SÁCH NÓI: ĐỨC THÁNH LINH, BẠN LÀ NGƯỜI DỂ CHÁY HAY CHỐNG CHÁY?

MỜI CÁC BẠN BẤM VÀO TỪNG LINK DƯỚI ĐÂY THEO THỨ TỰ ĐỂ NGHE HẾT SÁCH NÓI HAY TUYỆT VỜI CỦA CỐ MỤC SƯ GIÁO SĨ REINHARD BONNKE

LỜI TỰA SÁCH: ĐỨC THÁNH LINH, BẠN LÀ NGƯỜI DỂ CHÁY HAY CHỐNG CHÁY?

TÁC GIẢ: REINHARD BONNKE

LỜI MỞ ĐẦU:

CHƯƠNG 1:

CHƯƠNG 2:

CHƯƠNG 3:

CHƯƠNG 4:

CHƯƠNG 5:

CHƯƠNG 6:

CHƯƠNG 7:

CHƯƠNG 8:

CHƯƠNG 9 PHẦN 1:

CHƯƠNG 9 PHẦN 2 ĐOẠN CUỐI: