PHẦN 2: CÁCH THỨC CẦU NGUYỆN BỞI AIDAH NAKASIJJA

LỜI CHỨNG CỦA AIDAH NAKASUJJA

PHẦN 2: CÁCH THỨC CẦU NGUYỆN

Nhiều người cầu nguyện. Nhưng phần lớn những người đạt được kết quả đều làm như vậy bởi vì họ sử dụng Lời Chúa. Có những người sử dụng Lời Chúa và nhận được kết quả. Ngay cả những tiên tri giả cũng có thể sử dụng Lời và xem kết quả. Không phải ai nhận được kết quả bằng Lời Chúa đều có Đức Thánh Linh. Họ nhận được kết quả bởi vì Lời của Đức Chúa Trời đã được ban cho quyền năng để hoạt động để Đấng Toàn Năng được tôn vinh.


Khi nói đến lời cầu nguyện từ Trái đất, chỉ có khoảng 2000 người được nghe trên Thiên đàng trong số tất cả những người kêu cầu Chúa. Lời cầu nguyện này được nghe trong bộ phận cầu nguyện trên Thiên đàng.


Để hiểu cách hoạt động của nó, chúng ta hãy xem xét điều này. Mỗi con người đều được tạo ra với một cái miệng. Bạn không thể cho người khác mượn miệng của mình; miệng của bạn là của riêng bạn. Ở Thiên đường, mọi người được nhìn nhận là phải đứng một mình và tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Đó là lý do tại sao sự cứu rỗi là cá nhân; mọi người không bao giờ có thể tin được. Mỗi cá nhân đưa ra quyết định của riêng mình và mỗi người bị đánh giá một mình. Giống như miệng của bạn là của riêng bạn và không ai có thể chia sẻ nó với người khác, cũng như vậy, trái tim của bạn là của riêng bạn. Bạn không bao giờ có thể cho người khác mượn trái tim mình. Đó là lý do tại sao không có sự mặc cả hay cầu xin trên Thiên đàng cũng như ở các tòa án của con người. Bạn chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình và bạn đứng hay gục ngã một mình.


Ví dụ, ngay cả khi ai đó nhận thấy bạn sẽ làm việc cho Chúa và anh ta đã thuyết phục bạn đi làm việc khác và bạn đồng ý. Nếu bạn đồng ý đi và bạn không thực hiện được cam kết của mình, thì bạn sẽ bị buộc tội. Bạn sẽ bị buộc tội vì đã không đi và làm những gì bạn đã đặt ra lúc đầu. Nhưng một lần nữa, bạn sẽ bị buộc tội vì đã không thực hiện thỏa thuận để đi đến nơi bạn đã chấp nhận đi. Tuy nhiên, người đã dụ dỗ bạn phải chịu trách nhiệm về phần hành động và lời nói của họ, tức là đã hợp tác với ma quỷ và được phép sử dụng.


Lý do tại sao bạn bị buộc tội như vậy là vì trên Thiên đường, họ mong đợi bạn đánh bại ma quỷ và vượt qua cạm bẫy của nó. Bạn được mong đợi để giành chiến thắng. Chúng tôi được yêu cầu chiến đấu tốt. Trên Thiên đường, họ cổ vũ bạn bất chấp sự phản đối của ma quỷ để bạn giành chiến thắng. Họ hài lòng với chúng tôi khi chúng tôi chiến đấu và giành chiến thắng nhưng họ lại thất vọng bất cứ khi nào chúng tôi thất bại. Vì vậy, khi chúng ta thất bại, chúng ta làm thất vọng tất cả Thiên đàng. Đó là lý do tại sao trách nhiệm chống lại chúng tôi bởi vì chúng tôi mong đợi để chiến thắng kẻ thù.


Ở đây trên Trái đất, mọi người đều có ‘ống’ của mình hoặc một cái gì đó giống như ‘đường ống’. Không phải chỉ những người tin Chúa mới có nó mà tất cả mọi người dù được cứu hay không được cứu cũng vậy. Mỗi người đều có ‘ống’ của riêng mình đi lên Thiên đàng; và lưu ý rằng những gì tôi đang nói ở đây [những gì Chúa đã sai tôi đến để nói] áp dụng cho mọi con người. Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo ra mọi người cho dù bạn có tin vào Ngài hay không. Bạn sẽ chịu trách nhiệm trước Chúa và bạn sẽ trả lời vào ngày đó rằng bạn có coi trọng những điều này hay không. Cho dù bạn đã quyết định hành nghề phù thủy hay chưa, bạn sẽ gặp Chúa và sẽ phải trả lời.


Đó là lý do tại sao Lời Đức Chúa Trời trong Khải Huyền 14:13 “Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Ðức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.”


Đối với một số người, hành động của họ kêu lên “Công lý, công lý”, theo sau họ khi họ rời khỏi Trái đất sau khi chết.


Mọi người đều có một ống kết nối với Thiên đường. Nó giống như ví dụ của miệng; mỗi người có miệng của mình. Nhưng cũng giống như một số người không sử dụng miệng, cũng như vậy, một số người không sử dụng ‘ống’ của họ. Đó là ma quỷ làm cho những thứ được sử dụng sai mục đích hoặc không được sử dụng. Tất cả mọi người là một con người có một ‘ống’ hoặc ‘đường ống’. Mọi lời nói hoặc suy nghĩ đều đi qua đường ống cá nhân của bạn và nó kết nối trong Heaven với điện thoại cá nhân của bạn. Các đường ống này được kết nối bởi một hệ thống và chúng kết nối bạn với điện thoại cá nhân của bạn. Mọi thứ đi qua các đường ống và điện thoại này đều được chuyển đến bộ phận liên quan trên Thiên đàng. Mọi cá nhân trên Trái đất đều có điện thoại của họ trên Thiên đường.


Những ‘ống’ này giống như những ống nhựa trung bình mà chúng sử dụng ở đây trên Trái đất trong các ngôi nhà hoặc trong việc làm nhà vệ sinh để dẫn nước. Những chiếc điện thoại nằm trên một cột điện trên Thiên đường;  Cây trụ này giống như các cây trụ mà mọi người tạo ra ở đây trên Trái đất khi xây dựng các tòa nhà tầng. Có một cây trụ lớn trên Thiên đường, trên đó có điện thoại của mọi người trên Trái đất. Cây sào có bốn cạnh và nó có màu trắng lấp lánh. Mọi cá nhân trên Trái đất đều có điện thoại trên cây trụ đó. Địa điểm điện thoại của mỗi cá nhân cũng có số của bạn; đó là ngày bạn được đặt trong bụng mẹ; nó có ngày sinh của bạn. Nó cũng có lịch sử và dòng dõi của bạn từ tổ tiên của bạn cho đến bạn.

THIÊN THẦN CHUẨN BỊ CHO NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA BẠN

Bây giờ hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở đây trong phòng thu và bạn nghĩ như thế này, ‘Bây giờ tôi đang bận nhưng sau đó, tôi sẽ về nhà lúc 11 giờ đêm và lúc 11 giờ 25 phút tôi sẽ cầu nguyện.’ Khi bạn nghĩ ý nghĩ đó trong lòng bạn ở đây, trên Trái đất, trên Thiên đường, họ nghe thấy rõ từng chút của nó như cách bạn nghe thấy âm thanh lớn từ những chiếc loa rất lớn ở đây trên Trái đất.


Trên Thiên đường, không có sự khác biệt giữa lời nói, ý nghĩ, bí mật, v.v … Chúng được nghe to như loa phóng thanh trên khắp Thiên đường. Ngay lập tức các thiên thần có liên quan bắt đầu sẵn sàng đón nhận lời cầu nguyện của bạn. Họ đã sẵn sàng và chờ đợi lời cầu nguyện của bạn vào thời điểm chính xác đó. Tôi thấy rằng vì điều này, các thiên thần được con người tạo ra để di chuyển lên và xuống một cách vô ích. Điều này là do mọi người suy nghĩ rất nhiều và họ nói hoặc nói rất nhiều nhưng họ hiếm khi đưa những suy nghĩ hoặc lời nói đó thành hành động. Nếu bạn nghĩ đến việc cầu nguyện vào một thời điểm nhất định và ở một nơi nhất định, các thiên thần sẽ sẵn sàng và đợi bạn ở đó. Các thiên thần không bỏ lỡ thời gian;  Họ không thêm hoặc bớt vào thời gian mà bạn đã quyết định hoặc đã nghĩ đến trong lòng.


Các thiên thần được tạo ra để di chuyển lên xuống rất nhiều bởi vì mọi người suy nghĩ và nói nhiều nhưng họ rất hiếm khi hành động; họ làm rất ít. Mỗi ý nghĩ hay lời nói đều là mệnh lệnh cho các thiên thần trên Thiên đàng. Ngay khi bạn nghĩ đến điều đó, họ đã sẵn sàng đón nhận lời cầu nguyện. Ví dụ, ai đó nói với bạn rằng có một mục sư cầu nguyện trên đài phát thanh vào thời điểm như vậy. Nếu bạn quyết định trong lòng rằng bạn sẽ cầu nguyện với mục sư đó vào lúc đó trên đài phát thanh; giả sử lúc 11:40 giờ.


Khoảnh khắc bạn nghĩ rằng trong lòng mình, các thiên thần bắt tay vào giải quyết vấn đề đó; ngay lập tức một tệp được mở về vấn đề này. Nếu vào ngày đó, các thiên thần đến và không thấy bạn ở nơi bạn đã quyết định cầu nguyện, chẳng hạn như ở nhà, họ sẽ đợi ở đó và bạn sẽ bị buộc tội.


Trong trường hợp bạn bị chệch hướng bởi một sự nổi lên, bạn vẫn nên thực hiện những gì bạn đã quyết định trong suy nghĩ của mình vào đúng thời điểm mà bạn đã đặt ra trong lòng. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ bị tính phí. VÌ VẬY NẾU BẠN KHÔNG CÓ Ý NGHĨA LÀ NÓI RỒI, ĐỪNG SUY NGHĨ VỀ VIỆC LÀM NÓ NÓI VỀ HOẶC NÓI RA.


Ngay cả khi bạn nhận được một cuộc gọi khẩn cấp làm chệch hướng bạn, bạn vẫn phải hoàn thành những gì bạn đặt ra trong lòng. Trước tiên bạn phải thực hiện nó bởi vì các thiên thần đang mong đợi bạn ở đó, nơi bạn đã quyết định trong trái tim mình sẽ ở vào thời điểm chính xác đó. Nếu bạn không đến đó để thực hiện hành động, thì bạn có thể đi cho những gì bạn gọi là cấp cứu nhưng bạn đã bỏ lại các thiên thần của mình. [Sau đó, bạn phơi bày bản thân của mình trước mối nguy hiểm không xác định]. Nhiều khi chúng ta bỏ mặc các thiên thần của mình và tự mình đi. Khi mọi người đi đến nơi mà họ không được cho là họ sẽ bỏ lại các thiên thần của họ.


Ngay cả khi nói đến các chương trình của thế giới, các thiên thần vẫn ở đó trên dấu chấm của thời gian. Ví dụ, nếu bạn là chủ tịch và bạn hứa sẽ gặp mọi người nhưng bạn thay đổi chương trình và không đến, điều đó có nghĩa là bạn đã làm thất vọng không chỉ những người trên Trái đất mà còn cả những thiên thần trên Thiên đường. Chương trình duy nhất mà các thiên thần không tham gia là đi đến đền thờ của quỷ. Khi bạn quyết định trong thâm tâm rằng bạn sẽ đến một ngôi đền phù thủy, không có thiên thần nào được đặt trên Thiên đường để đến đó với bạn.


Như tôi đã nói lần trước, mỗi con người đều có một ‘tẩu thuốc’ và điện thoại cá nhân và các thiên thần phụ trách việc cầu nguyện của người đó – mỗi con người có bốn thiên thần. Các thiên thần của mỗi người phụ trách việc tiếp nhận lời cầu nguyện của người đó. Nếu bạn không cầu nguyện, các thiên thần của bạn sẽ bị bỏ lại thừa thãi mà không có việc gì phải làm. Khi một người cầu nguyện, lời cầu nguyện đi qua ‘đường ống’ cá nhân như tôi đã giải thích lần trước. Sau đó, nó sẽ chuyển đến điện thoại của bạn trên Thiên đường và các thiên thần chịu trách nhiệm nhận nó và họ xử lý và trình bày nó trước Ngai vàng. Sau đó, sau khi các câu trả lời được giao cho những thiên thần chịu trách nhiệm mang lại câu trả lời và họ mang chúng đến cho bạn.

SỰ KHÁNG PHẠM CỦA CÁC THẾ GIỚI TỐI TĂM VÀ QUYỀN LỰC

Nhưng ở giữa các tầng trời trước khi có câu trả lời, có những bóng tối chủ yếu và những kẻ thống trị, v.v … thuộc lãnh địa của ma quỷ. Những chính quyền và ác quỷ này chiến đấu gay go với các thiên thần để cố gắng ngăn câu trả lời đến với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn mạnh mẽ trong việc cầu nguyện và bạn vẫn cầu nguyện và tin tưởng mạnh mẽ, bạn sẽ củng cố các thiên thần của bạn để chiến thắng và mang lại cho bạn câu trả lời. Nhưng nếu bạn yếu, họ có thể thua trận và bạn không nhận được câu trả lời. Nếu bạn bắt đầu mạnh mẽ nhưng trở nên yếu ớt trong việc tin tưởng và cầu nguyện, thì rất có thể bạn sẽ không nhận được điều đó.


Hãy để tôi đề cập đến một thói quen phổ biến là cầu nguyện. Ai đó có thể đến gặp một mục sư và yêu cầu mục sư cầu nguyện cho anh ta. Nhưng nếu tôi cầu nguyện cho bạn, các thiên thần của tôi vẫn là những người chịu trách nhiệm xử lý lời cầu nguyện bởi vì đó là từ tôi và họ là những người được chỉ định để tiếp nhận và xử lý lời cầu nguyện của tôi. Các thiên thần của tôi xử lý yêu cầu mà tôi yêu cầu thay mặt cho bạn trước khi nó được chuyển cho các thiên thần của bạn.


Tuy nhiên, ngay cả khi tôi đã cầu nguyện và bạn không cầu nguyện chính mình, các thiên thần của bạn có thể không mang lại câu trả lời cho bạn. TRÁCH NHIỆM LÀ TRÊN CHÚNG TÔI ĐẨY MẠNH BỨC XÚC CỦA CHÚNG TÔI TRONG TRẬN ĐẤU VỚI THIỆT HẠI QUA CẦU NGUYỆN VÀ NIỀM TIN BẤT NGỜ CỦA CHÚNG TÔI. Bạn là người tiếp thêm sức mạnh cho các thiên thần của mình trong các trận chiến. Bạn phải dùng miệng để nói vì bạn đã được trao quyền nói và các thiên thần tuân theo. Họ không thể nói thay cho bạn. Không ai có thể nói thay bạn nếu bạn muốn củng cố các thiên thần của mình. Bạn phải nói để Đức Chúa Trời ở trên trời buông tha cho bạn thì mới nhận được câu trả lời của bạn.


KHI BẠN RA LỆNH, THẾ LỰC BÓNG TỐI CHỐNG LẠI NHỮNG THIÊN SỨ CỦA BẠN TRÁNH RA VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐƯỢC ĐEM ĐẾN BẰNG THIÊN SỨ CỦA BẠN. Nhận câu trả lời của bạn là trách nhiệm cá nhân cho dù đó là lời cầu nguyện từ chính bạn hay lời cầu nguyện được thực hiện thay mặt bạn. Ngay cả khi chúng tôi thay mặt bạn cầu nguyện lời cầu nguyện, bạn phải đồng ý và bạn phải tiếp tục trong đức tin và lời cầu nguyện để có thể củng cố các thiên thần của bạn để mang lại câu trả lời.


Lý do tại sao các thiên thần của một người có thể không đưa ra câu trả lời cho yêu cầu của bạn là vì bạn đã mất đi sức mạnh trong đức tin và sự cầu nguyện. Nếu điều đó xảy ra, các thiên thần cũng mất đi sức mạnh tăng cường đến từ lời cầu nguyện của bạn. Nếu bạn mất sức mạnh, các thiên thần của bạn có thể bị chặn lại bởi các vị thần trên trời.


Trích từ Chuyến thăm thiên đường năm 2006 của Aidah Nakasujja Namayanja. Tải xuống bản pdf này để đọc bản ghi các cuộc phỏng vấn của Aidah trên các chương trình radio.

Advertisement