LỜI CÔNG BỐ TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS TRÓI BUỘC CÁC THẾ LỰC CỦA BÓNG TỐI:

ADMIN CÓ MỘT MÓN QUÀ NHO NHỎ NHƯNG ĐẦY UY QUYỀN GIÚP CÁC BẠN CÔNG BỐ TRONG DANH ĐỨC CHÚA JESUS TRÓI BUỘC CÁC THẾ LỰC CỦA BÓNG TỐI:

(PHỎNG THEO LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CINDY TRIMM)

Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi cầu xin Đức Chúa Cha là tác giả và là Đấng ban cho tôi đức tin mạnh mẽ, tôi cầu xin Cha thiết lập quyền hợp pháp và quyền cai trị của tôi trong lãnh vực này và khắp mọi lãnh thổ mà Cha đã ban cho tôi thẩm quyền pháp lý.

Theo Đa-ni-ên 9: 4, “Vậy, ta cầu nguyện Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ta, và ta xưng tội cùng Ngài mà rằng: Ôi! Chúa là Ðức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ! Ngài giữ lời giao ước và sự nhơn từ đối với những kẻ yêu Ngài và giữ các điều răn Ngài.”

2 Sử Ký 7: 13-16, “Nếu ta đóng các từng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản, và giáng ôn dịch giữa dân sự ta; 14 và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. 15 Bấy giờ, mắt ta sẽ đoái xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này; 16 vì bây giờ, ta đã chọn và khiến cho cái nhà này ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời: mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn.”

Hôm nay tôi công bố rằng thân thể của tôi đã được thánh hóa, tôi dâng thân thể của tôi như là một của lể sống động được mua chuộc bằng máu của Đức Chúa Jêsus, Đấng Cứu Rổi và Đấng Cứu Chuộc của tôi, xin Ngài hãy làm cho những lời cầu nguyện của tôi trở nên thánh hóa và được Đức Chúa Cha chấp nhận.

Tôi thú nhận tội lỗi của tôi và tội lỗi của tổ phụ tôi, xin Đức Chúa Cha hãy ban cho tôi ân điển và lòng thương xót trọn vẹn của Ngài. Tôi tuyên bố tôi đã được tự do hôm nay và bởi lời cầu nguyện của tôi, tôi sẽ được Chúa Cha chấp nhận đi lên vào các lĩnh vực siêu nhiên và sẽ không bị những gì thuộc về thế gian ràng buộc nữa. Tôi đã được chấp nhận bởi Tòa án tối cao của Thiên đàng; Tôi sẽ được ngồi ở những nơi trên thiên đàng với Đức Chúa Jêsus Christ, vì vậy, tôi hiên ngang tranh chiến với vương quốc của bóng tối. Tôi tuyên bố rằng tôi đã được xức dầu bởi Đức Chúa Trời để phá vỡ mọi ách, mở ra mọi cổng thông tin và được các thiên thần củng cố tôi giúp tôi tiến lên một cấp độ mới, với những chiều hướng mới và lãnh thổ mới. Xin Cha ban cho tôi có một bước đột phá mới trên trời ngay giờ này.

Tôi chạm vào tĩnh mạch môn đồ và tiên tri. Tôi phá vỡ trần nhà kính. Tôi đập những thanh sắt và màng sắt. Tôi tuyên bố một bầu không khí đột phá được thành lập. Tôi tái định hình khí hậu thiêng liêng và ra lệnh rằng mỗi chút oán hận phải được thay thế bằng lửa và sự nhiệt tình của Đức Chúa Jesus. Cầu xin Cha làm phép báp tem cho tôi bằng Đức Thánh Linh và lửa. Hãy để cho có lửa trong miệng tôi khi tôi tiến lên trong lời cầu nguyện này. Tôi nắm quyền trên các bầu khí quyển và khí hậu quỷ dữ và khí quyển được tạo ra bởi hoạt động của các hoạt động văn hoá, vận mệnh thay đổi hình ảnh, thần chú, lời nói xấu, nghề phù thủy, môi trường thù địch, sợ hãi, khủng bố, hận thù sắc tộc, chủng tộc và bạo lực.

Trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, tôi công bố rằng trong năm 2021 này mọi khí hậu sau đây phải được thay đổi: khí hậu tâm linh , khí hậu kinh tế, khí hậu xã hội, khí hậu văn hoá, khí hậu giáo dục, khí hậu chính trị.

Tôi ra lệnh rằng bầu khí quyển phải tràn ngập Vinh quang của Đức Chúa Trời. Xin Cha lấp đầy vào không khí, vào mọi môi trường trên thế gian này với sự Vinh Quang của Ngài. Tôi thay đổi môi trường này và tuyên bố nó bây giờ phù hợp với mục vụ của tôi để phát triển mối quan hệ của tôi, để phát triển con của tôi, để phát triển những người thân yêu của tôi, để phát triển kinh doanh của tôi, để phát triển ý tưởng của tôi, để phát triển đất nước của tôi, để phát triển chính phủ của tôi, để phát triển nền kinh tế của tôi, để phát triển môi trường siêu nhiên cho phép lạ xảy ra.

Tôi tranh chiến với bọn quỷ dử trong danh Đức Chúa Jêsus và bởi huyết Ngài đổ ra, tức là máu của Chiên Con, con chiên con đã bị giết trước mặt các nền của thế gian. Bởi máu của Chúa Jesus đổ ra trên cây thập tự và sự sống lại của Ngài tất cả kẻ ác phải bị tiêu huỷ. Vì lý do đó, con của Đức Chúa Trời đã tỏ lộ rằng Ngài sẽ hủy diệt các công việc của bóng tối. Tôi tuyên bố và tuyên bố các tác phẩm của bóng tối sẽ bị phá hủy.

Tôi tuyên bố mọi lời nguyền về cuộc đời tôi đều bị đảo ngược. Tôi vượt qua khỏi những quyền lực hiện tại và hủy phá quyền lực của bóng tối trên vùng này trong danh của Chúa Jêsus.

Trong Danh Đức Chúa Jesus, tôi bắt mọi tinh thần ma quỷ, hãy mau trao quyền cho các thiên thần phù hộ tôi. Tôi chống lại các thành trì lãnh thổ. Tôi cắt đứt mọi sự trói buộc. Tôi mở cửa các nhà tù tâm lý và giải phóng họ ra khỏi tinh thần xấu hổ, xấu xa, quấy rối, tội ác. Hãy đưa họ ra khỏi tinh thần thành lũy và niềm tự hào. Hãy mở xiếng xích của sự kỳ thị, tống tiền tình cảm, những trở ngại xã hội, những sự cám dổ của Satan, những ảo tưởng về Satan, những nghiện ngập, những hạn chế của quỷ dữ, các thành trì văn hoá, những sự đam mê những gì thuộc về thế gian, truyền thống, những môi trường văn hoá chống đối. Giải phóng tôi khỏi những hạn chế, những khuyết điểm, những trở ngại. Tôi từ chối không bị gạt ra bên lề, bị kỳ thị, bất động, khủng bố, đặc trưng, ​​bị phê bình, kiểm duyệt, đánh giá sai, không xử lý, quản lý kém. Tôi mặc một cái áo choàng mới. Tôi giải phóng các trình kích hoạt ma thuật và các nút tâm lý. Tôi cắt đứt mọi quyền lực của chúng.

Tôi thiết lập thẩm quyền cao cấp của tôi trong năm mới 2021 này bằng máu, lời nói, bởi thần khí của Đức Chúa Trời. Vì lý do này, tôi nhắc nhở với thế giới bóng tối rằng con trai của Đức Chúa Trời đã được tỏ lộ rằng Ngài sẽ tiêu diệt các công việc của ma quỷ. Tôi tuyên bố rằng các tác phẩm của ma quỷ sẽ bị phá hủy. Nó bị phá hủy trong năm mới này, trong nơi tôi ở, nó bị phá hủy trong khu phố của tôi, nó bị phá hủy trên cơ thể của tôi, qua gia đình, qua con cái của tôi, qua những người thân yêu, qua mục vụ của tôi, qua mục sư của tôi, qua bác sĩ, và luật sư, về chính phủ của tôi. Những công trình ác của ma quỷ sẽ bị phá hủy. Tôi tuyên bố và ra lệnh rằng kế hoạch và mục đích của Thượng Đế sẽ thắng thế. Lời của Đức Chúa Trời sẽ chiếm ưu thế. Hallelujah! Ngài sẽ thắng. Mục đích tiên đoán và số phận của tôi chiếm ưu thế. Tầm nhìn của tôi chiếm ưu thế. Kinh doanh của tôi chiếm ưu thế. Ý tưởng của tôi chiếm ưu thế. Tôi tiên đoán về bốn cơn gió, rằng những hoạt động của satan sẽ bị khô cằn và chết tiệt . Tôi tuyên bố rằng những mảnh mệnh của tôi và câu đố liên quan đến bộ tài chính nó kết hợp lại với nhau. Cuộc sống của tôi đến với nhau. Tôi tuyên bố, Hallelujah, rằng tiền của tôi đang đến với tôi. Kinh doanh của tôi đang tốt đẹp, Mọi mối quan hệ của tôi đang đến với nhau. Gia đình tôi đang đến với nhau. Chức vụ của tôi đang đến với nhau. Hôn nhân của tôi, gia đình tôi: đang đến với nhau. Ngân sách của tôi đang đến với nhau. Chính phủ của chúng tôi đang đến với nhau. Lãnh đạo của chúng tôi đang đến trong sự xấp xếp của Chúa. Mọi thứ đang làm việc cùng nhau theo ý muốn thánh của Đức Chúa Trời.

Cảm tạ ơn Cha, với Ngài, không có gì là không thể, do đó, tôi tuyên bố tôi công bố rằng trong năm 2021 này, cánh cửa trên trời sẽ được mở ra. Hãy để mưa, thần khí của Đức Chúa Cha đổ trên chúng ta để làm mới lại trong chúng ta bởi sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Tôi tuyên bố rằng sẽ không còn bị những sự hạn hán khốc liệt nữa, không còn khô khan, đau khổ, bệnh tật, trầm cảm và không còn bộ phim kinh dị nữa. Chúng tôi đến với quyền năng của Đức Chúa Trời, hallelujah, Đức Chúa Trời của Joshua, hallelujah, và chúng tôi tuyên bố và tuyên bố rằng mọi bức tường không thể xuyên thủng phải đổ xuống dưới danh Chúa Jêsus và dưới quyền của Đấng Tối Cao. Tôi phá vỡ rào cản, tắc nghẽn, chướng ngại vật, và tảng đá. Tôi tuyên bố rằng tôi đang tiến tới việc kêu gọi, với mục đích và kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, trong năm 2021 này, tôi đang quảng bá và tuyên bố rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa và Vua của các Vua, rằng nước của Đức Chúa Trời đã đến. Ngài là Vua trên mọi vùng và vương quốc của Ngài ở nơi đây. Chúng tôi nắm quyền trên mọi thành lũy của quỷ dữ và phá vỡ sợi dây xích và những ban nhạc xấu xa của chúng nó. Chúng tôi mở trói cho những tội nhân ra khỏi nơi bất hợp pháp của họ trong Danh Đức Chúa Jesus

Chúng tôi cướp hết tất cả các quyền hành của Satan ở trên các núi. Chúng tôi đứng trong tinh thần của Ê-li và chúng tôi tuyên bố rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp trả bằng lửa – Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng tôi quyết định rằng lửa của Chúa hủy hoại mọi bàn thờ. Chúng tôi ra lệnh rằng quyền lực của kẻ thù sẽ bị phá vỡ ra khỏi cuộc sống của chúng tôi, bị chia cắt khỏi chức vụ của chúng tôi, bị phá vỡ khỏi nhà chúng tôi, bị phá vỡ ra khỏi tâm trí, phá vỡ ra khỏi mối quan hệ của chúng tôi. Chúng sẽ bị chia nhỏ ra khỏi cơ thể chúng tôi, ra ngoài cuộc sống của chúng tôi, thoát ra khỏi con cái của chúng tôi, khỏi hôn nhân, ngoài của vợ / chồng của chúng tôi, khỏi công việc kinh doanh của chúng tôi, ngoài việc thực hành của chúng tôi. Chúng tôi tuyên bố rằng điều ác không có quyền kiểm soát cuộc sống của chúng tôi nữa. Chúng tôi đã thoát khỏi sự kiểm soát ma quỷ, của kẻ thù. Chúng tôi thoát khỏi những xiềng xích, dị đoan, bùa ngãi, sự rủa sả, lời nguyền, nghiện ngập, nguyền rủa trên thế hệ, tinh thần kế thừa, cái chết, nghèo đói, vô vọng, lạm dụng, cô đơn, vô thần, v.v. Chúng tôi tuyên bố và tuyên bố chúng nó sẽ bị tiêu hủy trong danh Chúa Jesus Christ. Bất cứ nơi nào và bất cứ điều gì phù thủy, thầy bùa, thầy ngải, bói toán, bói khoa, và các nhà hoạt động tôn giáo đang sử dụng như là điểm tiếp xúc để giải phóng lời nguyền qua hình ảnh, quần áo, sợi tóc, đồ cá nhân, hàng may mặc, máu, voodoo- bùa,ngải, và bất cứ điều gì thuộc về thế giới của quỷ dử, tôi ralệnh nó tan rã trong Danh Chúa Jesus. Hallelujah! Chúng tôi cắt ngang đường dây liên lạc giữa các linh hồn quen thuộc và cắt đứt các hoạt động bất hợp pháp được thiết kế để làm hỏng kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi ra lệnh cho mọi mưu kế xấu xa phải bị phá vỡ. Chúng tôi ra lệnh cho mọi đồn lũy của sa tan sẽ bị phá vỡ. Chúng tôi nắm quyền trên các nghi thức, nghi ngờ, lúng túng, sợ hãi, khủng bố, hoang mang, không tin, hăm dọa, tội lỗi, tội ác. Chúng tôi giải phóng bản thân mình ra khỏi các thành lũy của sự thù hận và các lực lượng tinh thần tối tăm đang bắn phá tâm trí chúng tôi.

Trong danh Đức Chúa Jêsus, xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua các thành trì của kẻ thù bởi bàn tay mạnh sức của Ngài, ngón tay của Ngài, Lời của Ngài, huyết của Chúa Jêsus Christ, sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Hallelujah!

Xin Cha ban cho chúng con tinh thần của Zerubbabel, và Êli để tìm kiếm ân sủng, ân sủng cho những ngọn núi và những thay đổi ác quỷ của chúng. Xin Cha làm cho chúng nó bị lửa phá hoại để chúng tôi thiết lập lại uy quyền của Đấng Christ trên thế giới trong năm 2021 này. Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi tuyên bố rằng quyền hạn của thế giới tối tăm sẽ bị bất lực trong mọi lãnh thổ trong năm mới này. Tôi tuyên bố theo Êsai 9,6, và “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Ðấng Lạ lùng, là Ðấng Mưu luận, là Ðức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Ðời đời, là Chúa Bình an.” Hallelujah! Amen!

Advertisement