trai, hoặc bằng xiêm y đắt tiền; 10 công việc tốt."

-1 Phi-e-rơ 3:2-5 "Khi họ thấy bạn nói năng thanh sạch đi đôi với sợ hãi. 3 Đừng trang điểm bề ngoài như tết tóc, đeo vàng, hoặc mặc áo xống; 4 nhưng hãy để ấy là con người giấu kín trong lòng, ở trong sự không thể hư nát, tức là đồ trang sức của tâm linh nhu mì và trầm lặng, là một giá rất quí trước mặt Đức Chúa Trời. , là người tin cậy Đức Chúa Trời, trang điểm cho mình, vâng phục chồng mình.”

Từ "vàng" trong các đoạn văn trên có nghĩa là đồ trang sức, là từ gọi chung cho bông tai, nhẫn, khuyên mũi, dây chuyền, vòng cổ, vòng tay: các vật phẩm trang trí hoặc trang trí cơ thể. Những người phụ nữ thánh thiện thời xưa không tô điểm cho mình bằng những món đồ đẹp đẽ và trần tục vốn phổ biến trong những kẻ sa ngã và xã hội vô đạo vào thời của họ. Họ mặc cho mình sự nhu mì, tâm hồn yên lặng và sự thánh thiện, đó là giá rất quý trước mặt Đức Chúa Trời. Bề ngoài họ khiêm tốn.


Tinh thần trần tục cần tránh trong cách ăn mặc của Cơ đốc nhân

Kinh thánh tiết lộ tính chất thế gian trong việc trang điểm đặc trưng cho thời Cựu Ước, vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Những đứa con gái không tin kính của Si-ôn đã mượn những đồ trang sức trần tục này từ các quốc gia ngoại đạo xung quanh họ. Đức Chúa Trời đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên không được học theo đường lối của dân ngoại.


-Ê-sai 3:16-20 “Hơn nữa, Đức Giê-hô-va phán: Vì các con gái Si-ôn kiêu ngạo, cổ vươn ra và mắt phóng đãng, vừa đi vừa khua khoắng, chân kêu leng keng: 17 Vì vậy, Đức Giê-hô-va sẽ đánh vảy trên đầu các thiếu nữ Si-ôn, và Đức Giê-hô-va sẽ khám phá ra những bộ phận bí mật của họ, 18 Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ lấy đi vẻ dũng cảm của những đồ trang sức leng keng ở chân, mũ và vòng quanh của họ. lốp xe như mặt trăng, 19 Dây chuyền, vòng tay và khăn choàng cổ, 20 Mũ đội đầu, đồ trang trí ở chân, băng đô, và máy tính bảng, hoa tai, 21 Nhẫn và đồ trang sức ở mũi, 22 Bộ quần áo có thể thay đổi quần áo, áo choàng, khăn quàng cổ, và kim ghim. 23 Kính, vải lanh mịn, mũ trùm đầu và khăn vai. 24 Và sẽ xảy ra rằng, thay vì mùi thơm ngào ngạt sẽ có mùi hôi thối, và thay vì thắt lưng, thay vì thắt lưng, và thay vì để tóc hói, và thay vì để bụng, hãy thắt lưng bằng bao gai; và cháy thay vì vẻ đẹp.”

Đức Thánh Linh đã liệt kê những món đồ này để làm cho những người nam nữ của Chúa biết mà tránh. Trang điểm cho mình bằng những thứ này khiến bạn trở nên ô uế trước mặt Đức Chúa Trời. Ngày nay có con cái Chúa, kể cả nam nữ của Chúa, họ dùng khuyên tai, ngọc đeo mũi, dây chuyền, vòng cổ, nhẫn. Những điều này cản trở họ trở nên thánh khiết thật sự trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy hạ mình và loại bỏ chúng và đừng mạo hiểm linh hồn vĩnh cửu của bạn bằng những lý lẽ vô ích. Không có sự điều chỉnh nào về cách thức của bạn sau khi chết.

-Thi thiên 50:21, 22 “Ngươi đã làm những việc ấy mà ta nín lặng; ngươi tưởng ta cũng như ngươi; các ngươi đã quên Đức Chúa Trời, kẻo ta xé các ngươi ra từng mảnh, và không có ai giải cứu được.”

Làm sạch bản thân và tránh xa mọi hình thức trang điểm trần tục và trần tục, chẳng hạn như vuốt hoặc uốn tóc, sử dụng kẹp tóc, váy ngắn, váy xẻ tà, áo hở nách; để móng tay dài, sơn mặt, môi, móng tay; đội tóc giả; và bất cứ điều gì Sa-tan đưa vào thế gian để làm ô uế sự thánh khiết của con cái Đức Chúa Trời.

-1 Cô-rinh-tô 7:1 “Vậy, hỡi kẻ rất yêu dấu, đã có những lời hứa nầy, chúng ta hãy tẩy sạch mọi điều ô uế về phần xác và phần hồn, lấy lòng kính sợ Đức Chúa Trời mà trọn sự thánh khiết.”

Chúng ta đang sống trong thời đại Tân Ước và Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự mặc khải trọn vẹn về lời và ý muốn của Ngài. Chúng ta không nên coi trường hợp của bất kỳ nhân vật nào trong Cựu Ước là một cái cớ để tuân theo lời Chúa cách trọn vẹn. Đừng bao giờ trú ẩn dưới sự dạy dỗ hoặc hình thức bên ngoài của bất kỳ người nam hay người nữ nào của Đức Chúa Trời không phù hợp với tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời. Họ sẽ không đại diện cho bạn, nhưng cho chính họ trước mặt Chúa trong ngày đó. 
Vì đàn ông không được mặc quần áo phụ nữ nên họ cũng không được làm tóc như phụ nữ. Nếu một người đàn ông chấp nhận kiểu tóc của phụ nữ, anh ta ghê tởm đối với Chúa. Việc cắt tóc của tín đồ không được theo mốt của thế gian. Người nữ cũng không được cắt tóc như nam. Kinh thánh nói rằng thật xấu hổ cho người phụ nữ khi bị cắt tóc.Trùm đầu

-Cô-rinh-tô 11:3-16 "Nhưng tôi muốn anh em biết rằng Đấng Christ là đầu mọi người nam; người nam là đầu người nữ; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. trùm đầu là làm nhục đầu mình. 5 Song hễ đàn bà nào cầu nguyện hay nói tiên tri mà không trùm đầu là làm nhục đầu mình: vì như vậy cũng giống như bị cạo trọc vậy. : nhưng nếu đàn bà mà cạo tóc hay cạo tóc là một điều xấu hổ, thì hãy trùm đầu lại. vinh quang của người đàn ông. 10 Vì lý do này, người phụ nữ phải có quyền lực trên đầu vì các thiên thần. 13 Hãy tự xét đoán xem: người phụ nữ không mảnh vải che thân cầu nguyện Đức Chúa Trời có xứng đáng không? 14 Ngay cả thiên nhiên cũng không dạy cho bạn biết rằng 15 Song nếu đàn bà để tóc dài, thì lấy làm vinh hiển cho nàng: vì tóc nàng dùng để che thân."

Chúa Giê-su là Đầu của con người và con người là hình ảnh và vinh quang của Thiên Chúa. Người đàn ông là đầu của người phụ nữ và người phụ nữ là vinh quang của anh ta. Trong thời gian thờ phượng: cầu nguyện, nói tiên tri hoặc rao giảng, đàn ông không nên che đầu. Trong giai đoạn chính thức này, Đấng Christ là Đấng đứng đầu và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ được thấy rõ. Nếu một người đàn ông che đầu vào thời kỳ này, điều đó cho thấy anh ta đã che phủ quyền làm đầu của Đấng Christ và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong giai đoạn chính thức này, con người không tập trung, họ không đứng đầu và vinh quang không phải của họ mà là của Đức Chúa Trời, do đó quyền lãnh đạo và vinh quang của họ phải bị che phủ.

Điều này được thực hiện rõ ràng bởi tấm màn che trên đầu của người phụ nữ. Các thiên thần phục vụ các thánh trong thời gian thờ phượng mong đợi các tín đồ của Đấng Christ tuân theo quy tắc này. Ngoài thời kỳ chính thức này, việc con người đeo bất kỳ loại mạng che mặt nào cũng không phải là hành vi phạm tội miễn là điều đó phù hợp với một tín đồ và không vi phạm luật lễ nghi.
Tương tự như vậy, ngoài thời gian chính thức này, người phụ nữ không có nghĩa vụ phải che mặt. Điều này là do mái tóc dài của cô ấy "Là một vinh quang cho cô ấy vì mái tóc của cô ấy đang che chở cho cô ấy." Việc che đầu bằng khăn che mặt chỉ được yêu cầu trong thời gian thờ phượng, sau đó cô ấy có thể tự do để đầu không che bằng khăn che mặt. Mái tóc của cô ấy có thể được nhìn thấy trên cô ấy đến vinh quang trong cuộc sống bình thường của cô ấy. Kiểu tóc của cô ấy phải tươm tất và phù hợp với một tín đồ. Cô ấy phải tránh những kiểu tóc thay đổi mái tóc từ tự nhiên sang không tự nhiên. Điều đó sẽ nói dối chống lại sự thật và làm buồn lòng Chúa Thánh Linh. Cô ấy không được dát vàng hoặc những món đồ đẹp và thời trang lên tóc. Cô ấy nên tránh sử dụng đồ trang sức và nghệ thuật ăn mặc để trình diễn. 1 Phi-e-rơ 3:5 "Vì ngày xưa các thánh nữ, những người tin cậy Đức Chúa Trời, cũng trang điểm cho mình như vậy."

đ. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời trong hôn nhân

Đức Chúa Trời, Đấng thiết lập hôn nhân, có tiêu chuẩn cho việc này. Kinh thánh bày tỏ rõ ràng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mà con cái Ngài phải tuân theo và tuân theo. Đức Chúa Trời quan tâm đến hôn nhân của con cái Ngài. Ngài ban cho những người đến với Ngài những người chồng và người vợ tốt. Hãy sốt sắng tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời để nhận được sự lựa chọn bạn đời của Ngài.

Châm-ngôn 19:14 "Nhà cửa và của cải là cơ nghiệp của tổ phụ; Còn người vợ khôn ngoan là do Đức Giê-hô-va ban cho." Ma-thi-ơ 7:11 "Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình những vật tốt, huống chi Cha các ngươi ở trên trời, lại chẳng ban những vật tốt cho những kẻ xin Ngài."

Kinh thánh cảnh báo các tín đồ không nên kết hôn với những người ngoại đạo. Người không tin là người chưa được cứu khỏi tội lỗi nhờ huyết của Chúa Giê-xu Christ. Anh ta là một tội nhân. Người đó có thể hoạt động tích cực trong nhà thờ và tuyên bố mình là một Cơ đốc nhân, nhưng rõ ràng không có bằng chứng nào về việc tuyên xưng như vậy. Như vậy không nên được kết hôn bởi một đứa con của Thiên Chúa.

Tít 1:16 "Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời; nhưng trong việc làm, họ chối bỏ Ngài, là người gớm ghiếc, ngỗ nghịch, và bị chê trách về mọi việc lành."

2 Cô-rinh-tô 6:14-18 "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin; tin tưởng với một người ngoại đạo?

16 Và đền thờ của Thượng Đế có mối liên hệ nào với các thần tượng? vì các ngươi là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống; như Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ ở trong chúng và bước đi trong chúng; và ta sẽ là Thượng Đế của họ, và họ sẽ là dân của ta. 17 Đức Giê-hô-va phán: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, và chớ đụng đến vật ô uế; và ta sẽ tiếp nhận các ngươi, 18 và ta sẽ là Cha của các ngươi, và các ngươi sẽ là con trai và con gái của ta, Chúa Toàn Năng phán vậy.”
1 Cô-rinh-tô 7:39  "Người vợ bị luật pháp ràng buộc bao lâu chồng còn sống; nhưng nếu chồng đã chết, thì vợ được tự do kết hôn với bất kỳ ai mình muốn; chỉ trong Chúa mà thôi."

Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3, 4 "Ngươi chớ kết thông gia với chúng nó; chớ gả con gái ngươi cho con trai nó, chớ gả con gái nó cho con trai ngươi. 4 Vì chúng nó sẽ xui con trai ngươi theo ta, hầu cho chúng hầu việc các thần khác, thì cơn giận của Đức Giê-hô-va sẽ nổi lên nghịch cùng ngươi và tiêu diệt ngươi thình lình.”

Đừng đánh giá cao những lợi thế như sắc đẹp, cùng bộ lạc, cùng nhà thờ, trình độ học vấn, địa vị xã hội, sự giàu có, gia cảnh, v.v. trên yêu cầu của Kinh thánh. Đừng mạo hiểm linh hồn vĩnh cửu của bạn. Thà không kết hôn còn hơn kết hôn với một người không tin đạo.
Những ai đã kết hôn nên biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng xây dựng hôn nhân. Ngài có thể hàn gắn mọi mối quan hệ hôn nhân và giải quyết mọi vấn đề giữa vợ chồng, cho dù phức tạp đến đâu. Hãy đem hôn nhân của bạn đến trước mặt Chúa; Anh ấy sẽ sắp xếp nó theo thứ tự và cho bạn sự bình yên.

Thi-thiên 68:5, 6  "Đức Chúa Trời là Cha của kẻ mồ côi, Quan xét của người góa bụa, là Đức Chúa Trời trong nơi ở thánh của Ngài.

6 Đức Chúa Trời cho kẻ cô độc có gia đình;


1 Phi-e-rơ 5:7 "Mọi điều lo lắng hãy trao cho Ngài; vì Ngài hay săn sóc anh em."
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Kinh thánh tiêu chuẩn của Ngài trong hôn nhân. Những ai mong muốn hầu việc Ngài phải giữ tiêu chuẩn này.

Mác 10:6-9  “Nhưng từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam và người nữ.

7 Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình;

8 Và cả hai sẽ nên một thịt; vậy thì họ không còn là đôi nữa, mà là một xương một thịt.

9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
Cuộc hôn nhân theo kinh thánh là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ trong giá thú thánh. Ai lấy nhiều vợ là tội nhân trước mặt Chúa. Người đàn ông làm như vậy là phạm tội ngoại tình với vợ mình và sẽ bị Chúa phán xét. Nếu anh ta muốn ăn năn tội lỗi của mình và đi theo Chúa Giê Su Christ, thì anh ta phải từ bỏ những người phụ nữ mà anh ta đang ngoại tình, bất kể họ đã chung sống với nhau bao nhiêu năm và bất kể họ đã có bao nhiêu đứa con trong cuộc hôn nhân. Cần có sự tách biệt giữa anh ta và những người phụ nữ bất hợp pháp chứ không phải trẻ em. Anh ấy nên ở lại với người vợ đầu tiên của mình. Luật hôn nhân trong Kinh Thánh ràng buộc người nam với vợ và người nữ với chồng chừng nào người hôn phối kia còn sống.
-Rô-ma 7:2, 3 "2 Vì người đàn bà có chồng thì bị luật pháp ràng buộc với chồng mình suốt đời chồng; nhưng nếu chồng chết, thì vợ được giải thoát khỏi luật pháp của chồng mình. 3 Vậy nếu chồng còn sống mà lấy người khác, thì bị gọi là dâm phụ; nhưng nếu chồng chết rồi, thì không phạm luật ấy; để cô ấy không ngoại tình, mặc dù cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông khác.”
-1 Cô-rinh-tô 7:39 "Người vợ bị ràng buộc bởi luật pháp chừng nào chồng cô ấy còn sống; nhưng nếu chồng cô ấy đã chết, cô ấy được tự do kết hôn với bất kỳ ai cô ấy muốn; chỉ trong Chúa.

Luật hôn nhân ràng buộc chồng với vợ và vợ với chồng bao lâu cả hai còn sống. Ly hôn và tái hôn với người khác là không được phép. Ai ly dị và tái hôn khi người hôn phối còn sống thì không được dự phần vào Nước Thiên Chúa. Anh ấy hoặc cô ấy đang ngoại tình.

Mác 10:10-12  "10 Ở trong nhà, các môn đệ lại hỏi Người về cùng một vấn đề.

11 Ngài phán rằng: Hễ ai bỏ vợ mình mà cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình với vợ. 12 Còn nếu người đàn bà nào bỏ chồng mà lấy người khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình.”

Nếu bạn đã kết hôn với một người phụ nữ khác hoặc với tư cách là một người phụ nữ, bạn đã kết hôn với một người đàn ông khác, ngoài người bạn đời đầu tiên bị ràng buộc trong Kinh thánh, thì bạn đang ở trong một mối quan hệ sai trái và phải hủy bỏ nó, nếu bạn muốn làm hài lòng Chúa. Bạn nên quay lại với người bạn đời hợp pháp đầu tiên của mình hoặc không kết hôn.

1 Cô-rinh-tô 7:10, 11 "10 Và đối với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh, nhưng không phải tôi, mà là Chúa, Đừng để vợ rời xa chồng mình: 11 Còn nếu đã ly thân, thì hãy ở độc thân hoặc làm hòa với chồng, và chồng đừng bỏ vợ.”Giải thích về "Tiết kiệm vì tội tà dâm"

Có những người nói rằng việc ngoại tình của một trong những người phối ngẫu trong hôn nhân có thể dẫn đến ly dị và tái hôn theo Kinh thánh. Sự hiểu biết này xuất phát từ việc giải thích sai các câu thánh thư sau:

Ma-thi-ơ 5:32 "Song ta nói cùng các ngươi, hễ ai để vợ mình, trừ cớ gian dâm, thì sẽ khiến người ấy phạm tội ngoại tình; và ai cưới người đã ly dị thì cũng phạm tội ngoại tình."


Ma-thi-ơ 19:9 "Và ta nói cùng các ngươi, ai bỏ vợ mình, trừ trường hợp vợ gian dâm, rồi cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình; còn ai cưới người bị bỏ, thì cũng phạm tội ngoại tình."

Vấn đề ở đây có thể dẫn đến ly dị là gian dâm chứ không phải ngoại tình. Đáng tiếc là một số bản dịch Kinh Thánh thay thế từ gian dâm bằng sự không trong sạch trong hôn nhân hoặc sự không chung thủy trong hôn nhân. Nhiều người vấp ngã bởi những kết xuất này. Gian dâm là tội phạm bởi người chưa kết hôn. Đoạn kinh thánh sau đây sẽ cho bạn hiểu về đoạn kinh thánh trên:
Ma-thi-ơ 1:18-20  "Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ là như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã thành hôn với Giô-sép, trước khi họ ăn ở với nhau, người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. 19 Bấy giờ, Giô-sép, chồng bà, là người công bình, không muốn làm gương xấu cho bà trước công chúng, nên có ý định tống khứ bà một cách riêng tư.
20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là của Đức Thánh Linh."

Trong câu thánh thư này, Mary được gọi là vợ của Joseph, khi họ vẫn còn trong mối quan hệ đính hôn và cuộc hôn nhân chưa được ký kết. Khi Giô-sép nghĩ rằng Ma-ri mang thai vì gian dâm, ông quyết định bỏ bà và lẽ ra đã làm như vậy, ngoại trừ việc Đức Chúa Trời ngăn ông lại và giải thích rõ ràng cho ông về việc Ma-ri mang thai.

Giữa những người Do Thái, giai đoạn đính hôn của hôn nhân ràng buộc các đối tác và họ không được rời xa nhau mà phải kết hôn vào thời điểm thích hợp. Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 5:32 và 19:9 ở trên cho thấy rằng hành vi gian dâm của một trong hai người trong mối quan hệ hứa hôn có thể phá vỡ hôn ước và bên kia có thể tự do kết hôn với người khác. Điều này phù hợp với sự mặc khải đồng nhất của Tân Ước về chủ đề này. Không có Kinh thánh đứng một mình.

Trong số những người theo Đấng Christ, chúng ta phải lưu ý rằng khi hai tín đồ kết hôn với nhau và một trong hai người bội đạo, thì lời cầu hôn đó phải chấm dứt. Đối tác kia đã trở thành một người không tin và không thể kết hôn nữa, để tuân theo tiêu chuẩn của Kinh thánh. Nếu người tái hôn ăn năn và được phục hồi và người tín đồ vẫn cảm thấy bị thuyết phục để tiếp tục lời cầu hôn thì điều đó có thể chấp nhận được. Anh ấy hoặc cô ấy không kết hôn với một tội nhân mà là một tín đồ. Chúng ta hãy xem xét lại câu Kinh Thánh đó.
Ma-thi-ơ 19:9 "Ta phán cùng các ngươi, hễ ai để vợ mình, trừ trường hợp vì tội tà dâm, rồi cưới người khác, thì phạm tội ngoại tình; còn ai cưới người bị bỏ, thì cũng phạm tội ngoại tình."
Bảy sự thật chứng minh rằng ngoại tình không thể dẫn đến ly hôn

Lưu ý rằng mệnh đề "trừ trường hợp gian dâm" không có trong các tường thuật phúc âm của Mác và Lu-ca cũng như trong các thư tín. Những sự kiện sau đây cho thấy rõ ràng rằng câu thánh thư này không đề cập đến tội ngoại tình hoặc không chung thủy trong hôn nhân do người chồng hoặc người vợ phạm phải trong hôn nhân đã được giao ước.

Số 1: Chúa Giê-su nói rằng vợ chồng trong mối quan hệ hôn nhân đúng nghĩa là một thịt và không còn là hai. Mối ràng buộc này được tạo ra bởi Thiên Chúa và con người không có quyền lực để hủy bỏ nó.

Ma-thi-ơ 19:4-8 “Ngài đáp rằng: Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng dựng nên họ từ ban đầu đã dựng nên người nam và người nữ, 5 và phán rằng: Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà sẽ gắn bó với vợ mình: và cả hai sẽ nên một thịt? 6 Vậy nên họ không còn là vợ chồng nữa, mà là một thịt. Vậy sự gì Đức Chúa Trời đã kết hợp, loài người không được phân ly. 7 Họ thưa rằng: Vậy tại sao Môi-se lại truyền lệnh đó? 8 Ngài phán rằng: Vì cớ các ngươi chai đá, Môi-se đã cho phép các ngươi rẫy vợ;

Không có mục sư, nhà thờ hay phong tục nào có thẩm quyền hủy bỏ mối ràng buộc hôn nhân giữa vợ và chồng trong một cuộc hôn nhân theo kinh thánh. Tuyên bố ly hôn tại tòa án bởi một Thẩm phán dựa trên luật pháp của quốc gia không giải tán hôn nhân theo kinh thánh, bởi vì luật pháp của Chúa cao hơn luật pháp của bất kỳ quốc gia nào.

Số 2: Ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su Christ ban cho người tin Chúa quyền tha thứ mọi tội lỗi cho đồng loại của mình, kể cả tội ngoại tình, ngay cả khi người đó đã được Đức Chúa Trời tha thứ:

Ma-thi-ơ 18:32, 33  "Chủ bèn gọi y đến, mà nói rằng: Hỡi đầy tớ gian ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã yêu ta. đầy tớ, như ta đã thương xót ngươi? Cô-lô-se 3:13 "Hãy nhịn nhục và tha thứ cho nhau, nếu có người tranh cãi với ai: như Đấng Christ đã tha thứ cho anh em thể nào, thì anh em cũng vậy."

Sự tha thứ mà một kẻ tái phạm nhận được từ Đức Chúa Trời sẽ khôi phục người ấy lại với tình yêu và sự thông công của Đức Chúa Trời, đồng thời khôi phục lại cho người ấy các quyền và đặc ân của mình trong Đấng Christ. Bất cứ ai thực hành lời Chúa sẽ tha thứ cho vợ hoặc chồng mọi tội lỗi kể cả tội ngoại tình và khôi phục lại tình yêu hôn nhân, tình bằng hữu, quyền lợi và đặc quyền của vợ hoặc chồng.
Số 3: Chúa Giê-su cho thấy rằng ngoại tình cũng là tội ác như mọi tội lỗi khác trước mắt Đức Chúa Trời, đáng nguyền rủa và có thể tha thứ được. Giăng 8:4, 5, 7, 10, 11  "Họ thưa rằng: Thưa thầy, người đàn bà này đã bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. 7 Vì họ cứ hỏi Ngài mãi, nên Ngài treo chính Ngài lên và phán rằng: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá người này trước đi. Người đàn bà, Người nói với bà: "Này bà, những kẻ tố cáo bà đâu rồi? Không có ai lên án bà sao? 11 Bà đáp: "Lạy Chúa, không ai cả. Đức Giê-su bảo bà: "Ta cũng không lên án bà: hãy đi và đừng phạm tội nữa."

Ở đây chúng ta thấy rằng nếu ngoại tình có khả năng hủy diệt sự sống hoặc chấm dứt hợp pháp hôn nhân, thì mọi tội lỗi khác cũng có thể làm như vậy, bởi vì mọi tội lỗi đều đáng bị nguyền rủa như nhau trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu đã tha thứ tội ngoại tình của người đàn bà này và tẩy sạch tội lỗi của bà. Có ai có thể lên án một người nào đó mà Đấng Christ đã xưng công bình không? Bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ có thể gọi ô uế những gì Thiên Chúa đã tẩy sạch? Liệu chồng của người phụ nữ này có thể từ chối cô ấy trong hôn nhân và phụng sự Chúa không?

Số 4: Những người theo đạo được hướng dẫn duy trì sự ràng buộc trong hôn nhân với người bạn đời không tin đạo của họ chừng nào người bạn đời không tin đạo còn muốn tiếp tục kết hôn với họ.
-1 Cô-rinh-tô 7:12, 13  "Nhưng ta, không phải Chúa, phán với những kẻ khác: Nếu anh em nào có vợ ngoại đạo, và nàng bằng lòng ở với mình, thì đừng bỏ nàng. 13 Còn người đàn bà nào có chồng ngoại đạo, nếu chồng bằng lòng ở với mình, thì đừng bỏ chồng.”
-1 Phi-e-rơ 3:1, 2 "Hỡi các người vợ, cũng vậy, hãy tùng phục chính chồng mình; rằng, nếu bất kỳ ai không tuân theo lời nói, họ cũng có thể bị thuyết phục bởi cuộc trò chuyện của các bà vợ mà không cần lời nói; 2 Trong khi họ chứng kiến ​​​​cuộc trò chuyện trong sáng của bạn cùng với sự sợ hãi."

Người bạn đời không tin đạo mà người tín đồ được hướng dẫn phải dung túng phạm mọi loại tội lỗi, chắc chắn bao gồm cả tội ngoại tình. Bằng cách này, Chúa Thánh Linh cho thấy rằng không có tội lỗi nào đủ mạnh để phá vỡ mối dây hôn nhân.

Thứ 5: Đức Chúa Trời yêu thương trẻ em và tìm cách bảo vệ cũng như cứu rỗi chúng; do đó Ngài ghét ly dị. Ly hôn gây nhiều tổn hại cho những đứa trẻ sinh ra trong gia đình.
-1 Cô-rinh-tô 7:14 "Vì chồng ngoại được thánh nhờ vợ, và vợ ngoại được thánh nhờ chồng: trước kia con cái anh em là ô uế, nhưng bây giờ chúng nên thánh."
-Ma-la-chi 2:14-16 "Nhưng các ngươi nói rằng: Tại sao? Bởi vì Đức Giê-hô-va đã làm chứng giữa ngươi và người vợ thời trai trẻ của ngươi, người mà ngươi đã bội bạc: nhưng cô ấy là bạn đồng hành của ngươi, và là vợ của giao ước ngươi. 15 Và chẳng phải Ngài đã tạo ra một sao? Tuy nhiên, Ngài có phần còn lại của tinh thần. Và tại sao một? Rằng Ngài có thể tìm kiếm một hạt giống tin kính. Vì vậy, hãy chú ý đến tinh thần của bạn, và không để ai đối xử phản bội với người vợ trẻ của mình.

16 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng Ngài ghét sự bỏ rơi: vì một người che đậy sự hung bạo bằng áo của mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán: vậy hãy chú ý đến tinh thần của các ngươi, kẻo các ngươi làm điều gian dối.

Một người có thể lý luận như sau: “Chẳng phải Đức Chúa Trời cũng tìm cách bảo vệ những đứa trẻ sinh ra từ cuộc hôn nhân bất hợp pháp sao?” Thiên Chúa của lòng thương xót cũng là Thiên Chúa của sự thật. Ngài sẽ không gạt lẽ thật vĩnh cửu của Ngài sang một bên để bày tỏ lòng thương xót đối với bất kỳ ai.

Số 6: Tội ngoại tình trong hôn nhân không ngăn cách hôn nhân của những người tội lỗi xung quanh chúng ta trong thế giới mà chúng ta đang sống. Nhiều người hàng xóm không tin đạo của chúng ta tha thứ và bỏ qua cho việc ngoại tình của người bạn đời của họ. Tội nhân có nên trở nên hợp lý, tha thứ, kiên nhẫn, chịu đựng và yêu thương hơn các thánh không? Đối với bất kỳ tín đồ nào, việc tha thứ cho tội ngoại tình của người hôn phối của mình không phải là quá đáng, bởi vì ngay cả những tội nhân cũng làm như vậy! Chúa của Hội thánh đã ban cho chúng ta sự công chính không thấp hơn nhưng cao hơn sự công chính của tội nhân.
-Ma-thi-ơ 5:46, 47 "Vì nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình, thì được phần thưởng gì? Ngay cả những người thâu thuế cũng không như vậy sao? 47 Và nếu các ngươi chỉ chào các anh em mình thôi, thì các ngươi có gì hơn những người khác? ngay cả những người thu thuế cũng không làm như vậy."
Ma-thi-ơ 5:20 “Vì ta nói cùng các ngươi, nếu sự công bình của các ngươi không trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, thì các ngươi sẽ không được vào nước thiên đàng trong bất cứ trường hợp nào.”

Số 7: Chúa đã xác nhận lẽ thật này với nhiều tôi tớ của Ngài là những người đã nhìn thấy Ngài mặt đối mặt trong cuộc gặp gỡ thiêng liêng. Ly dị và tái hôn với người bạn đời khác khi người bạn đời hợp pháp đầu tiên còn sống là điều đáng nguyền rủa trong lửa địa ngục.

-Hê-bơ-rơ 2:1-3 "Vậy, chúng ta càng phải giữ kỹ những điều mình đã nghe, kẻo lỡ mất chăng. 2 Vì nếu lời thiên sứ phán là vững vàng, thì mọi sự vi phạm và nghịch đã nhận được phần thưởng xứng đáng; 3 Làm sao chúng ta thoát được, nếu chúng ta bỏ bê sự cứu rỗi lớn lao như vậy, là điều mà Chúa đã bắt đầu nói trước tiên, và đã được xác nhận cho chúng ta bởi những người đã nghe Ngài?”Người Tín Đồ Phải Ở Đời Độc Thân Nếu Người Không Tin Kính Ra Đi

Kinh Thánh còn hướng dẫn thêm rằng nếu người hôn phối không tin đạo quyết định ly hôn thì người đó có thể ra đi. Các tín đồ là vô tội của sự chia ly. Anh ấy hoặc cô ấy nên giữ bình an trong Chúa Giê-su.
- 1 Cô-rinh-tô 7:15 "Song nếu kẻ chẳng tin bỏ đi, hãy để họ đi. Trong những trường hợp như vậy, anh chị em không bị bắt làm nô lệ: nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta đến sự bình an."

Lưu ý rằng câu thánh thư này không phủ nhận hoặc vô hiệu hóa hướng dẫn và mệnh lệnh của các câu thánh thư khác. Hai người vẫn là một xương một thịt và luật hôn nhân quy định rằng không ai trong hai người được tái hôn bao lâu người hôn phối vẫn còn sống. Người phối ngẫu không tin đạo hoặc người tái phạm đã ra đi có thể nhận được sự xác tín và sự cứu rỗi của Chúa bất cứ lúc nào và đoàn tụ với người hôn phối.


-Lu-ca 15:17, 18 “Bấy giờ, người ấy tỉnh lại và nói: Biết bao nhiêu người làm công cho cha tôi được ăn no mặc ấm, mà tôi chết đói! 18 Tôi sẽ đứng dậy trở về cùng cha tôi và sẽ nói Thưa Cha, con đắc tội với trời và với Cha.” Phi-lê-môn 15, 16 Vì có lẽ ông ấy đã ra đi trong một thời gian, để bạn tiếp nhận ông ấy mãi mãi.16 Bây giờ không phải với tư cách tôi tớ, mà còn cao hơn tôi tớ, một người anh em rất yêu dấu, đặc biệt đối với tôi, nhưng đối với anh, cả về phần xác lẫn về Chúa, thì huống chi là nhiều hơn nữa?” Nếu người bạn đời không tin đạo không trở lại, hãy để người tin Chúa ở lại một mình và coi đó là một phước lành từ Thượng Đế, Đấng khiến mọi sự hiệp lại với nhau vì lợi ích của linh hồn vĩnh cửu của những đứa con thân yêu của Ngài. Sự khôn ngoan của Ngài đang hoạt động và ân điển của Ngài sẽ đầy đủ trong mọi cách.

-1 Cô-rinh-tô 7:7, 27, 32  “Vì tôi muốn rằng mọi người đều như tôi. Hãy tìm cách để không bị bỏ rơi. Anh đã bỏ vợ sao? Đừng tìm vợ. 32 Nhưng tôi muốn có bạn mà không cẩn thận. Ai độc thân thì chăm lo những việc thuộc về Chúa, làm thế nào anh ta có thể làm hài lòng Chúa.”

Kinh thánh cảnh báo rằng “Ai cưới đàn bà bị chồng ruồng bỏ là phạm tội ngoại tình.” Vì lời cảnh báo này, mọi người đàn ông đã có gia đình hãy xem xét cuộc hôn nhân của mình và chắc chắn rằng mình không kết hôn với vợ của người đàn ông khác và mọi phụ nữ đã có gia đình hãy xem xét cuộc hôn nhân của mình và chắc chắn rằng cô ấy không kết hôn với chồng của người phụ nữ khác. Bạn có thể cần phải điều tra chi tiết và tìm kiếm lời khuyên từ các mục sư phù hợp với kinh thánh để xác định trường hợp của bạn. Những câu hỏi như thế này có thể hữu ích. Người phối ngẫu của bạn đã kết hôn trước đây chưa? Cuộc hôn nhân đầu tiên có được sự đồng ý của cha mẹ không? Nó có được coi là hôn nhân bởi những người trong xã hội? Bạn có thành thật đánh giá mình đã kết hôn hay chưa kết hôn, dưới ánh sáng của Kinh thánh không? Nhiều lời cầu nguyện, điều tra và tư vấn sẽ tiết lộ sự thật. Sự kết hợp hôn nhân bất hợp pháp phải bị giải thể, vì mục đích của cuộc sống vĩnh cửu. Những người đang kết hôn phải điều tra kỹ lưỡng để đảm bảo họ không kết hôn bất hợp pháp.

F. Làm thế nào để nên thánh và duy trì đời sống thánh thiện Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thánh khiết nơi dân Ngài vì sự thánh khiết là bản chất của Ngài. Mọi thứ liên kết với Ngài đều thánh khiết. Tên của anh ấy là thánh; Lời của Ngài là thánh; Thiên thần của anh ấy là thánh; Nơi ở của Ngài, thiên đàng, là thánh; Các thánh của Ngài là thánh. Khi Sa-tan và các thiên sứ của hắn không đạt được tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài, Ngài đã đuổi chúng khỏi thiên đàng và kết án chúng vào lửa đời đời.

Ê-xê-chi-ên 28:15, 18 15 "Các đường lối của ngươi là hoàn hảo từ ngày ngươi được sáng tạo, cho đến khi người ta tìm thấy sự gian ác nơi ngươi. 18 Ngươi đã làm ô uế các nơi thánh của ngươi bởi vô số điều gian ác của ngươi, bởi việc buôn bán gian ác của ngươi; vì vậy, ta sẽ khiến một ngọn lửa từ giữa ngươi phát ra, nó sẽ thiêu rụi ngươi, và ta sẽ biến ngươi thành tro bụi trên mặt đất trước mắt tất cả những kẻ trông thấy ngươi.”

Thiên đàng vĩnh viễn thánh khiết. 

Chúa Giê-xu đến thế gian này để cứu loài người khỏi tội lỗi và khiến họ nên thánh để họ có thể ở với Ngài trong nơi ở đời đời của Ngài. Các công cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng để làm cho con người nên thánh là huyết của Chúa Giê-xu, lời của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh, danh của Chúa Giê-xu, và dĩ nhiên là các thừa tác viên thánh của Ngài, là những người dạy dỗ và dẫn dắt con người nên thánh. Đời sống thánh thiện là đời sống không phạm tội lỗi, hết lòng yêu mến Thiên Chúa, yêu thương đồng loại một cách chân thành và tuân giữ trọn vẹn các điều răn của Chúa.

Sự thánh thiện bắt đầu từ việc cứu rỗi linh hồn, đào sâu vào việc thánh hóa tâm hồn và được thiết lập bằng kỷ luật cá nhân và siêng năng tuân giữ lời Chúa. Do đó, đời sống thánh khiết đòi hỏi những hành động hợp nhất của cả Đức Chúa Trời và tín đồ. Người tín hữu tùng phục Thiên Chúa để Người nên thánh và chuyên cần tuân phục và thực hành lời Thiên Chúa. Để thường xuyên vâng lời Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời và thường xuyên cầu nguyện xin ân điển của Ngài.

-Ê-xê-chi-ên 36:25-27 “Ta sẽ vẩy nước trong sạch trên các ngươi, thì các ngươi sẽ được tinh sạch: khỏi mọi sự ô uế và khỏi mọi thần tượng của các ngươi, Ta sẽ tẩy sạch các ngươi. 26 Ta sẽ ban cho các ngươi lòng mới, đặt thần mới trong các ngươi; ta sẽ cất lòng bằng đá ra khỏi xác thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.
27 Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi, khiến các ngươi noi theo các luật lệ của Ta, và các ngươi sẽ tuân giữ các phán quyết của Ta và làm theo.”

-Ê-phê-sô 5:25-27 "Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh; 26 hầu cho Hội thánh nên thánh và tinh sạch bằng nước rửa bởi Đạo, 27 Để Ngài có thể trình diện cho Ngài một giáo hội vinh quang, không vết, không nhăn, hay bất cứ điều gì giống như vậy; nhưng phải thánh sạch và không tì vết." 

-Hê-bơ-rơ 9:14 "Máu của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời, đã dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi những công việc chết chóc để phụng sự Đức Chúa Trời hằng sống biết chừng nào?"

-1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 "Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh hoàn toàn; và tôi cầu xin Đức Chúa Trời giữ gìn toàn bộ tinh thần, tâm hồn và thể xác của anh em, không chỗ trách được cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ chúng ta quang lâm."

-Thi thiên 51:5-7, 10 "Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác; mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. 6 Nầy, bề trong Chúa khao khát lẽ thật; Trong bề ngoài kín đáo, Chúa khiến tôi biết sự khôn ngoan. 7 Hãy lấy chùm kinh giới mà tẩy tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Xin hãy rửa tôi, thì tôi sẽ trắng hơn tuyết. 10 Lạy Đức Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong sạch; và đổi mới một tinh thần đúng đắn trong tôi."

Những câu thánh thư trên và một số câu thánh thư khác cho thấy những lời hứa của Thượng Đế để làm cho bạn nên thánh và những phương tiện mà Ngài đã cung cấp để làm cho bạn nên thánh. Đức Chúa Trời, Đấng khiến bạn nên thánh, có thể gìn giữ bạn trong sự thánh khiết của Ngài cho đến cuối đời.

-Giu-đe 24, 25 "Bây giờ, xin chúc tụng Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi sa ngã, và khiến anh em không tì vết trước mặt vinh quang của Ngài với niềm vui mừng khôn xiết, 25 Nguyện Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, Cứu Chúa chúng ta, được vinh quang, uy nghiêm, quyền uy và quyền năng , cả bây giờ và mãi mãi. Amen." Hãy sốt sắng cầu nguyện nhờ đức tin nơi Đấng Christ và nhận được một tấm lòng và sự sống trong sạch, tinh khiết và thánh khiết từ Đức Chúa Trời. Hãy kiên trì cầu nguyện cho đến khi bạn có nhân chứng, sự đảm bảo và bằng chứng.Bảy Điều Phải Làm Để Giữ Đời Sống Thánh Thiện Cho Đến Cuối Đời

Khi Đức Chúa Trời đã tẩy sạch, thánh hóa và đổ đầy bạn bằng sự thánh khiết của Ngài, bạn sẽ cần phải sử dụng sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và các phương tiện của ân điển để giữ mình trong sự thánh khiết của Ngài. Thánh thư chỉ cho chúng ta cách giữ mình trong sự thánh thiện của Thượng Đế mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Chúng ta phải cẩn thận làm theo các hướng dẫn trong Kinh Thánh để không đánh mất sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời ban cho.

Số 1: Học hỏi và suy ngẫm thường xuyên về lời Đức Chúa Trời và nhanh chóng tuân theo lời đó.
-Thi Thiên 119:9-11,60 Người trai trẻ lấy đâu mà rửa sạch đường mình? bằng cách chú ý đến đó theo lời của bạn. 10 Tôi hết lòng tìm kiếm Chúa: Ôi, chớ để tôi kinh ngạc về các điều răn của Chúa. 11 Lời Chúa tôi giấu trong lòng, Để tôi không phạm tội cùng Chúa. 60 Tôi vội vã, chậm trễ, không vâng giữ các điều răn Chúa.”

Số 2: Kết giao với những người thánh thiện và học hỏi những giáo lý đúng đắn của lời Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn đạt được sự thánh khiết trong Kinh Thánh.
-Thi thiên 119:63 "Tôi là bạn đồng hành của tất cả những người kính sợ Chúa, Và của những người giữ giới luật Chúa."
-Ma-la-chi 4:16, 17 "Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va thường nói với nhau; Đức Giê-hô-va đoái nghe và đã nghe điều đó, và một quyển sách kỷ niệm đã được viết trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và nghĩ đến danh Ngài . 17 Và chúng sẽ thuộc về ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, vào ngày ta tạo nên những viên ngọc quý của Ta; và ta sẽ tha thứ cho chúng như một người đàn ông tha thứ cho đứa con của chính mình." 2 Ti-mô-thê 2:22 "Cũng hãy lánh khỏi những dục vọng của tuổi trẻ mà theo sự công bình, đức tin, lòng bác ái, sự hòa thuận với những người lấy lòng trong sạch kêu cầu Chúa."
Thứ 3: Hãy có một quyết tâm vững vàng để giữ mình khỏi mọi loại tội lỗi: trong hôn nhân, trong gia đình, trong nhà thờ, trong thánh chức đạo Đấng Christ, trong sự nghiệp kinh doanh, theo đuổi học vấn, nơi làm việc và mọi nơi.

-Gióp 27:3-6  “Hơi thở tôi ở trong tôi luôn luôn, và thần của Đức Chúa Trời ở trong lỗ mũi tôi; 4 Môi tôi sẽ không nói điều gian ác, Lưỡi tôi không nói điều dối trá. 5 Đức Chúa Trời cấm tôi biện minh cho bạn: cho đến khi tôi chết, tôi sẽ không lấy đi sự chính trực của mình khỏi tôi. 6 Sự công chính của tôi, tôi nắm giữ, không để vuột mất; Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ không trách móc tôi."
-Đa-ni-ên 1:8 "Nhưng Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng mình sẽ không bị ô uế bởi đồ ăn vua ăn, cũng như rượu vua uống; vì vậy, ông đã cầu xin quan trưởng của các hoạn quan để ông không bị ô uế." 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10 "Anh em là nhân chứng, và cũng là Đức Chúa Trời, về việc chúng tôi đã cư xử thánh khiết, công bình và không chỗ trách được giữa anh em là những người có đức tin."

Số 4: Sử dụng mọi phương tiện ân điển để chống lại tội lỗi, Sa-tan và ảnh hưởng của thế gian không tin kính trong cuộc sống của bạn, đồng thời bắt thân thể bạn phải khuất phục để bạn có thể giành được vương miện của sự sống.

-Rô-ma 6:12-14  "Vậy, chớ để tội lỗi ngự trị trong thân thể hay chết của anh em, đến nỗi anh em chiều theo dục vọng của nó. sống từ cõi chết, và các chi thể của anh em là khí cụ của sự công bình cho Đức Chúa Trời.
-1 Phi-e-rơ 5:8, 9 "Hãy tiết độ, hãy cảnh giác; vì ma quỷ, kẻ thù của anh em, như sư tử rống, rảo quanh tìm mồi cắn nuốt: 9 Là những kẻ kiên định chống cự trong đức tin, biết rằng những hoạn nạn cũng sẽ xảy ra trong anh em của các con ở trên thế gian."
-1 Cô-rinh-tô 9:27 "Nhưng tôi giữ thân mình, bắt nó phục tùng, kẻo khi tôi đã rao giảng cho người khác, mà chính mình lại bị bỏ rơi."

Số 5: Rao giảng và dạy dỗ về sự thánh thiện một cách chắc chắn và nhất quán. Điều này sẽ làm cho gia đình, hội thánh và những người bạn đồng hành của bạn trở nên thánh thiện và phục vụ như một phương tiện củng cố và bảo tồn bạn trong bước đi thánh khiết.

-Thi Thiên 40:8-11 "Lạy Đức Chúa Trời của tôi, tôi vui mừng làm theo ý muốn Chúa: phải, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. 9 Tôi đã rao giảng sự công bình trong hội chúng lớn: Kìa, tôi đã không kiềm chế môi mình, lạy Chúa, Ngài 10 Tôi không giấu sự công bình Chúa trong lòng tôi, Tôi đã rao truyền sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa; Tôi không giấu sự nhân từ và lẽ thật của Chúa trước đại hội." 11 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin đừng từ chối con những sự thương xót dịu dàng của Ngài: Nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài luôn gìn giữ con.”

-Sáng-thế Ký 18:18, 19 "Có thấy rằng Áp-ra-ham chắc chắn sẽ trở thành một nước lớn và hùng mạnh, và mọi dân tộc trên đất sẽ nhờ người mà được phước không? 19 Vì ta biết người, rằng người sẽ truyền dạy con cái và cả nhà người noi theo người, và họ sẽ giữ đường lối của Đức Giê-hô-va, để thi hành công lý và phán xét, để Đức Giê-hô-va có thể làm cho Áp-ra-ham điều Ngài đã phán về người.”

-Cô-lô-se 1:28, 29  "Đấng mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan mà cảnh cáo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ Giê-su: 29 Nhờ đó, tôi cũng lao nhọc, phấn đấu theo sự hành động của Ngài, là Đấng hành động trong tôi hùng mạnh."
Thứ 6: Hãy quan tâm đến đời sống thánh thiện hơn là thành công và thành tựu trong cuộc sống. Hãy chắc chắn rằng tất cả những thành công và thành tích của bạn đều đạt được trong sự thánh thiện, Hãy quyết tâm từ bỏ bất kỳ lợi ích nào trong cuộc sống này sẽ lấy đi sự thánh thiện của bạn và cũng sẵn sàng chịu đựng bất kỳ sự sỉ nhục hoặc ngược đãi nào chống lại bạn do cuộc sống thánh thiện của bạn.

-Ma-thi-ơ 16:24-26  "Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; vì cớ ta mà mất mạng sống thì sẽ tìm lại được. 26 Người nào được ích lợi gì nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, hoặc lấy chi mà đổi linh hồn mình?

-Phi-líp 3:7-9 "Nhưng vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Ðấng Christ 9 và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Ðấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Ðức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin;
Advertisement