LỜI CHỨNG CỦA BAKAJIKA MUANA NKUBA. CHƯƠNG 5

LỜI CHỨNG CỦA BAKAJIKA MUANA NKUBA. CHƯƠNG 5 www.insightsofgod.com/downloads/rescued.pdf

ROME, BABYLON VI ĐẠI:

“Bấy giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: Lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia.
2 Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó.
3 Tôi được Thánh Linh cảm động thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng; thấy một người đờn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sặm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đờn bà ấy mặc màu tía mà điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu; tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế.
5 Trên trán nó có ghi một tên, là: Sự Mầu nhiệm, Ba-By-Lôn Lớn, Là Mẹ Kẻ Tà Dâm Và Sự Ðáng Gớm Ghê Trong Thế Gian.
6 Tôi thấy người đờn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Ðức Chúa Jêsus; tôi thấy mà lấy làm lạ lắm.
18 Người đờn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. “(Khải Huyền 17:1-6, 18).

Trong ánh sáng của sự mặc khải của chương này, các gái mại dâm, Babylon vĩ đại, là một thành phố mà tác kiểm soát của nó và sức mạnh của nó trên các vị vua của trái đất, đang ngồi trên nhiều nước. Những thành phố này là thành phố nào? Washington, D.C.? Không phải, cho dù sức mạnh của nó, nó không thống trị trên mọi quốc gia trên thế giới. Cũng không phải là Moskva. Nhưng nó đề cập đến một thành phố mà, mặc dù có một diện tích bề mặt rất nhỏ, nhưng sự thống trị của nó được mở rộng trên tất cả các quốc gia. Thành phố này là Rome, hoặc chính xác hơn, là Vatican! Dù cho người nào dân hay dân tộc nào mà Vatican đã rơi rễ của nó vào nó. Tất cả các dân tộc và các quốc gia là nhiều nước (v. 1) đó có gái mại dâm ngồi trên nó (Khải Huyền 17:18).

Cô gái mại dâm này được ăn mặc trong trang phục màu tím và màu đỏ tươi, đó là màu sắc của quần áo của các giáo sĩ Công giáo (Catholic). Người ta biết rằng Vatican sở hữu các kho chứa đá quý quan trọng nhất trên thế giới.

Nhà thờ Công giáo La Mã là cơ quan tôn giáo duy nhất trên thế giới đã giới thiệu tôn thờ bằng phương tiện của cái cốc (v. 4). Điều này đại diện cho các tạp chất mại dâm của nó. Thật vậy, giáo hội công giáo La Mã đã xưng là lời của Đức Chúa Trời bằng cách thêm những thứ mà không có một phần của nó trong Kinh Thánh (nhan đèn, nến, chuổi Mân Côi, thần tượng, nước thánh, tro, các giáo phái của người chết…) (Khải Huyền 22:18), và cắt bỏ những gì có lợi ích cho đạo Chúa(1 Corinthians 12:4-11; Ê phê sô 4:11). Hơn nữa, các chức nhân công giáo trùm đầu của họ trong khi cầu nguyện, mà là trái với 1 Corinthians 11:4. Các giáo phái của người chết là bị cấm bởi Đức Chúa Trời, và bằng cách thực hành nó một vào trực tiếp vào cuộc nổi loạn. Lể cầu hồn người chết không có cách nào để cứu được một linh hồn (Mark 12:27, Psalms 49:7-9). Những điều mặc khải này có thể là tuyệt vời, như trường hợp của sứ đồ Giăng (Khải Huyền 17:6), bởi vì nhiều người tin rằng giáo hội phổ quát này có thể cứu vớt các linh hồn người chết, trong khi trên thực tế nó là dưới sự phẩn nộ của thượng đế! Đó là lý do tại sao Phải chạy thoát ra khỏi nơi đó cho mau và tha thiết tìm kiếm sự cứu rỗi cho mình! (2 Cô rinh tô 6:17-18).

VAI TRÒ CỦA CÁC “THÁNH” TRONG ĐẠO CÔNG GIÁO:

Mỗi ông “Thánh” trong các mục tiết công giáo, người mà Rome sử dụng để dụ dỗ toàn bộ thế giới, không phải là một thánh trong ý nghĩa thực sự của từ này. Đây là những người chết có nguồn gốc thường được khả nghi và lối sống những người được tôn kính của đạo công giáo. Nhiều người trong số họ đã được làm Magicians hoặc Rosicrucians phục vụ ma quỷ trong khi họ còn sống. Các cơ quan của các “thánh” được phục hồi sau khi cái chết của họ bằng phương tiện ma quái. Các cơ quan này sau đó được xác ướp, cũng giống như cho các giáo hoàng, và giữ trong hầm của nhà thờ Saint Peter’s Basilica.

Khi một giáo xứ mới được mở ra tại một nơi nào đó, tất cả những linh hồn này tập hợp lại với nhau trong thế giới vô hình và rút thăm ra rất nhiều để biết được Thánh nào sẽ được chỉ định đến chổ đó. Một khi tên đã được chọn, Lucifer ra lệnh cho Đức Giáo hoàng phải lấy một mảnh thân xác của người này. Phần đó sau đó được chuẩn bị bằng cách được gắn liền trong một hòn đá màu trắng mà sẽ được đặt bên trong bàn thờ của nhà thờ mới. Từ bây giờ con quỷ đặc biệt đó sẽ chiếm hửu và cai trị tất cả các hoạt động của giáo xứ mới đó, nơi mà nó đã được chỉ định. Chúng tôi không bỏ qua rằng một con quỷ được cho nhiệm vụ làm hại loài người. Nhưng nó sẽ cố gắng xúi giục giáo dân đi theo giáo lý sai lầm và những điều gian trị của tôn giáo này, và khơi dậy họ luôn nhân lên tội của họ khi phạm tội.

Hòn đá màu trắng này thường được trưng ở bên dưới các rèm che bàn thờ. Trước khi tiến hành các lể trong nhà thờ, mỗi linh mục phải hôn đá. Mục đích của nụ hôn này là để lãnh đạo sự hỗ trợ vào tin tưởng, mà không cần khước từ tất cả mọi thứ mà nó sẽ được cho biết, bằng phương tiện của các quyền hạn ma thuật đầu tư bên trong đá. Điều này cùng đá được sử dụng để truyền đạt mong muốn của linh mục để bảo trợ của giáo xứ, có nghĩa là, người chết mà phần cơ thể được đính kèm bên trong đá. Đó là tà linh này mà mang lại cho tâm linh của giáo dân để thuận phục với ý tưởng của thế giới vô hình. Đức Chúa Trời không cho phép chúng tôi giao tiếp với người chết, cũng không cung cấp một tôn giáo cho họ. Khi con người được dẫn dắt trong hành động thần tượng này, họ đang liên tục cải lại những gì Chúa Giê-su dạy.

Đây là lẽ thật kinh thánh liên quan đến vấn đề này: “Ngài không phải là Chúa của người chết, nhưng là Chúa của người sống. Do đó bạn có rất nhiều nhầm lẫn “(Mác 12:27). Thiên Chúa không cần người chết, mặc dù họ có thể ở với anh ta, để truyền tải thông điệp của ông cho con người. Điều này được xác nhận trong Luca 16:27-31, khi người đàn ông giàu có hỏi Lazarus đã chết để trở về cảnh báo anh em của mình. Câu trả lời của Abraham là Chúa không cần người chết để nói chuyện với người sống.

Tôi mở một dấu ngoặc để nói rằng trong toàn bộ chiều dài của nhiệm vụ giáo hội của tôi tại đầu của giáo xứ Thánh Bruno, tôi phát hiện ra rằng hành lể của đạo công giáo chính nó là không có gì khác, nhưng một hành động của ma thuật. Tôi nói điều này như là một thành viên hành nghề của giáo hội.

SỰ THỪA KẾ CỦA GIÁO HOÀNG PHAOLO VÀ SỰ SỬA LẠI LỜI TRONG KINH THÁNH:

Trong 1978, chúng tôi tham gia vào một hội đồng lớn trong thế giới vô hình để bầu một người kế nhiệm giáo hoàng Phaolô VI. Điều này đã được thực hiện, và chúng tôi đã bỏ phiếu cho JohnPaul IST. Trong thời gian lên ngôi vị của mình, ông đã nhận được nhiệm vụ để sửa đổi kinh thánh bằng cách loại bỏ các đoạn sau đây: 1 Corinthians 6:6-16, 2 Corinthians 6:14-17, và toàn bộ sách Khải huyền. Hơn nữa, ông đã làm việc trong việc rèn luyện sự thống nhất với tất cả các người vô đạo(Pagans), người truyền giáo và mục sư, và với các Cơ đốc nhân của tất cả các tôn giáo, để chiến đấu tốt hơn với một người mà họ gọi là “NGƯỜI LỚN NHẤT” (“THE GREAT ONE”). Đó là chuyển động của một sự thống nhất mà còn được gọi là “Ecumenicism”.

Pope John-Paul IST không dễ dàng chịu chấp nhận việc điều chỉnh kinh thánh. Đó là lý do tại sao Lucifer phán xét ông là không đủ năng lực và loại bỏ anh ta khỏi thế giới của cuộc sống. Thế giới đã có nhiều cớ để biện minh cho cái chết của ông. Người kế nhiệm ông là JohnPaul II, đã chấp nhận nhiệm vụ, đã được lên ngôi và đầu tư với sức mạnh lớn.

TÔI NHẬN ĐƯỢC MỘT SỰ TĂNG CHỨC:

Để tiếp tục đếm tất cả những khai thác nham hiểm mà tôi đã hoàn thành, họ đã cấp cho tôi trách nhiệm để xây dựng một thành phố toàn bộ, rửa tội “Thành phố Thiên Đàng” (City of Paradise), trong đó tôi đã được sống và phát huy tất cả các hoạt động của tôi. Thành phố này là có đặc biệt là một nhà máy dệt, một siêu thị, vv Những năm đi theo, và tôi không mô phỏng tất cả các hoạt động ma quái của tôi dưới sự che chở của sự buôn bán kim cương lậu mà tôi phải đối phó. Sau đó, thế giới vô hình truyền đạt cho tôi những ngày được chọn cho cái chết thể chất của tôi, mà đã diễn ra trong năm 2043, trong tháng tháng mười một, nhưng ngày và giờ chưa được xác định.

TÔI DI CHUYỂN ĐẾN THỦ ĐÔ:

Trong 1983, tôi quyết định, với sự cho phép của BOMBARD, đi ra khỏi thành phố KANANGA để chắc chắn di chuyển đến thủ đô, KINSHASA. Điều này đã được quyết định cho tôi 6 tháng mười một, 1983, và tôi đã rời khỏi anh em của tôi. Cùng một đêm, tôi lấy thảm ma thuật của tôi và hành lý của tôi, và, bằng phương tiện của nghĩa trang, đã đi đến KINSHASA. Tôi đến đó bằng nghĩa trang cũ của BINZADELVEAU. Sau khi nghỉ tại khách sạn Okapi, tôi sống trong DELVEAU cho mười sáu tháng trước khi liên lạc với một số anh em và người quen. Trong khi hoàn thành sứ mệnh của mình trong giáo hội và phép thuật, tôi đã tham gia vào tổng giám mục của thành KINSHASA ngày 22 tháng 9 năm 1984. Tôi đã được quay bên cạnh ông trong lễ nhậm chức của bệnh viện Saint Joseph’s ở LIMETE, đeo kính trắng với khung màu đen, và quần đen với một jacket màu nâu.

Các hoạt động ma quái của tôi tăng cường, nhưng trong tâm linh tôi không được an nghỉ và cũng không có bình an trong trái tim tôi. Giống như tất cả những người khác, tôi sợ nhận được một nhiệm vụ mà không thể làm được, mà thất bại luôn đi kèm với án tử hình.

CHUYẾN THĂM CỦA TÔI DƯỚI LÒNG CỦA TRÁI ĐẤT:

Tất cả những người bị kết án tử hình đã được đem đi dưới trái đất để bị tiêu diệt. Đó là khi tôi quyết định đến đó để có một cái nhìn, với sự cho phép của các nhà chức trách tối cao. Để làm được điều này, tôi đã phải đáp lại với “nữ hoàng của bờ biển” (Queen of the Coast”), những người đã được cho tôi truy cập vào thế giới ngầm này.

Do đó tôi đã đi đến Pointe-Noire, ở Cộng hòa nhân dân Congo, để đáp lại với nữ hoàng của bờ biển, trên bờ biển Đại Tây Dương. Ở đó, chúng tôi thâm nhập bên dưới đại dương, đến thăm văn phòng của mình và tôi tớ của mình.

Tôi phải đề cập đến ở đây rằng nữ hoàng của bờ biển đến các thành phố của chúng tôi trong một hình thức vật lý để dụ dỗ những chàng trai mê gái ăn mặc váy ngắn và bắt cóc họ. Những người nào có quan hệ tình dục với cô ấy sẽ thấy mình bị sở hữu, và sẽ bị nguyền rủa trong toàn bộ cuộc sống của họ. Những thời trang quyến rũ mà phụ nữ trẻ mặc ngày nay luôn đến từ nữ hoàng của bờ biển.

Bên dưới trái đất, tôi phát hiện ra nhiều điều hơn. Có những nhà máy, nơi người dân đang bận rộn tạo ra các mô hình của chiếc xe đẹp hoặc thiết bị sang trọng. Khi các mô hình đã sẵn sàng, họ mang lại cho những người của họ trên trái đất, vào vật lý thế giới, để được xây dựng. Có một nhà máy điện tử, nơi truyền hình, radio và nhiều thiết bị gia dụng khác đã được thực hiện. Tôi thấy các phòng nghiên cứu và nghiên cứu lớn, nơi các nhà khoa học vĩ đại và học từ những người đàn ông như Einstein, Archimedes, và những người khác, đã được xây dựng và hoàn thiện phát minh và công thức của họ.

Tôi cũng viếng thăm một tòa nhà tạo thành từ ba phòng: Các “Phòng màu đen” (“Black Room”), nơi mà các nạn nhân bị giết chết; Các “Trung phòng” (Intermediate room), nơi mà các nạn nhân được đưa vào một cái máy ép để ép xuất nước từ trong cơ thể của họ. Các nước thu được theo cách này thông qua Lucifer và gửi đến Đức Giáo hoàng, người đã đưa nó vào các lọ. Đây là những gì được gọi là “Nước Thánh, nước may mắn của Đức Giáo hoàng”. Cơ thể của nạn nhân sau đó được chuyển sang “phòng sấy” (Drying room), nơi nó được đốt cháy. Các đống tro tàn sẽ đưa sang những người sẽ thực hiện và hành lể tro trong ngày Chúa Nhật (Palm Sunday), và sẽ được sử dụng để xức dầu các trán của các tín hữu vào ngày thứ tư lể tro.

Tôi vẫn ở bên dưới trái đất trong hai tuần, để làm quen bản thân mình với môi trường này, sau đó tôi trở lại trái đất.

Tôi không bao giờ rời khỏi công ty của Lucifer. Chúng tôi sẽ đi ra ngoài cùng nhau, trong Mercedes lớn, mà không thực sự là xe hơi bình thường đâu. Chúng tôi thường xuyên ngủ ở tất cả các địa điểm cao cấp của KINSHASA, chẳng hạn như KIMPWANZA, VIS-A-VIS, khách sạn Intercontinental, vv. Ở đó, chúng tôi muốn dụ dỗ phụ nữ, và họ là những người sẽ chết vài tháng sau đó. Tôi còn nhớ, trong số đó có thể những người khác, một cô tên BASOSILA, người đã đi đến và chết tại KIKWIT một vài tháng sau đó.

Tại lối vào của các quán Bar, Lucifer đặt để một nữ thần khỏa thân để đặt một lời nguyền trên những người đến đó để uống rựu.

SỰ HIỆP NHẤT CỦA CÁC NHÀ THỜ VÀ QUYỀN LỰC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI:

Ngày 25 tháng năm 1985, Pope John-Paul II gửi ra một lời mời đến tất cả những người quan trọng của thế giới, bao gồm cả những người tự gọi mình là tin lành nhưng những người làm việc chỉ cho lợi ích riêng của họ. Nơi được lựa chọn cho cuộc họp này là NAIROBI, KENYA, và 800.000 người đến với nhau trong dịp của chuyến thăm của Đức Giáo hoàng. Công việc được thực hiện phải làm với sự thống trị của các nhà thờ và thống kê của thế giới chính thống dưới thẩm quyền của Đức Giáo hoàng. Trong một cuộc họp, cá nhân chủ tọa của Đức Giáo hoàng, ngày 01 tháng 6 1985, nó đã được quyết định để xóa từ kinh thánh các phần sau đây của kinh thánh đã đề cập. Ngay sau đó, nó đã được quyết định ngay cả khi công bố một quyển kinh Thánh mới sẽ bỏ ra hết những phần này, và sẽ được gọi là “Kinh Thánh Jerusalem”.

Đức Giáo hoàng, hỗ trợ bởi các quyền lực của thế gian này, sẽ tăng cường ngai vàng của mình để làm cho mình được thờ như Đức Chúa Trời, và tiên tri giả của hòa bình sẽ làm tất cả mọi thứ để thuyết phục toàn bộ thế giới để liên kết đằng sau Đức Giáo hoàng (1 Thessalonians 5 : 3). vị tiên tri giả này không có ai khác ngoài tác giả của “perestroika”, ông Mikhail Gorbatchev, người được trao giải Nobel hòa bình vào tháng 10 năm 1990.

Đức Giáo hoàng đang trong quá trình thuyết phục tất cả các thủ trưởng nhà nước của toàn thế giới để áp dụng một chính sách đó là phù hợp với các dự án của mình. Nhờ vào sự giàu có của ông, Vatican sẽ thành công trong việc áp chế tất cả những người nghèo và trên tất cả mọi quốc gia có nền kinh tế đang gặp khó khăn.

Việc áp dụng các nhãn hiệu của con thú sẽ được thực hiện trong hai cách cư xử:

1-Dấu hiệu đầu tiên sẽ trên mặc tinh thần, thông qua tổng số tham nhũng của những người đạo đức và sự lìa bỏ con đường của Lẽ Thật. Điều này tương ứng với 18 trình độ, mà có thể được tập hợp lại thành ba loạt của số 6, hình thành số 666, và được liệt kê trong Kinh Thánh trong 2 Timothy 3:2-4: “Loài người sẽ yêu thích chính mình, yêu tiền bạc, khoe khoang, tự hào, báng bổ, không vâng lời cha mẹ (6), không biết ơn, không sống thánh sạch, không có tình yêu thương, không tha thứ, nói hành, không tự kiểm soát (6), tàn bạo, ghét điều lành, phản bạn, cứng đầu, kiêu ngạo, những người yêu thích của niềm vui của thế gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời “(6).

2-Các nhãn hiệu khác sẽ được ghi trên thân xác, hoặc bằng một con dấu, hoặc bằng một dấu mòn trên cơ thể (trên trán hoặc trên tay), và đó sẽ cho phép những người thuộc về con thú được xác định. Nếu một người con của Đức Chúa Trời đang thấy mình trong một trong những điều nêu trên, phải ăn năn và cầu nguyện với tất cả trái tim của mình và xin Đức Chúa Trời giải cứu mình ra khỏi chúng nó, bởi vì dấu hiệu tâm linh này sẽ mang lại cho anh ta những dấu hiệu vật lý, mà từ đó một người sẽ không thể tự thoát ra khỏi được, kể từ dấu hiệu tinh thần đã có mặt. Những người nghèo trong tâm linh là những người gìn giử ý chỉ của Chúa Thánh Linh, mà không có bất cứ điều gì thêm vào (Matthew 5:3).

ANTI-CHRIST VÀ NHẢN HIỆU CỦA CON THÚ:

Ngày 29 tháng 8, 1985, dưới thẩm quyền của Đức Giáo hoàng, 16 bài viết được viết trong đó biện minh cho các sự kiện dự đoán trong Khải Huyền 13:16-18. Bởi vì cá nhân tôi đã tham gia vào cuộc họp mà chuẩn bị cho việc xuất bản của các bài viết, tôi sẽ cho bạn bây giờ bản dịch của danh sách các 16 bài báo, Lấy từ biên bản của cuộc họp này, có chữ ký của giáo hoàng Gio-an-Phaolô II:

Điều 1: Không ai sẽ có thể gửi đi một lá thư bằng bưu điện mà không có con dấu.
Điều 2: Không ai sẽ được thuê bởi một công ty mà không có con dấu.
Điều 3: Không có đứa trẻ nào có thể đi học trường nếu cha mẹ của nó không có con dấu.
Điều 4: Tất cả các vũ khí sẽ được đặt dưới thẩm quyền của một tổ chức duy nhất trên toàn thế giới, và không ai sẽ có thể mua hoặc bán chúng mà không có con dấu.
Điều 5: Không ai có thể mua cũng không bán các sản phẩm thực phẩm, cũng không phải là một nông dân, mà không có nhãn hiệu con dấu này.
Điều 6: Không ai sẽ có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng mà không có dấu này.
Điều 7: Nếu ai đó không chấp nhận hoặc đi ngược lại những bài viết này, người đó sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng, thậm chí đến án tử hình.
Điều 8: Không ai sẽ có thể đi du lịch mà không có dấu hiệu này.

Điều 9: Tất cả các tàu thăm dò không gian sẽ được đặt dưới thẩm quyền của tổ chức này trên toàn thế giới.
Điều 10: Không ai sẽ có thể nhập khẩu hoặc xuất khẩu bất cứ điều gì mà không có nhãn hiệu này.
Điều 11: Sẽ có một loại tiền tệ độc đáo, được sử dụng rộng rãi.
Điều 12: Sẽ có một giáo hội độc nhất, và tất cả các tín hữu của giáo hội trên toàn cầu này sẽ được thờ phượng trong cùng một ngày, Chúa Nhật.
Điều 13: Nghèo đói và khốn khó sẽ được loại bỏ. Tiêu chuẩn sống ở các quốc gia đang phát triển sẽ được cải thiện.
Điều 14: Không ai có thể đi săn hoặc câu cá mà không có nhãn hiệu này.
Điều 15: Mỗi công ty vận chuyển trên toàn thế giới sẽ được đối đải cách đặc biệt tốt.
Điều 16: Không ai sẽ có thể nhận được sự chăm sóc của bệnh viện mà không có nhãn hiệu này.

(CÒN TIẾP CHƯƠNG 6)