PHẦN 1: LỜI CẢNH BÁO VỀ CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC LINH CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI TRÊN ĐẤT  BỞI GIÁO SƯ IYKE NATHAN UZORMA

LỜI CHỨNG CỦA GIÁO SƯ IYKE NATHAN UZORMA CỦA XỨ NIGERIA

PHẦN 1: LỜI CẢNH BÁO VỀ CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC LINH CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI TRÊN ĐẤT 

IYKE NATHAN UZORMA, trước cuộc gặp gỡ trực tiếp với Chúa Giê-su Christ, đã là Bậc thầy Sống sót của Giáo phái huyền bí của Hệ thống cấp bậc trên Trái đất và Linh giới; Người bảo vệ linh giới cổ xưa của lãnh chúa Yima của Ba Tư; người sáng lập một hội kín được gọi là COMANS Order; Diễn giả của Hiệp hội Nghiên cứu Siêu hình Nigeria, Đại học Ibadan, trong số những người khác. Ngày nay, ông là Người bảo vệ Giao ước Cuối cùng được trao quyền của Chúa; Giáo sư Giáo dục Cơ đốc của Đại học St Thomas-a-Backet, Canterbury, Anh; Hiệu trưởng Đại học Global Harvest Christian ở Nigeria; và là người sáng lập một diễn đàn cầu nguyện thầm lặng quốc tế liên bang được gọi là Ủy ban Ánh sáng, trong số những người khác. Ông là tác giả của một số cuốn sách và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã sử dụng ông để làm cho người chết sống lại trong những dịp khác nhau, trong số những việc khác.

Đối với người xem, bạn bè và đối tác của chúng tôi, một lần nữa được chào đón bạn đến với lời chứng này. Hôm nay chúng ta đang bắt đầu một loạt các giải trình quan trọng. Nhưng trước khi tiếp tục, Chúng ta hãy cầu nguyện.

Kính lạy Chúa toàn năng, Đấng mà tất cả mọi vật thuộc về, Đấng Bền vững của tất cả những gì đang kiểm soát mọi biểu hiện. Một lần nữa chúng tôi đến trên nền tảng thần thánh của Ngài để nói chuyện với mọi người trong thế giới của chúng tôi, đặc biệt là với những người có tai để nghe. Khi chúng tôi đi vào chủ đề của cuộc trình bày này, chúng tôi cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ được Chúa Thánh Linh của Ngài hướng dẫn. Chúng tôi cầu nguyện rằng Ngài cho chúng tôi đôi tai để nghe. Chúng tôi cầu nguyện rằng Ngài củng cố và làm cho chúng tôi mạnh mẽ. Để trong cuộc hành trình của cuộc đời và những trận chiến của nó, chúng tôi tiếp tục giương cao ngọn cờ chiến thắng trong Danh Đấng Quyền Năng của Đấng Vĩnh Hằng, Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Chúa Giê Su Christ. Amen.

Tôi đã nói, trên nền tảng này rằng chúng ta sẽ đi vào phần trình bày liên quan đến các trận chiến trong thế giới của chúng ta, các trận chiến trong hệ mặt trời của chúng ta, các trận chiến trong vũ trụ. Chúng tôi ở đây để bắt đầu cuộc giới thiệu đó với chủ đề Cuộc chiến giữa các linh hồn chống lại loài người trên trái đất. Đây là một phần của Cuộc chiến giữa các Tinh linh chống lại loài người. Thông báo này cũng là một cảnh báo. Nó sẽ chạy ở hai phần khác nhau vì tính chất của các trận chiến diễn ra trên Trái đất. Chúng ta sẽ nói về các trận chiến, ngay cả trong không gian này trong quá trình trình bày này, có thể trong các phần hậu quả. Chúng tôi hiểu rằng ngay cả những trận chiến diễn ra trong không gian này cũng liên quan đến con người trong thế giới này, mục tiêu chính.

Tôi muốn cảnh báo rằng chiến tranh đang diễn ra. Tôi muốn nói một cách rõ ràng rằng một số loài người trên thế giới này đã vươn lên tầm cao nhất của sự gian ác mà trên thực tế, họ không có tên nào khác ngoài loài sói.

Hãy nhớ rằng, Chúa Giê-su Christ của chúng ta đã nói trong Ma-thi-ơ 10:16, “Nầy, ta đã sai các ngươi đi ra như con chiên ở giữa bầy sói”. Ngài khuyên chúng ta nên khôn ngoan như rắn và vô hại như chim bồ câu.

Nếu bạn nhìn vào nó, chúng ta được gửi đi như những con cừu ở giữa bầy sói. Ở đó, giữa bầy sói, con cừu lại sống sót. Những con cừu này đã gây ra nhiều thiệt hại cho những con sói.

Đó là những gì Chúa đã nói, “Ta đã sai các ngươi đi ra như con chiên ở giữa bầy sói.” Vì Ngài đã phán rằng: Ta đã sai các ngươi ra, nghĩa là CON CHIÊN ĐÓ THẬT PHI THƯỜNG. Cừu không chỉ là sự ví von của sự hiền lành và dịu dàng. Đó là MỘT CON CỪU CÓ KHẢ NĂNG TIÊU DIỆT HÀNG TRIỆU TRIỆU CON SÓI. Nếu bạn tin vào giả thuyết rằng những con cừu được gửi đến giữa bầy sói, điều đó có nghĩa là những con cừu sống trên một thứ gì đó lớn hơn nhiều so với khía cạnh thể chất của chính nó như một con vật ngoan ngoãn và nhu mì.

Vì vậy, tôi đang nói về các cuộc chiến tranh giữa các linh hồn với con người. Nếu bạn có một ý tưởng, một cái nhìn thoáng qua về những trận chiến đang diễn ra trên thế giới này, từ các cõi bên kia, thành thật mà nói, không ai sẽ khuyên bạn nên mạnh mẽ trong cuộc sống này trong Chúa. Không ai cần phải khuyên bạn mạnh mẽ trong Chúa khi bạn có một cái nhìn thoáng qua về sự hiểu biết thực tế của chiến trường.

Không phải phủ nhận rằng không có trận chiến nào. Bạn không thấy sao? Bạn không thấy những gì đang xảy ra? Những điều bạn thấy trên thế giới này. Đây là những biểu hiện phát sinh từ những nguồn tiềm ẩn, vượt ra ngoài khía cạnh vật chất, nói chung là không thể biết được. Trên chiến trường, kẻ mạnh vượt qua kẻ yếu.

Tôi được gửi đến bạn, Người Trái Đất, để đưa ra lời cảnh báo này. Và sự trình bày này bắt đầu trên nền tảng của báo hiệu. Chúa đã sai tôi đến với tư cách là người báo trước giao ước cuối cùng bởi ân điển của Ngài. Chúa đã gọi tôi từ cõi sâu thẳm nhất của bóng tối và Ngài nói với tôi một cách cụ thể rằng Ngài cho phép tôi đi vào cõi tối tăm sâu thẳm nhất trong thời đại của chúng ta, rằng Ngài đã sử dụng tôi như một gián điệp. Trong những ngày đó tôi không biết. Nhưng Chúa đã nói với tôi rằng NGÀI ĐÃ SỬ DỤNG TÔI LÀM GIÁN ĐIỆP TRONG TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CỦA TÔI TRONG MẠNG LƯỚI CỦA THẾ LỰC BÓNG TỐI.

Nhiệm vụ của Chúa đối với tôi là Ngài đã ban cho tôi hoạt động như một gián điệp. Và hôm nay bởi ân điển của Chúa, tôi nhìn thấy ngón tay của Cha toàn năng.

Nếu bạn nhìn vào cuộc đời của nhà tiên tri vĩ đại Môi-se, Lời của Đức Chúa Trời nói trong Công vụ 7:22, Và Môi-se đã học được tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập, và là người hùng mạnh trong lời nói và việc làm.

Sự khôn ngoan của người Ai Cập có liên quan đến phép thuật huyền bí. Nó được gói gọn trong mạng lưới sức mạnh của bóng tối. Bất kể điều bí ẩn nào trong những ngày phát triển mạnh mẽ trên đất Ai Cập cổ đại, người ta nói rằng Môi-se đã học được tất cả những điều đó. Khi Chúa gọi anh ta, anh ta đã để lại tất cả các dụng cụ và đồ dùng trong những điều bí ẩn của người Ai Cập. Bạn biết Đức Chúa Trời gọi Môi-se như thế nào. Tôi chắc rằng anh ấy không có Kinh thánh. Anh đứng một mình trước mặt Chúa, anh đã được biến đổi. Và anh đã trở lại với tư cách là một nhà tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi biết rằng có một cuộc chiến đang diễn ra. Vì vậy, đây là một cuộc giới thiệu về Cuộc chiến giữa các Tinh linh chống lại Người Trái đất. Đây là những cuộc Chiến tranh giữa các linh hồn đang diễn ra ở những nơi khác nhau, những gia đình, cộng đồng, quốc gia khác nhau, thế giới của chúng ta, những kết cấu khác nhau của trải nghiệm của mỗi người, bao gồm nhưng không giới hạn đối với sức khỏe, hôn nhân của chúng ta, hướng sống khả dĩ của chúng ta, đời sống tinh thần của chúng ta.

Chúng ta phải mạnh mẽ vì ngay cả khi Chúa Giê Su Christ của chúng ta còn ở trên Trái Đất, Ngài đã nói trong Giăng 14:30, “… hoàng tử của thế gian này sẽ đến và anh ta không có gì trong Ta.” Đó là điều chúng ta nên khao khát, phải đạt được, không nên vướng bận gì để khi chúng đến thì đẩy lùi. Họ sẽ đến trong thời gian sung mãn nhưng khi họ đến, họ có thể hoàn toàn bị đánh bại và bị trục xuất. Cho đến lúc đó họ sẽ đến.

Chúa Jêsus Christ đã nói, “Hoàng tử của Bóng tối sẽ đến.” Như hoàng tử của bóng tối đã đến với Chúa Jêsus Christ, Nó sẽ đến với mỗi người chúng ta. Tôi đã gặp hoàng tử của thế giới này, hoàng tử của bóng tối. Do đó, cuộc chiến của các Tinh linh chống lại Người Trái đất để giúp Người Trái đất đánh bại hoàng tử bóng tối.

Từ Astral được dùng với nghĩa chủ quan là chiến tranh vô hình. Văn bản trung tâm cho sự giải thích này được trích từ Ê-phê-sô 6: 10-12.

Đó là bản văn Kinh thánh cho phần trình bày này, bất kể loạt phim dài bao nhiêu, để tiếp tục các phần khác nhau, có thể hơn 10 phần.

Ê-phê-sô 6: 10-12 nói rằng: Hỡi anh em của tôi, cuối cùng, hãy vững vàng trong Chúa và quyền năng Ngài. 11 Hãy mặc lấy cả khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho anh em có thể chống lại mưu kế của ma quỷ. 12 Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại xác thịt và máu thịt, nhưng chống lại chính quyền, chống lại quyền lực, chống lại những kẻ thống trị bóng tối của thế gian này, chống lại sự gian ác thuộc linh ở nơi cao.

Hãy mạnh mẽ trong Chúa. Đó là lời khuyên đối với mỗi người chúng ta vì chúng ta đang chiến đấu chống lại những sức mạnh vượt xa con người. Chúng ta không thể tự mình chiến đấu. Chúng ta cần Thánh Linh của Chúa. Chúng ta phải chịu trách nhiệm hàng ngày bởi Thần Khí của Chúa để chúng ta có được chiến thắng.

Người ta nói cây không biết múa sẽ bị gió dạy. Xin đừng là một cái cây như vậy. Học cách nhảy như một cái cây để không bị gió dạy. Nếu bạn không biết nhảy, hãy cầu xin Chúa cho bạn trí tuệ, Ngài sẽ dạy bạn cách nhảy.

Nếu bạn nói rằng không có sức mạnh của bóng tối trong vũ trụ, khi chúng đến, bạn sẽ ra sao? Đó là lý do tại sao chúng ta được bảo phải mạnh mẽ trong Chúa và quyền năng của quyền năng Ngài.

Chúng ta được yêu cầu khoác lên mình toàn bộ áo giáp của Chúa để chúng ta có thể trở nên khôn ngoan trước những thao tác, thiết bị, mánh khóe, mô thức hoạt động của mạng lưới bóng tối.

Theo quy luật tự nhiên, bạn thấy rằng kẻ mạnh sẽ vượt qua kẻ yếu. Trong mọi giai đoạn của cuộc sống là một vấn đề liên quan đến sức mạnh. Bạn kiểm tra xem: kẻ mạnh vượt qua kẻ yếu.

Khi xét đến khía cạnh chính trị, hoạt động giữa những kẻ mạnh vượt qua kẻ yếu. Trong tinh thần cũng vậy, kẻ mạnh vượt qua kẻ yếu.

Một số người trong chúng ta không nghiêm túc với Chúa, Đấng đã đến để đổ huyết Ngài. Mục đích của sự hiển lộ của Chúa là gì? Đó là sự đổ máu của Ngài. Bạn có thể thấy một số Cơ đốc nhân. Họ thậm chí không có thời gian để đọc Kinh thánh. Họ chỉ dành một ít phút để cầu nguyện nhưng lại dành nhiều thời gian để xem phim, bóng đá, rất nhiều hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Chúa nói rằng chúng ta nên mạnh mẽ vì nếu một đứa trẻ khôn ngoan, nó sẽ giết những thứ sẽ giết cha nó. Nhưng nếu một đứa trẻ dại dột, điều gì giết chết cha nó thì cũng sẽ giết chết nó. Vì vậy, chúng ta phải mạnh mẽ để chúng ta có thể đánh bại kẻ thù. Chúng tôi không có công việc kinh doanh nào khác. Chúng ta đang tập trung vào cuộc chiến chống lại những tinh linh chống lại Người Trái Đất, chống lại những đứa con trai và con gái của con người.

Trong những ngày đó, khi tôi ở trong mạng lưới bóng tối, tôi đã được yêu cầu đọc Kinh thánh cho đến khi nó trở thành nhân cách thứ hai của tôi. Kinh thánh được sử dụng bởi những người theo thuyết Satan để mang lại cơ sở cho việc thao túng. Ví dụ, giống như khi bạn đọc Kinh thánh, Chúa Giê-su Christ của chúng ta đã nói trong Giăng 6:53, “Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.“Nhưng những người theo thuyết Satan đã giải thích sai nó có nghĩa là sự hiến tế của con người. Họ đang đề cập đến sự ăn thịt và uống máu của loài người đang sống trên đất. Chúa Giê-su nói về Ngài. Nhưng họ đã hiểu sai Kinh thánh để xóa nội dung của Sách Thánh. Đó là điểm quan trọng mà chúng tôi đang làm. Họ đọc Kinh thánh để bóp méo nội dung của Kinh Thánh.

Còn bạn thì sao mà tin? Bạn đã đọc Kinh thánh bao nhiêu lần từ Sáng thế ký đến Khải huyền? Nhiều Cơ đốc nhân thậm chí đã không làm điều đó dù chỉ một lần. Chúng ta phải vượt ra khỏi sự lười biếng, lười biếng này trong các vấn đề tâm linh. Chúng ta phải vươn lên khỏi sự lười biếng trong các vấn đề tâm linh.

Chúng tôi đã được dạy để trở nên mạnh mẽ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không mạnh mẽ? Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta có đổ lỗi cho ai không? Bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta đã không tuân theo Lời Kinh thánh đó trong Ê-phê-sô 6:10 rằng chúng ta nên vững vàng trong Chúa và nhờ quyền năng của Ngài.

Chúng ta phải mạnh mẽ bởi vì chúng ta đang chiến đấu chống lại các thế lực, chống lại chính quyền, chống lại quyền lực, chống lại những kẻ thống trị bóng tối của thế giới này, chống lại sự gian ác thuộc linh ở những nơi cao.

Những nhân cách, những thực thể tham gia vào cuộc chiến này và trận chiến chống lại con người, họ không phải là những thực thể vật chất thô thiển. Họ chiến đấu từ trật tự của sự tồn tại trên cõi trần. Cơ thể của họ ở thứ tự chiều cao hơn và theo quy luật, bất cứ thứ gì cao hơn trong quy mô tồn tại, sẽ thống trị bất cứ thứ gì thấp hơn. Đó là như vậy trong luật phổ quát.

Cơ thể vật chất mà chúng ta có này được tạo thành từ năm yếu tố, và tất cả năm yếu tố của cơ thể này đều là vật chất thô. Vì vậy, những gì chúng ta có ở đây, là cơ thể vật chất thô.

Bây giờ, chúng ta nói về cơ chế, sức mạnh, sức mạnh của bóng tối, chúng không tồn tại trong cơ thể vật chất thô, mà tồn tại trong các thiên  thể. Và trên quy mô của sự tồn tại, quy mô của sự sống, thiên thể cao hơn thể vật chất thô.

Vì vậy, trong bất kỳ trận chiến nào giữa thể thiên thể và vật chất thô, thiên thể sẽ thống trị.

Chúng ta được bảo là phải mạnh mẽ trong Chúa và quyền năng của quyền năng Ngài. Điều đó nghĩa là gì? Khi bạn vững mạnh trong Chúa, ý thức về sức mạnh có được từ Chúa sẽ được gắn liền trong khuôn mẫu tinh thần của chúng ta. Và khuôn mẫu tinh thần của bạn được tương quan bởi suy nghĩ của bạn và suy nghĩ của bạn hoạt động theo các quy luật phổ quát. Vì vậy, trong trường hợp này, luật đồng nhất phát huy tác dụng.

Điều đó nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu bạn mạnh mẽ trong Chúa, nhờ luật đồng nhất, bạn là một với Chúa. Suy nghĩ của bạn và ý thức của bạn về Chúa vượt ra ngoài khía cạnh xã hội, khía cạnh vật chất của cuộc sống và lĩnh vực của con đường bóng tối. Bất cứ điều gì tấn công bạn sẽ không nhìn thấy bạn trong khía cạnh vật chất hay vật chất thô thiển nhưng sẽ thấy Chúa trong ý thức của bạn, khuôn mẫu tinh thần của bạn, trong sự chiêm ngưỡng và vui thích của bạn trong Ngài vì bạn được kết hợp thành một với Chúa.

Bạn thấy đấy, Chúa Giê-su Christ của chúng ta đã nói trong Ma-thi-ơ 6:21 Vì kho tàng của bạn ở đâu, thì lòng bạn cũng sẽ ở đó.

Trái tim bạn ở đâu, đó là nơi bạn ở. Vì vậy, nếu trái tim của bạn ở trong Chúa tể của Vũ trụ, và nếu có bất cứ điều gì đến tấn công bạn ở đây trong thế giới vật chất này, bằng cách sử dụng cơ thể thiên thể cao hơn cơ thể vật chất thô của bạn, sẽ thấy bạn trước sự hiện diện của Chúa.

Vì vậy, bằng cách đó, bạn trở nên tự do khỏi các cuộc Chiến tranh giữa các Tinh linh với Người Trái đất. Bạn thấy đấy, đó là điểm chúng tôi đang làm. Đó là bản chất của sự mạnh mẽ trong Chúa và sức mạnh của quyền năng Ngài.

Bạn thấy bản chất của việc mạnh mẽ trong Chúa là ở chỗ thường xuyên ở trong Chúa Jêsus và nhận sự truyền đạt của Ngài. Như Thi Thiên 37: 4 nói: Hãy vui lòng trong Chúa, thì Ngài sẽ ban cho bạn những ước muốn của lòng bạn. Những ham muốn của trái tim nằm ngoài những ham muốn của xác thịt và gắn liền với những khao khát sâu thẳm của trái tim mà lý trí không nhận thức được. Chúa truyền sự thánh khiết, sự công bình, tài năng, khả năng, đặc điểm thiêng liêng của Ngài vào linh hồn của bạn và làm cho linh hồn của bạn mạnh dần lên.

Khi bạn mạnh mẽ ở đây trên Trái đất trong Chúa, nếu tinh thần của bạn được kết hợp với Chúa, bất cứ lúc nào bạn kêu cầu Chúa, Thánh Linh của Chúa sẽ đáp lời. Bạn sẽ không được tìm thấy ở bất cứ đâu trong vương quốc bóng tối.

Tên của bạn không được nhắc đến ở bất cứ nơi nào trong bất kỳ không gian bóng tối nào, trong bất kỳ lãnh địa ma quỷ nào, bất kể bạn đang ở đâu. Bởi vì tinh thần của bạn đã vượt ra ngoài những thứ thô sơ, vật dụng, các tầng, các tầng, các cõi bóng tối.

Bạn đang ở bên ngoài các thế lực của bóng tối, những kẻ tấn công chúng vào những sinh vật vật chất thô thiển. Tinh thần của bạn đã đi vào chiều không gian do suy nghĩ của bạn phát triển. Bạn phải nghĩ đến Chúa mọi lúc mọi nơi. Đó là hành động thờ phượng Chúa.

Hãy nhớ đến Ngài. Chúa phải hiện diện trong bạn bởi suy nghĩ của bạn. Bạn phải ý thức về Chúa. Bạn phải sống theo ý thức của Thượng đế.

Nếu bạn được tìm thấy trong ý thức của Thượng đế, không có quyền năng nào trong vũ trụ, không có sự phóng chiếu từ bất kỳ đâu, từ bất kỳ chiều không gian nào, sẽ làm bất cứ điều gì với bạn được. Bởi vì khi bạn được kết hợp với Chúa, bạn sẽ được tìm thấy trong vùng đất thiêng liêng của Đấng Toàn Năng. Như nó được viết trong Thi thiên 91: 1-3:” Người nào ở nơi kín đáo của Ðấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Ðấng Toàn năng.

2 Tôi nói về Ðức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Ðức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài.

3 Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc-hại.”

Đó là lý do tại sao lời khuyên đơn giản dành cho chúng ta là hãy vững vàng trong Chúa.

Nếu bạn vẫn ở trên nền tảng cơ thể này, và nếu bạn đặt trên nền tảng này, thù hận, thù hận, không khoan nhượng, v.v., những thứ này sẽ giam giữ bạn trong vương quốc bóng tối và bạn sẽ không được bảo vệ. Nếu bạn có điều gì đó chống lại ai đó, nếu tên bạn được xướng lên trong vương quốc bóng tối, bạn sẽ không được bảo vệ bởi vì bạn bị tội lỗi đó kìm hãm.

Và tất cả những tội ác, tội lỗi mà chúng ta phạm phải trên Trái đất thông qua dục vọng, qua giận dữ, tham lam, qua sự phù phiếm, và thông qua chấp trước vào vật chất và nếu chúng ta có quá nhiều ý thức về nhà cửa, ô tô, máy bay, giày dép, quần áo, thực phẩm, v.v. Nếu ý thức của bạn được tìm thấy trong những thứ đó, nếu trái tim của bạn được tìm thấy trong những thứ đó, và đó là nơi bạn, khi bóng tối gọi đến bạn, thì bạn phải trả lời thật tốt. Bạn có thể bị thế lực của bóng tối tìm thấy bạn và tấn công bạn.

Vì vậy, những gì chúng tôi đang nói là đây là thời gian để bạn và tôi mạnh mẽ trong Chúa để chúng ta có thể đánh bại những thứ sắp đánh bại chúng ta.

Kinh Thánh cho biết trong 1 Sa-mu-ên 2: 9, Vì sức mạnh không ai thắng nổi. Bạn không thể thắng bằng sức người nhưng bạn có thể thắng hơn rất nhiều nếu bạn cam kết với những lời cầu nguyện. Những lời cầu nguyện của bạn phải được đặt trên nền tảng của LÒNG VỊ THA. Bạn phải giảm bớt ảnh hưởng của những lời cầu nguyện ích kỷ và phải hoàn toàn tránh những lời cầu nguyện mang tính trả thù, trả thù và báo thù, điều này sẽ chỉ góp phần vào nhóm các thế lực độc ác trong cõi Linh giới.

Phần mở đầu của thông điệp này ngay từ đầu là dù bạn ở đâu, bạn cũng cần Chúa tể của vũ trụ. Quên bùa chú, bùa chú, bùa chú, miếu mạo, quên đi những thứ đó. Quên đi ngay cả những phép thuật phù thủy, nàng tiên cá và sức mạnh của bóng tối vì họ đang ở trong các chiều không gian khác nhau. Những điều này không có quyền năng đối với bạn miễn là bạn mạnh mẽ trong Chúa. Nhưng nếu bạn không mạnh mẽ, điều gì cũng có thể xảy ra với bạn.

Đây là phần giới thiệu cho tin nhắn này. Và tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ được may mắn với phần giới thiệu này và chúng ta sẽ trở lại với phần thứ hai của thông điệp này.

Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả các bạn trong Danh Toàn Năng của Chúa Giê Su Christ, Chúa chúng ta.  

(còn tiếp phần 2) tất cả gồm 8 phần

Advertisement