PHẦN 1: MỘT SỰ NẾM TRẢI CỦA THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC, LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CÁC THÁNH ĐỒ BỞI AIDAH NAKASUJIA

LỜI CHỨNG CỦA AIDAH NAKASUJJA

PHẦN 1: MỘT SỰ NẾM TRẢI CỦA THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC, LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CÁC THÁNH ĐỒ

Các đường ống và điện thoại

Tôi cũng nhìn thấy một đường ống rất lớn trên trời, trên đó có kết nối nhiều điện thoại. Mỗi người đều có điện thoại của mình được kết nối với đường ống này. Khi tôi tiếp cận những chiếc điện thoại đó và đọc chi tiết về chủ nhân của những chiếc điện thoại đó, tôi thấy rằng toàn bộ lịch sử của những người này đều được ghi lại trên những chiếc điện thoại này. Lịch sử này có từ thời ông bà vĩ đại của họ, và mọi thứ họ đã làm và phải làm; cũng như lý do tại sao họ được sinh ra trên thế giới này.

Nhưng tôi thấy rằng nhiều người trong số này đã chết mà không thực hiện được mục đích thiêng liêng của họ trên trái đất. Mọi thứ đều được ghi lại trên thiên đường – ngay từ lời thì thầm của họ, và từng lời họ thốt ra. Họ ghi lại tất cả mọi thứ, ngay từ ông bà vĩ đại của bạn, cho cha bạn, và sau đó cho chính bạn. Họ làm điều tương tự đối với mẹ bạn – ngay từ ông bà nội ngoại của bạn, với mẹ bạn, và sau đó là chính bạn.

Họ có thông tin chi tiết về mọi thứ liên quan đến họ – lý do tại sao Chúa đặt họ trong tử cung của mẹ họ, mọi thứ họ đã làm cho đến khi qua đời, và mọi thứ họ phải làm, những gì họ đã làm và không làm. Lịch sử này trải dài đến bạn, bao gồm các chi tiết về những gì bạn phải làm. Nhưng có một điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là khi tôi kiểm tra điện thoại của những người này, tôi phát hiện ra rằng nhiều người trong số họ chưa bao giờ thực sự được sử dụng, kể từ khi chúng được thành lập!

Và tôi thấy rằng đối với điện thoại của mỗi người, có một thiên thần được giao nhiệm vụ chăm sóc người đó và điện thoại của mình. Vì vậy, mỗi người có điện thoại của mình trên trời, giống như mỗi người có một cái miệng. Cũng giống như bạn không thể cho ai đó mượn miệng, bạn không thể đưa điện thoại hoặc đường ống dẫn của mình cho ai đó. Điều này có nghĩa là trên thiên đường, họ mong đợi mọi người cầu nguyện. Và những chiếc điện thoại trên trời này ghi lại mọi lời bạn từng nói, mọi lời thì thầm bạn từng thốt ra và mọi suy nghĩ bạn đã từng giải trí, ngay từ khi bạn bắt đầu có hiểu biết như một con người. Nhưng chụp những thứ như vậy không phải là mục đích chính. Mục đích chính của những đường dây điện thoại này là hoạt động như một phương tiện cầu nguyện. Nhưng tôi thấy hầu hết những chiếc điện thoại này đều chưa đuọc sử dụng qua.

Và như tôi đã nói, điện thoại chụp mọi thứ, có một phụ nữ trên trái đất nghĩ đến việc cầu nguyện. Rồi trên thiên đường, chúng tôi nghe thấy tiếng cô ấy xung quanh. Chúng tôi thậm chí còn thấy cô ấy đang ở đâu trên trái đất và cô ấy đang làm gì vào thời điểm cụ thể đó. Bây giờ, ngay lập tức cô này bắt đầu cầu nguyện. Cô bắt đầu bằng cách cảm tạ Chúa trong sự khôn ngoan, và Chúa hài lòng. Điều này có nghĩa là cũng có một cách cầu nguyện thiếu khôn ngoan và không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cô này sau đó đã thờ phượng Chúa, một lần nữa trong sự khôn ngoan, và Chúa một lần nữa đẹp lòng.

Bây giờ sau khi thờ phượng Chúa, tất cả mọi người trên thiên đường mong đợi cô ấy cầu nguyện (cho một điều gì đó). Và cả thiên đường đều yên lặng, chờ đợi những gì người phụ nữ này sẽ nói. Đức Chúa Trời cũng đang lắng nghe, từ nơi Ngài đang ở. Chúa Giê-su ở hơi xa, lại gần hơn, chăm chú lắng nghe. Nhưng người phụ nữ này thay vì cầu nguyện cho một điều gì đó cô ấy cần, cô ấy lại từ tốn nói: “Lạy Chúa, Ngài là Chúa; Ngài là Chúa, Ngài là tốt lành; Ngài đã cho tôi cuộc sống ”; và những thứ tương tự. Cô ấy tiếp tục nói “Lạy Chúa, Ngài thật tuyệt vời”, “Ngài là Đấng toàn năng”, “Ngài đã làm những điều tuyệt vời cho con”, “Ngài là Vua của thiên đàng”… và những điều tương tự. Cô ấy kết luận bằng cách nói “Ngài là Chúa; thực sự Ngài là Chúa; không có ai giống như Ngài, không có ai giống như Ngài!”

Mọi người đều mong đợi cô ấy cầu nguyện cho một điều gì đó mà trời có thể làm cho cô ấy, nhưng cô ấy tiếp tục từ tốn nói “Ngài là Chúa, Chúa, Chúa….” Paa! Cho đến khi điện thoại tắt máy! Tất cả thiên đàng đã rất buồn vì rất hiếm trên trời có được một lời cầu nguyện được cầu nguyện trong sự khôn ngoan và một lời cầu nguyện có thể lên đến thiên đàng và được nhậm lời. Đó là một phép màu! Thật tuyệt khi thiên đường nhận được một lời cầu nguyện như vậy, và các thiên thần của Chúa vui mừng.

Điều này có nghĩa là lời cầu nguyện của nhiều người không thực sự đến được thiên đàng. Đó là lý do tại sao khi lời cầu nguyện của bất kỳ người nào thành công lên đến thiên đàng, thiên đàng sẽ vui mừng. Như thể thiên đường đã nhận được một phép màu – nhận được một lời cầu nguyện của sự khôn ngoan, và một điều đã đến được thiên đường! Vì vậy, chúng tôi đã mong đợi người phụ nữ này sẽ cầu nguyện cho một điều gì đó sau khi lời cầu nguyện của cô ấy đã thành công lên thiên đường. Nhưng cô ấy đã không làm vậy, và Chúa rất buồn.

Ngoài người phụ nữ này, có một người đàn ông khác cũng bắt đầu cầu nguyện bằng cách cảm ơn Chúa. Sau đó, ông thờ phượng với sự khôn ngoan và Đức Chúa Trời hài lòng. Sau đó, ông cầu nguyện, và các thiên thần nhận được lời cầu nguyện của ông, qua điện thoại của ông. Họ đặt lời cầu nguyện của ông trong một cái bát bằng vàng trên trời. Sau đó, họ đọc lời cầu nguyện này qua những nơi trông giống như văn phòng; bắt đầu với văn phòng đầu tiên, sau đó đến văn phòng thứ hai và sau đó là văn phòng thứ ba.

Khi họ đến văn phòng cuối cùng, tôi thấy họ mở một ngăn kéo lớn, cũng có chìa khóa. Sau đó, họ loại bỏ ba thứ và trộn chúng trong bát đựng lời cầu nguyện của người đàn ông này. Sau đó, họ chọn một bao diêm và đốt lửa. Nhưng ngọn lửa này không giống ngọn lửa của chúng ta ở đây trên trái đất. Sau đó, đồ trong bát (lời cầu nguyện của người đàn ông và ba chất mà các thiên thần đã trộn trong đó) được chiên kỹ. Sau khi họ làm điều này, tôi thấy rằng lời cầu nguyện của người đàn ông có mùi rất ngọt ngào!

Tôi muốn theo dõi thiên thần đang cầm chiếc bát vàng với lời cầu nguyện “rang” này. Khói thơm ngào ngạt tỏa ra từ nó. Sau đó, một trong những thiên thần cao cấp cầm chiếc bát này trên tay và đi đâu đó, cầm nó. Khi anh ấy đang làm điều đó, khói bốc lên từ cái bát này và bay lên cao hơn đến ngai vàng của Đức Chúa Trời Toàn năng. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời rất hài lòng về điều này vì người đàn ông đã cầu nguyện tốt. Bây giờ, đây là ý nghĩa của việc cầu nguyện và nhận được câu trả lời từ Chúa. Và tôi thấy rằng bất cứ khi nào Đức Chúa Trời vui lòng, các thiên thần sẽ chọn những thứ từ các phòng ban, nơi cất giữ những thứ của thiên đàng. Các thiên thần được hướng dẫn để làm điều này, ngay cả khi Chúa dường như không nói gì với họ. Nhưng các thiên thần vẫn sẽ nhận được chỉ dẫn và lấy mọi thứ và mang chúng đến cho những người mà lời cầu nguyện của Chúa đã nhậm.

Tôi cũng thấy rằng nhiều người trên thế giới không cầu nguyện. Họ chỉ đơn giản ra lệnh cho Chúa làm những gì họ muốn. Nó giống như nói, “Lạy Chúa, tôi cần một chiếc xe hơi trong năm nay; năm nay sẽ không kết thúc trước khi tôi đạt được nó. ” Tôi thấy rằng đó không thực sự là một lời cầu nguyện; đó là mệnh lệnh của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của Ngài, khi lời cầu nguyện như vậy đến được với Ngài, tôi thấy rằng có một cách nào đó Ngài bỏ qua mọi thứ và vẫn ban cho con người sự khao khát của họ. Tôi cũng thấy rằng những lời cầu nguyện của nhiều người không được đáp lại bởi vì những người như vậy đã đặt ra một giới hạn thời gian cho Đức Chúa Trời; và họ không cầu nguyện theo ý muốn của Ngài.

Nhưng Chúa không trả lời bạn theo ý muốn và thời gian của bạn. Ngài trả lời bạn theo ý muốn và thời gian của Ngài. Ví dụ, bạn có thể cầu nguyện cho một chiếc xe hơi vào năm 2009, và Chúa ngay lập tức ban cho lời cầu nguyện của bạn. Nhưng Ngài có thể xác định rằng bạn sẽ thực sự nhận được chiếc xe đó vào năm 2011, vào tháng 3, vào ngày 12, lúc 12 giờ, tại một nơi như vậy và như vậy. Có nghĩa là, Đức Chúa Trời làm mọi việc theo thời gian của chính Ngài, và mọi việc của Ngài được thực hiện theo chương trình của Ngài. Đối với một số người, Ngài có thể xác định rằng chiếc xe mà họ đã cầu nguyện sẽ được trao cho họ như một món quà từ một người nào đó. Và đối với những người khác, Ngài có thể xác định rằng họ sẽ “kiếm được” hoặc tự mình làm việc cho nó thông qua mồ hôi của họ. Nhưng tôi thấy rằng đối với một số người, vào lúc thời gian sắp đặt trước của Đức Chúa Trời đến để họ đạt được điều họ cầu nguyện,

Họ đã Di chuyển khỏi Vị trí của họ

Những người khác đã rời bỏ vị trí của đức tin và sự tin cậy vào Đức Chúa Trời. Tôi đã thấy các thiên thần của Chúa giao mọi thứ cho người dân, nhưng mọi người không biết về điều đó. Họ tiếp tục cầu nguyện cho những điều tương tự, điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho, và những điều mà các thiên thần của Ngài đã giải cứu. Tôi đã thấy các thiên thần đau khổ vì những điều như vậy; tìm kiếm hoặc chờ đợi những người mà họ muốn giao những thứ đó, nhưng không thấy họ. Điều này càng đúng đối với những người không ổn định; những người không cam kết trong đức tin.

Không phải là các thiên thần không biết chính xác người nhận những món quà thiên đường này ở đâu. Họ làm, nhưng ở trên trời, mọi thứ được thực hiện như nó đã được đặt hàng hoặc sắp xếp để được thực hiện. Khi bạn rời khỏi vị trí chính đáng của mình hoặc ý muốn của Đức Chúa Trời, bạn đã bỏ lỡ phước lành của mình. Tôi thấy các thiên thần mang những món quà như vậy đã trì hoãn rất nhiều ở một số nơi nhất định, trong khi họ vẫn đang chờ người nhận trở về đúng vị trí của họ và trao cho họ những thứ như vậy. Cuối cùng, không nhìn thấy những người như vậy, các thiên thần sẽ trở lại thiên đường với những thứ đó. Trên đường trở về thiên đường, các thiên thần của Chúa đôi khi gặp các thiên thần của ác quỷ, những người chiến đấu với họ và đánh cắp những thứ này. Điều này có nghĩa là khi bạn cầu nguyện, bạn cần phải chăm sóc. Lời cầu nguyện của bạn có thể đã được nhậm và những điều bạn cầu nguyện đã được chuyển đến. Nếu đây là trường hợp, thì điều đó có nghĩa là Sa-tan đã đánh cắp những gì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Trong trường hợp này, bạn có quyền chống lại Satan và khôi phục những gì hắn đã đánh cắp từ bạn. Bạn có quyền năng của Chúa để phục hồi bất cứ thứ gì kẻ thù đã đánh cắp từ bạn. Lúc khác, không phải ma quỷ đã lấy trộm những gì Chúa đã ban cho bạn; nhưng đúng hơn, chính là ở chỗ, thời điểm thích hợp mà Đức Chúa Trời ấn định để bạn nhận được vẫn chưa đến. Nhiều người phàn nàn rằng Đức Chúa Trời không nhậm lời cầu nguyện của họ. Nhưng khi tôi ở trên thiên đàng, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đáp lại lời cầu nguyện của mọi người và mọi sinh vật thuộc bất kỳ mô tả nào trên trái đất. Và thời gian bạn bắt đầu cầu nguyện hoặc thậm chí nghĩ đến điều gì để cầu nguyện là thời gian nó được ban cho bạn! Ngay cả khi bạn không cầu nguyện cho điều đó một lần nữa, và bạn chỉ trông đợi vào Chúa, miễn là bạn đang đứng ở vị trí chính đáng của mình trong Chúa,

Vấn đề thay đổi lời cầu nguyện

Nhưng tôi thấy một vấn đề khác với lời cầu nguyện của một số người. Họ tiếp tục lặp lại chính mình. Tự bản chất, việc cầu nguyện nhiều lần và nhắc nhở Chúa không có gì là xấu, nhưng nếu bạn cầu nguyện tốt và lời cầu nguyện của bạn lên đến thiên đàng, trải qua những quy trình mà tôi đã đề cập, ngay cả khi bạn cầu nguyện lại lời cầu nguyện đó, các thiên thần đã làm việc đó rồi. Họ không làm việc trên nó một lần nữa. Họ chỉ lắng nghe bạn khi bạn cầu nguyện, nhưng họ sẽ không làm bất cứ điều gì mới về điều đó. Họ nói, “Đối với điều đó, vấn đề của anh ấy đã được giải quyết. Anh ấy sẽ nhận được nó vào năm 2011. ” Bạn có thể nhắc nhở thiên đường, nhưng nó không thay đổi gì. Các thiên thần không thể làm gì đối với những gì đã được ban cho và thời gian của họ đã được sắp đặt bởi Đức Chúa Trời, người cung cấp.

Và tôi đã thấy một vấn đề khác. Nếu bạn thực hiện một chút thay đổi trong lời cầu nguyện ban đầu của mình, điều này sẽ trở thành một lời cầu nguyện mới và hủy bỏ lời cầu nguyện cũ. Bạn có thể lặp lại lời cầu nguyện của mình; nhưng nếu bạn thực hiện một thay đổi nhỏ trong lời cầu nguyện cũ hoặc trước đó của mình, nó sẽ trở thành một lời cầu nguyện mới với một lịch trình mới! Ví dụ, bạn có thể cầu nguyện cho một chiếc ô tô mới, và Chúa nói rằng bạn sẽ có được nó vào năm 2010. Nếu bạn cầu nguyện lần nữa, hãy chắc chắn rằng bạn cầu nguyện theo cách giống hệt như bạn đã làm trước đây. Nếu bạn thực hiện một số thay đổi, nó sẽ trở thành một lời cầu nguyện mới, và nó sẽ hủy bỏ lời cầu nguyện cũ đã được ban.

Sau đó, các thiên thần sẽ tiếp tục lời cầu nguyện của bạn thông qua các quá trình khác mà tôi đã nói với bạn, và thời gian bạn nắm bắt được nó có thể được kéo dài. Bây giờ một số người cuối cùng không nhận được những gì họ đã cầu nguyện vì vào thời điểm một người nào đó sắp nhận được những gì họ đã cầu nguyện, họ thực hiện một lời cầu nguyện mới mọi lúc. Trời cho là thế. Mọi thứ bạn cần trên trái đất đều đã có sẵn trên trời. Khi bạn cầu nguyện một điều gì đó và nó được Chúa ban cho, đó chính là thứ mà các thiên thần chuẩn bị để giao cho bạn từ cửa hàng. Nếu bạn thay đổi, nó sẽ bị hủy bỏ. Và tôi thấy một số người đang cầu nguyện, nhưng những lời cầu nguyện của họ lại khiến các thiên thần của Đức Chúa Trời bối rối. Các thiên thần sẽ tự hỏi mình, “Ai trong hai người, chính xác thì người này muốn gì? Chúng ta hãy cùng chờ đợi, và xem chính xác thì anh ấy thực sự muốn gì ”. Bây giờ người đó cầu nguyện một lần nữa, nhưng anh ta cầu nguyện cho một điều khác, như thế và như thế. Tôi thấy một số người khác đã 40 tuổi, nhưng từ khi họ bắt đầu cầu nguyện, họ cầu nguyện không tốt. Mỗi ngày các thiên thần nói “Hãy cho họ một cơ hội khác để cầu nguyện đúng đắn,” nhưng mọi người vẫn tiếp tục cầu nguyện một cách tồi tệ.

Trên thiên đàng, những lời cầu nguyện không được thực hiện đúng cách sẽ không đến được với Đức Chúa Trời. Các thiên thần đặt họ vào một số bát vàng, và họ đợi cho đến khi người đó cầu nguyện theo cách tốt hơn. Khi bạn cầu nguyện một cách thích hợp, thì lời cầu nguyện này mới thay thế cho những lời cầu nguyện xấu khác. Sau đó, các thiên thần trút những lời cầu nguyện xấu xa khác của bạn mà họ đã giữ trong một cái bát. Nhưng nếu lời cầu nguyện của bạn tồi tệ như lời cầu nguyện khác mà bạn đã cầu nguyện trước đó, họ chỉ cần thêm nó vào những lời cầu nguyện khác và đặt nó sang một bên.

Rất nhiều người trên thế gian cầu nguyện nhưng không nhận được những điều họ cầu nguyện vì những lý do như thế. Những lời cầu nguyện của họ không được cầu nguyện một cách chính xác, và vì vậy chúng chỉ được đặt sang một bên. Bạn cần cầu nguyện đúng cách và khôn ngoan. Đó là khi lời cầu nguyện của bạn sẽ đi qua các kênh đã được mô tả, đến được với Chúa và nhận được câu trả lời cho bạn. Những lời cầu nguyện không đúng cách sẽ không được nhậm lời, bởi vì trên trời mọi việc đều được thực hiện một cách hoàn hảo. Chúa là thánh và thánh! Không có sự bất toàn nào có thể đến gần Ngài. Bất cứ khi nào bạn thấy bất cứ điều gì sai trái hoặc thiếu sót trong cuộc sống của bạn, thì hãy biết rằng vấn đề hoặc vấn đề đó không phải do Đức Chúa Trời; nó là với bạn. Bạn cần phải kiểm tra lại chính mình. Bạn cần phải làm một cái gì đó đúng cách. Đức Chúa Trời vô cùng thánh khiết. Nơi Ngài, không có sự bất toàn. Sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, tôi tự hỏi tại sao trên thiên đường có vẻ như mọi người không cầu nguyện gì cả, trong khi ở đây trên trái đất mọi người dường như đang cầu nguyện rất nhiều. Nhưng một lần nữa như đã nói, ở trên trời, họ không đặt câu hỏi; mọi thứ đều tự giải thích. Vì vậy, tôi hiểu nơi tôi phải đi tìm câu trả lời. Vì vậy, tôi đã tiếp tục. Trước đó tôi đã nói với bạn rằng khi chúng ta bước đi với Chúa Giê-xu, các cánh cửa trên trời sẽ tự động mở ra cho chúng ta khi chúng ta đến được với chúng. Tuy nhiên, lần này, chính các thiên thần đã mở cửa cho tôi và tôi bước vào. Khi tôi ở bên trong, tôi nhìn xuống đất, và tôi thấy nhiều đường ống, trông giống như cột trụ; và điều mà tôi đã nói với bạn. Mỗi người trên trái đất đều có đường dẫn riêng và độc quyền của họ, qua đó họ được cho là sẽ được liên kết với thiên đàng. 

Khi bạn cầu nguyện, lời cầu nguyện của bạn dù sao đi nữa cũng không truyền đi trong không khí; đúng hơn là nó đi vào đường ống này và sau đó nó được dẫn đến thiên đường. Các đường ống này kết thúc ở một nơi nào đó gần thiên đường; họ không trực tiếp chạy vào thiên đàng. Nhưng có một cái gì đó tôi đã thấy ở đây. Chính xác nơi những đường ống này kết thúc, tôi nhìn thấy những người đàn ông giống mafia, những thiên thần hung dữ của Satan. Đây là những con quỷ mạnh mẽ, giết người và được trang bị tất cả các loại vũ khí. Những thiên thần sa mạc này ghét những gì được gọi là con người; và nhiệm vụ của họ là đảm bảo rằng không có lời cầu nguyện nào của đàn ông hay phụ nữ được lên thiên đàng. Và tôi thấy rằng những thiên thần satan này rất hiệu quả trong công việc của họ. Tôi thấy rằng hầu hết những lời cầu nguyện của mọi người không vượt qua điểm này. Điều này có nghĩa là thiên đường không nhận được lời cầu nguyện của họ, bởi vì những thiên thần Satan này đã nghiền nát chúng thành tro!

Lời cầu nguyện yếu và mạnh

Một điều khác mà tôi thấy về đường ống của một số người là ngay cả khi những thế lực tà ác này không can thiệp vào lời cầu nguyện của họ, thì lời cầu nguyện của những người này đã yếu đến mức họ chỉ biến mất quanh nơi này, mà không lên được thiên đàng. Tôi đã thấy những lời cầu nguyện khác, và những lời cầu nguyện này trông mạnh mẽ. Nhưng chúng liên tục dội ngược trở lại, vào và ra khỏi các đường ống này; có nghĩa là những lời cầu nguyện như vậy không trực tiếp. Để lời cầu nguyện đi qua đường ống một cách hiệu quả, nó phải trực tiếp và chắc chắn như một thanh sắt; Ý tôi là về mặt tâm linh. Các thiên thần của Satan không bận tâm về những lời cầu nguyện yếu ớt; những lời cầu nguyện như vậy chỉ tự bốc hơi hoặc biến mất. Sau đó, tôi thấy một số người đang cầu nguyện những lời cầu nguyện rất mạnh mẽ; và các ác quỷ đã phải vật lộn và chiến đấu với những lời cầu nguyện đó để thấy rằng chúng bị tiêu diệt. Một số lời cầu nguyện như vậy sẽ bị phá hủy, trong khi những người khác sẽ chiến đấu theo cách của họ. Sau đó, tôi tự hỏi bản thân, “Ai có thể sống sót sau những người đàn ông xấu xa này? Ai trên trái đất có thể vượt qua những thế lực xấu xa này ”? Và câu hỏi này cũng đã tự trả lời cho tôi. Một người có lời cầu nguyện vượt qua được những thế lực xấu xa này phải tuân theo các nguyên tắc của lời cầu nguyện. Không phải mọi người cầu nguyện đều là một chiến binh cầu nguyện. 

Trên thiên đường, những người mà họ biết đến như những chiến binh cầu nguyện tuân theo những nguyên tắc nhất định. 

-Nguyên tắc đầu tiên là cầu nguyện trong tinh thần và sự thật.

-Nguyên tắc thứ hai là cầu nguyện trong đức tin và sự khôn ngoan.

-Nguyên tắc thứ ba là cầu nguyện trong quyền năng và sự thánh thiện. Bằng sức mạnh, ý tôi không phải là năng lượng của xác thịt; nhưng trong quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Nếu một người tuân thủ những nguyên tắc này, những thế lực tà ác này không thể quản lý được lời cầu nguyện của anh ta. Đó là bởi vì ngay khi lời cầu nguyện của người này ra khỏi miệng hoặc từ trái tim để đi vào đường ống dẫn đến thiên đàng, thì lời cầu nguyện ấy nóng như lửa đốt! Những thế lực tà ác này cảm nhận được sức nóng của lời cầu nguyện này từ một khoảng cách rất xa, nó đốt cháy họ và buộc họ phải rút lui về phía sau và hét lên “Nóng quá! Nóng! Nóng!…”.

Những con quỷ đi rất xa, và đợi cho đến khi đường ống của người đó nguội đi. Đây là những gì họ gọi là chiến binh cầu nguyện. Vì vậy, bạn phải đảm bảo rằng lời cầu nguyện của bạn có tác dụng mạnh mẽ nếu nó vượt qua được những thế lực xấu xa này và thông qua hệ thống điện thoại. Điều quan trọng không kém là bạn phải cầu nguyện trong sự khôn ngoan và đúng đắn trước mặt Chúa. Một điều khác mà tôi thấy ở nơi đặt ống này là có những lời cầu nguyện mà những thế lực tà ác này thậm chí không buồn ngăn cản. Khi những lời cầu nguyện như vậy đi qua các đường ống, những linh hồn này chỉ rút ra xa một chút, dựa vào gần đó và rất vui mừng với những lời cầu nguyện như vậy.

Những kiểu cầu nguyện này là gì? Đây là những lời cầu nguyện của những người vừa cầu nguyện vừa nguyền rủa. Giờ đây, những thiên thần của Satan này rất vui mừng về những người cầu nguyện như vậy vì họ là bạn đồng hành với chúng. Những lời cầu nguyện như vậy không vượt quá điểm này. Các thiên thần của Satan tự mình xuống và thực hiện những gì những người đó đang cầu nguyện. Điều này cũng có nghĩa là khi bạn không đứng đúng đắn trong Chúa, ai đó có thể cầu nguyện những lời cầu nguyện chống lại bạn và những thiên thần của Satan này có thể làm hại bạn nhân danh người đó. Vì vậy, bạn phải là một người của sự cầu nguyện vì ngay cả trong nhà thờ cũng có những người nguyền rủa hoặc cầu nguyện như vậy. Bạn cần cầu nguyện trong quyền lực và đức tin. Và bước đi trong sự thánh thiện là thứ tước đi quyền tấn công bạn của những thế lực tà ác này, dựa trên những lời cầu nguyện đáng nguyền rủa của người khác. Đứng thẳng với Chúa cũng là thứ bảo vệ bạn trước âm mưu của những kẻ xấu xa, phù thủy, v.v… vì khi đó, các thiên thần của Chúa sẽ đứng về phía bạn để chiến đấu cho bạn. Điều đặc biệt quan trọng là đứng trong lời của Đức Chúa Trời. Sau đó, các thiên thần của Chúa sẽ bảo vệ bạn.

Và tôi thấy nhiều người cầu nguyện rất nhiều; một số thậm chí dành nhiều đêm để cầu nguyện trên núi cầu nguyện, nhưng khi những người này không đứng trong lời của Đức Chúa Trời. Những người như vậy không được kết nối với trời, và vì vậy trời không thể giúp họ trong những vấn đề của họ. Rất nhiều điều đã được tiết lộ cho tôi trên thiên đàng về sự cầu nguyện, nhưng bây giờ hãy để tôi dừng lại ở đây; vì có rất nhiều điều về sự cầu nguyện.

Trích từ Aidah Nakasujja A Taste Of Heaven And Hell . Tải xuống bản pdf này để đọc toàn bộ lời khai cảm động của Aidah Nakasujja.