SÁCH NÓI: CHIẾN SĨ, LỰC SĨ, NÔNG DÂN (Paul Chase )

SÁCH NÓI: CHIẾN SĨ, LỰC SĨ, NÔNG DÂN

TÁC GIẢ: PAUL CHASE

DỊCH GIẢ: NGÔ MINH HÒA

MỜI CÁC BẠN BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY TỪ CHƯƠNG MỘT ĐẾN CHƯƠNG 14 ĐỂ NGHE SÁCH NÓI GIÚP CHÚNG TA ĐƯỢC MAU LỚN LÊN TRONG CHÚA.

LỜI MỞ ĐẦU:

CHƯƠNG 1: THÁI ĐỘ NGƯỜI CHIẾN SĨ: (CÒN TIẾP)

CHƯƠNG 1 TIẾP THEO:

CHƯƠNG 2 (CÒN TIẾP)

CHƯƠNG 2 TIẾP THEO VÀ CHƯƠNG 3:

CHƯƠNG 4: VỦ KHÍ CỦA CUỘC CHIẾN THUỘC LINH: DANH CHÚA JESUS

CHƯƠNG 5: BẠN CÓ ĐƯỢC KHÍ GIỚI CỦA BẠN CHƯA?

CHƯƠNG 6: VỦ KHÍ CỦA SATAN

CHƯƠNG 7: CÓ MỘT MỤC ĐÍCH ĐỂ BẠN HOÀN THÀNH:

CHƯƠNG 8: LỰC SĨ, THÂN THỂ CỦA BẠN RẤT QUAN TRỌNG

CHƯƠNG 9: THÁI ĐỘ NGƯỜI LỰC SĨ

CHƯƠNG 9 TIẾP THEO

CHƯƠNG 10: CUỘC ĐUA ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC SẴN

CHƯƠNG 11 VÁ 12: CÓ NIỀM VUI CHO CUỘC ĐUA

CHƯƠNG 13: CÀY CẤY GIEO TRỒNG BẢO VỆ, SẢN XUẤT:

CHƯƠNG 14: CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN

(HẾT)