7 VŨ KHÍ CHỐNG VIRUS CORONA BỞI GIOVANI

BÀI SỐ 2: LỜI CHỨNG CỦA ANH GIOVANI CỦA PANAMA

7 VŨ KHÍ CHỐNG VIRUS CORONA

Vũ khí đầu tiên là sự sống trên đầu gối là vũ khí tối thượng và vắc xin chống lại Coronavirus.

Chào mừng các bạn yêu dấu. Chúng tôi đang kiêng ăn và cầu nguyện để tìm hiểu về bệnh dịch do Coronavirus đang tấn công thế giới và tại sao Chúa lại cho phép bệnh dịch này xảy ra. Chúng tôi đã khóc trước sự hiện diện của Chúa để loại bỏ căn bệnh đang giết người này.

Sau đó, Chúa nói với chúng ta rằng Ngài đang truy tố mọi người trên thế giới và Ngài đang đưa họ ra tòa án để buộc tội thế giới này.

Tôi nói với Chúa, “Ngài biết chúng tôi chỉ là những kẻ tội lỗi. Làm thế nào Ngài có thể đưa chúng tôi ra tòa? “

Ngay lập tức Chúa ban cho chúng tôi Ô-sê 4: 1-3 Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Ðức Giê-hô-va; vì Ðức Giê-hô-va có sự kiện cáo với dân đất nầy, bởi trong đất nầy chẳng có lẽ thật, chẳng có nhơn từ, cũng chẳng có sự nhận biết Ðức Chúa Trời.

2 Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm, và tà dâm; chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu.

3 Vậy nên, đất ấy sẽ sầu thảm; hết thảy người ở đó sẽ hao mòn, những thú đồng và chim trời cũng vậy; những cá biển cũng sẽ bị lấy đi.”

Khi Chúa phán rằng trái đất đang bị thử thách, thưa anh em, chúng tôi đã thất vọng và chúng tôi cầu xin lòng thương xót.

Chúng tôi thưa với Chúa, “Chúng tôi không thể đi với Ngài trước tòa vì chúng tôi sẽ không thắng.”

Chúng tôi nói: “Lạy Chúa, khi Ngài đưa người ta ra tòa là để kết án và kết án họ. Chúng tôi không thể cùng Ngài ra tòa. Chúng tôi không có luật sư có thể bào chữa cho chúng tôi trong vụ truy tố này chống lại cáo buộc của Ngài. Hơn bao giờ hết, chúng ta là tội nhân, do đó chúng ta không thể ra tòa với Ngài. “

Chúng tôi thưa với Chúa, “Chúng tôi sẽ cầu nguyện và từ chối lời tố cáo đó trong khiêm tốn và khóc lóc.”

Bạn à, chúng tôi biết rằng căn bệnh này là do ma quỷ gây ra nhưng vì sự truy tố này mà Chúa đã cho phép.

Chúng tôi thưa với Chúa, “Xin đừng để chúng tôi than khóc. Vui lòng dừng thử nghiệm này. Chúng tôi không muốn có thêm người chết. Chúng tôi là những kẻ tội lỗi ”.

VŨ KHÍ 1: QUỲ GỐI TRONG KHI CẦU NGUYỆN

Sau đó, Chúa phán với chúng tôi: “Vì các ngươi đã hạ mình cầu nguyện, khóc lóc và kiêng ăn, nên Ta sẽ chích cho các ngươi một loại thuốc chủng ngừa mà các ngươi sẽ tiêm cho dân Ta. Bảo các con của Ta HÃY QUỲ GỐI XUỐNG. Họ nên quỳ gối. Đây là loại vắc xin mà họ cần để chống lại đại dịch này ”.

Chúa phán, “Có sự khiêm nhường khi dân Ta quỳ gối. Có sự ăn năn và có sự mở rộng trái tim khi dân Ta quỳ gối. Nhân danh Chúa Giê-xu, mọi đầu gối sẽ cúi đầu. ”

Hỡi những người trên thế giới, hãy nghe lời của Chúa. Thuốc chủng ngừa mà Chúa đã ban cho hội thánh và thế giới là đàn ông và đàn bà phải QUỲ GỐI XUỐNG TRƯỚC MẶT NGÀI, HẠ MÌNH XUỐNG VÀ TRẢI LÒNG RA TRƯỚC MẶT NGÀI.

VŨ KHÍ 2: MÁU CỦA CHÚA GIÊSU CHRIST

Vũ khí thứ hai chống lại loại virus này là UỐNG MÁU CỦA CHÚA GIÊ-SU CHRIST. Anh chị em, mỗi ngày vào buổi sáng, xin vui lòng lấy một chén nước và cầu nguyện trên nó và truyền cho nó biến thành huyết hoàng gia của Đấng Christ và uống nó. Xin hãy uống máu của Chúa để bảo vệ các cơ quan nội tạng của bạn chống lại thần chết chóc đang gây khó thở cho các nạn nhân của hắn.

Kinh Thánh cho biết nơi Giăng 6: 55-57: “ Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống.

56 Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người.

57 Như Cha, là Ðấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.”

Khải Huyền 12:11 “Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.”

Trên thực tế, Kinh Thánh cho biết trong Hê-bơ-rơ 9:22 “Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ. “

Kinh Thánh cho biết trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12: 21-25: “Vậy, Môi-se nhóm lại các trưởng lão Y-sơ-ra-ên mà nói rằng: Hãy đi bắt một con trong bầy cho mọi nhà các ngươi, và giết nó làm lễ Vượt-qua.

22 Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mây và hai cây cột cửa, đoạn, trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai.

23 Ðức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ê-díp-tô; khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại.

24 Hãy giữ lễ nầy như một lệ lập ra đời đời cho các ngươi và con cháu các ngươi.

25 Khi nào các ngươi vào xứ mà Ðức Giê-hô-va sẽ ban cho, như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ nầy.”

VŨ KHÍ 3: DỰ TIỆC THÁNH

Vũ khí thứ ba chống lại virus: ĂN THỊT CỦA CHÚA JESUS CHRIST. Việc ăn lể bắt đầu vào dịp lễ Vượt Qua hàng năm khi Chúa Giê-su bảo các môn đồ nhớ đến sự hy sinh của Ngài khi họ ăn bánh và uống rượu.

Cũng như dân Y-sơ-ra-ên cử hành sự hy sinh của con chiên Lễ Vượt Qua khi thiên thần của cái chết đi ngang qua nhà của họ, vì vậy những người tin Chúa Giê-xu ăn mừng và ghi nhớ sự hy sinh của Ngài về tội lỗi của chúng ta khi Ngài chết trên thập tự giá.

Việc Tiệc Thánh Lễ dùng bánh làm biểu tượng cho thân thể của Chúa Giê-su và rượu làm biểu tượng cho huyết của Ngài.

Lu-ca 22: 19-20 “Ðoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ, mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; hãy làm sự nầy để nhớ đến ta.

20 Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ, mà phán rằng: Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.

Chúa phán trong Giăng 6: 48-51 “Ta là bánh của sự sống.

49 Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết.”

50 Ðây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết.

51 Ta là bánh từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng; và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt ta.

VŨ KHÍ 4: HỘT GIỐNG VÀ LỜI NÓI

Vũ khí thứ tư, HẠT GIỐNG VÀ LỜI NÓI.  Bạn yêu quý, để đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình bạn chống lại thiên thần của cái chết, kẻ hủy diệt, bạn có thể chuẩn bị một lễ vật. Ý tôi là, bạn có thể chuẩn bị một hạt giống tùy theo quyết tâm của trái tim bạn. Và sau đó viết tên của tất cả các thành viên trong gia đình bạn vào một tờ giấy, rồi bắt đầu nói và yêu cầu sự bảo vệ của Chúa.

Chúa phán trong Ma-la-chi 3:11 Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Ðức Giê-hô-va phán vậy.

Khi bạn chuẩn bị hạt giống của mình, Hỡi người yêu dấu, hãy chắc chắn rằng bạn nói và tuyên bố lời bảo vệ vì lời chứng ngôn đã nói sẽ chiến thắng. Có sức mạnh trong lời nói. Châm ngôn 18:21 Sự chết và sự sống ở trong quyền lực của lưỡi; ai yêu nó, thì sẽ ăn trái của nó.

Hãy lấy hạt giống trong nhà của Chúa và Tiên tri của Ngài, vì của lễ và của lễ có tiếng nói. Hãy nhớ rằng một hạt giống là lời cầu nguyện với Chúa và hạt giống của bạn sẽ nói thay bạn trước sự hiện diện của Chúa.

Công vụ 10: 4b:Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Ðức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy.”

VŨ KHÍ 5: XỨC DẦU

Vũ khí thứ năm: xức dầu. Hỡi anh em, có quyền năng trong việc xức dầu mà nhiều con cái Đức Chúa Trời đánh giá thấp. Vì khi bạn hiểu được sức mạnh của lời cầu nguyện, kết hợp với việc xức dầu bằng đức tin, thì sẽ có phép lạ. Chúa đã dẫn tôi đi cầu xin dầu.

Ngài nói với tôi, “Hãy bảo các con của Ta cầu nguyện cho dầu. Họ phải xức dầu cho ngôi nhà của họ ”.

Chúa phán, “Họ sẽ hành động giống như con cái Y-sơ-ra-ên vào thời Ai Cập. Sẽ có rất nhiều bệnh dịch và sắp có rất nhiều người chết.”

Và Chúa phán: “Các ngươi nói với Hội Thánh rằng, mọi người trong gia đình phải đoàn kết lại với nhau, phải ngậm một giọt dầu vào lưỡi và nuốt để bảo vệ phổi và tất cả các cơ quan bên trong thân thể của họ khỏi thiên thần của cái chết.

Xuất Ê-díp-tô Ký 30:25 “ Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm dùng làm dầu xức thánh.”

Thi thiên 133: 2  “Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người;”

VŨ KHÍ 6: ĐỌC LỜI CHÚA LỚN TIẾNG VÀ ĐỌC THI THIÊN

Vũ khí thứ sáu LÀ ĐỌC THUỘC LÒNG VÀ CÔNG BỐ LỚN TIẾNG LỜI CHÚA VÀ THI THIÊN.

Giô-suê 1: 8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.”

Thi Thiên 91: 6 “Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, Hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa.

7 Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, Và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.”

Tôi muốn nói với con cái Chúa rằng việc đọc sách Thi thiên và các đoạn Kinh thánh khiến các thiên sứ của Chúa đến trong cuộc đời của họ để bảo vệ họ. Và có những đoạn Kinh thánh khiến kẻ thù khiếp sợ. Kẻ thù không muốn con cái Đức Chúa Trời đọc thuộc lòng những đoạn Kinh thánh, đặc biệt là Thi thiên của Đa-vít và những người khác. Trung đoàn vinh quang của các thiên thần sáng chói giáng xuống bất cứ khi nào con cái của Đức Chúa Trời đọc lời Ngài.

Con cái Đức Chúa Trời phải biết có những Thi thiên và đoạn Kinh thánh có liên quan đến chức vụ của các thiên sứ. Lời cầu nguyện với lời Chúa thật là quyền năng. Tôi nói rằng tất cả các ân tứ của Thánh Linh đều có câu trong Kinh thánh.

Hãy hiểu rằng đội quân của ma quỷ sợ con cái Đức Chúa Trời đọc các bài Thi-thiên và các đoạn Kinh thánh trong nhà của họ. Thật vậy, nhiều bài Thi thiên và đoạn Kinh thánh khiến các thiên thần chiến tranh đến cứu giúp.

Khi con cái Đức Chúa Trời đọc thuộc lòng những đoạn văn và Kinh thánh này trong lúc xung đột và nghịch cảnh, thì quân chủ của thiên đàng sẽ giáng xuống.

Có những sự can thiệp của thiên thần là kết quả của việc đọc thuộc lòng nhiều đoạn Kinh Thánh.

Gióp 5:22  Ông sẽ cười thầm khi thấy sự phá hoang và sự đói kém, Cũng chẳng sợ các thú vật của đất;

Thi-thiên 91: 3  Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc-hại.

Thi thiên 91:10 Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, Cũng chẳng có ôn-địch nào tới gần trại ngươi.

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26 Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Ðức Giê-hô-va, Ðấng chữa bịnh cho ngươi.

Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25 Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bịnh hoạn giữa vòng ngươi.

VŨ KHÍ 7: CÔNG BỐ SỨC KHỎE THIÊN LIÊNG

Vũ khí thứ bảy: CÔNG BỐ SỮ KHỎE THIÊN LIÊNG

Ma-thi-ơ 15:26 Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.

Điều tốt nhất của Đức Chúa Trời không phải để bạn được chữa lành, mà là để bạn bước đi trong sức khỏe thiêng liêng. Khi bạn đã trưởng thành về mặt thuộc linh, bạn không cầu xin Chúa chữa lành cho bạn bởi vì sự chữa lành là bánh của trẻ em. 

Trong mức tăng trưởng tâm linh đầu tiên, bạn bị ốm và sau đó bạn khỏe lại và sau đó chu kỳ tiếp tục. Bạn luôn tin vào Chúa để chữa lành.

Ở cấp độ thứ hai và cao hơn, bạn nên CÔNG BỐ: “SỨC KHỎE THIÊN LIÊNG LÀ CỦA TÔI.”

Bạn không yêu cầu chữa lành. Đức tin của bạn hoạt động cho sức khỏe thiêng liêng. Khi bạn cảm thấy các triệu chứng của bệnh tật trong cơ thể của bạn, bạn tuyên bố, “Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ, ta ra lệnh cho cơn đau trong ta phải chấm dứt,” và nó sẽ xảy ra.

Vậy bạn đang ở trình độ nào? Bạn phải chuyển lên lớp cao hơn, nơi không còn đau đầu, sốt hay bất kỳ hình thức ốm đau hay bệnh tật nào.

Kinh Thánh nói trong Ês 33:24 .. những người sống trong Si-ôn sẽ không nói rằng: Tôi bị bệnh.

Sở dĩ họ không nói ra là vì họ không mắc bệnh. Bạn là một cộng sự của Chúa. Bạn có sự sống, bạn không thể phá hủy và linh hoạt của Đức Chúa Trời trong bạn. Vậy bệnh tật sẽ do đâu? Ngay cả khi bạn cảm thấy bất kỳ triệu chứng của bệnh tật, đó là một ảo ảnh. Hãy nhân danh Chúa Giê-su, hãy rũ bỏ nó, hãy bước đi trong sức khỏe thiêng liêng và từ chối bệnh tật.

Hãy học thuộc lòng các Thi thiên 6, 13, 20, 22, 23, 30, 32.

(còn tiếp)

Advertisement