CHƯƠNG 5: MẶC KHẢI VỀ SỰ THÁNH SẠCH VÀ SỰ KẾT ÁN BỞI MICHAEL SAMBO:

CHƯƠNG 5: MẶC KHẢI VỀ SỰ THÁNH SẠCH VÀ SỰ KẾT ÁN BỞI MICHAEL SAMBO:

Vì Chúa Giêsu đã cho tôi những điều mặc khải thiêng liêng về thiên đàng và hỏa ngục; Tôi đã trung thành làm chứng cho họ với mọi người. Tôi đã phải đối mặt với nhiều thách thức và đối lập. Tuy nhiên, tôi phải thú nhận với sứ đồ Phao-lô ở đây: Công vụ 20:24 “24 nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Ðức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Ðức Chúa Trời. “

SỰ BIỆN LUẬN CỦA TÔI


Tôi tin rằng Chúa đã nâng tôi lên để bảo vệ và xác nhận sự thật về phúc âm của Chúa Jesus trong những ngày cuối cùng này. Sứ đồ Phao-lô nói: Ga-la-ti 1:11, 12, 15, 16 “11 Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu;
12 vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Ðức Chúa Jêsus Christ.
15 Nhưng khi Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng
16 bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu.

Tôi tin rằng nhờ những điều mặc khải được ban cho tôi, Đức Chúa Trời muốn nhanh chóng nói lên sự thật của Ngài cho nhiều người và khiến mọi người thấy được sự thánh thiện cần thiết như thế nào để lên thiên đàng. Thông điệp mà Chúa ban cho tôi không phải là một giáo phái. Đó là thông điệp của Ngài cho tất cả mọi người trên thế giới và cho cả nhà thờ, thân thể của Đức Chúa Giê-su Christ

CUỘC SỐNG KỶ LUẬT CỦA TÔI:

Cha mẹ tôi nuôi dạy chúng tôi trong kỷ luật tốt của ông bà. Chúng tôi đã bị đánh đòn vì tội phạm của chúng tôi. Điều đó khiến tôi phát triển một cuộc sống kỷ luật. Khi tôi hiến mạng sống mình cho Chúa Giê-su, tôi đã cam kết và kỷ luật. Tôi là một thành viên của dàn hợp xướng trong nhà thờ mà tôi thuộc về. Nếu chúng tôi được dạy một bài hát mới trong quá trình luyện tập hợp xướng và tôi đã hát không hay, tôi sẽ không ngủ cho đến khi tôi thành thạo bài hát đó. Cam kết của tôi đối với lời của Đức Chúa Trời là trong cùng một tinh thần. Tôi quyết tâm tìm kiếm khuôn mặt của Chúa để hồi sinh trong cuộc sống của tôi và trong nhà thờ. Tôi tin vào câu trả lời cho những lời cầu nguyện và khao khát của tôi, Chúa đã ban cho tôi những điều mặc khải này.

Nhưng một số người trong nhà thờ giáo phái của tôi tỏ ra nghi ngờ, một số trong đó là các mục sư. Tôi nói với Chúa: “Lạy Chúa, con đã không gọi mình vào chức vụ này; hãy ở với con.” Chúa đã trung thành ủng hộ tôi và khích lệ tôi. Tôi chắc chắn rằng Chúa Giê Su Christ đã đưa tôi đến hai đầu của cõi vĩnh hằng, thiên đàng và hỏa ngục, để thấy những sự thật được viết rõ ràng trong Kinh Thánh nhưng không được nhiều người hiểu, do đó, bằng chứng của tôi, họ có thể nhìn thấy những sự thật này và hiểu rõ chúng hơn.

KINH NGHIỆM CÁ NHÂN TRONG SỰ THÁNH HÓA :

Khi tôi mới gia nhập Giáo hội Kinh thánh Deeper Life, tôi đã không tin vào giáo lý thánh hóa và thánh thiện mà họ giảng. Một người trong Giáo hội nói với tôi: “Tại sao không xác minh những điều này?” Tôi quyết định xác minh chúng. Tôi đã mua rất nhiều tài liệu và bình luận Cơ Đốc Giáo Tôi đã mua nhiều sách của John Wesley; tất cả để xác định học thuyết về sự thánh hóa và thánh thiện.
Bất cứ nơi nào tôi thấy một cuốn sách về sự thánh thiện tôi đã mua nó. Tôi học rất nhiều. Tôi đã nghiên cứu thánh thư để hiểu về Sự thánh hóa và sự thánh thiện. Tôi đã nghiên cứu để hiểu các từ gốc Hy Lạp đã được dịch sang các từ tiếng Anh ‘thánh hóa’; ‘thánh hóa’; ‘thánh hóa’; ‘thánh thiện’; ‘tinh khiết’ . Sau đó, tôi hiểu rằng Sự trừng phạt có nhiều hơn một ý nghĩa trong cách sử dụng chữ viết. Thứ nhất, nó có nghĩa là tận hiến hoặc hiến dâng cho Chúa hoặc sử dụng thánh. Thứ hai, Sự thánh hóa là một kinh nghiệm Cơ Đốc giáo xác định, theo đó trái tim của một tín đồ được cắt bì, thanh tẩy hoặc thanh tẩy bản chất tội lỗi, hay còn gọi là tội lỗi bẩm sinh, bản chất xấu xa đến từ Adam, thân xác củ, tham nhũng nội tâm .

Người tin theo sự thánh hóa ngày càng trở nên thánh thiện và được cho phép phục vụ Đức Chúa Trời mà không tì vết trong Sự thánh thiện và công bình; Ê-phê-sô 5: 25-27; 1Thứ 4: 3-8; 5: 22-24; Thi thiên 51: 5-10; Hê-bơ-rơ 13: 12,13,20,21; Công vụ 26:18. Tôi quỳ xuống và tìm kiếm mặt của Chúa cho sự trải nghiệm này. Tôi thấy như thể một con dao xuyên qua trái tim tôi. Trái tim tôi trở nên sạch sẽ và tinh khiết. Hãy dành thời gian để xác minh sự thật về sự thánh hóa và sự thánh thiện cho chính bạn. Tôi tin rằng Chúa sẽ cho bạn một niềm tin rõ ràng như Ngài đã ban cho tôi.

VẤN ĐỀ GIÁO VIÊN GIẢ DẠY SAI TRONG HỘI THÁNH CỦA CHÚA GIÊ-SU:

Nhiều người đã không hiểu những gì cần có để trở thành một Cơ đốc nhân thực sự. Đối với một số người là Cơ Đốc nhân là được báp tem bằng nước. Đối với người khác đó là thay đổi nhà thờ. Tôi hỏi ai đó liệu anh ta có được sinh ra lần nữa không. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã được báp tem bằng nước rồi. Nhiều người tuyên xưng là Cơ Đốc nhân nhưng là tội nhân. Kinh thánh nói đúng, Tít 1:16 “16 Họ xưng mình biết Ðức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. .”

Nhiều người bị mù tâm linh trong những ngày cuối cùng. Có những người đã thay thế các giáo lý chính yếu của Kinh thánh bằng sự dối trá, nhưng sự vâng phục đối với các giáo lý trong bài này là điều cần thiết cho thiên đàng. “1 Ti-mô-thê 4:15, 16 ” 15 Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con.
16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.”


Điều gì sẽ kết thúc cho những người đã thay thế sự thật bằng sự dối trá? Một số người dạy rằng nếu bạn được báp tem bằng nước, bạn đã được tái sinh. Những người giảng đạo vô học và thiếu hiểu biết đã vật lộn lời Chúa, vặn vẹo và làm loãng nó cho đến khi nó không còn tác dụng gì với những người nghe thấy nó. Có những nhà truyền giáo thịnh vượng thay thế Đức Chúa Trời bằng các phước lành của Ngài. Họ dạy và khuấy động mọi người để nhận được phước lành của Đức Chúa Trời nhưng không có gì để nói với họ về cách làm hài lòng Đức Chúa Trời và phù hợp với hình ảnh của Chúa Giê-su Christ. Vì các phước lành vật chất, các mục sư trong giaó hội cấm các thành viên của họ đi đến nơi nào mà tín hửu họ sẽ tìm hiểu sự thật về Đức Chúa Trời. Họ không muốn tính hửu họ lắng nghe những nhà thuyết giáo thực sự vì sợ rằng tính hửu có thể thoát khỏi tay họ. Một số nhà thần học đã gặp tôi và hỏi: “Bạn có tin rằng sự thánh thiện này là đúng và có thể làm được không? Thần học làm cho chúng ta hiểu rằng con người không thể sống mà không thể phạm tội được.” Đó là thần học của họ. Còn những gì trong Kinh thánh nói thì sao?

Lu-ca 1: 74-75 “74 Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước một Ngài,
75 Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi chi hết
” 1 Phi-e-rơ 1: 14-16 “14 Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội.
15 Nhưng, như Ðấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình,
16 bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.
. ” 2 Cô-rinh-tô 5:17 `17 Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. ”

1 Giăng 3: 9 ” 9 Ai sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Ðức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Ðức Chúa Trời. ”

Chúa Giê-su Christ truyền đạt sự thánh thiện của Đức Chúa Trời vào người tín hữu và Chúa Thánh Linh giúp anh ta sống theo cách sống mới. Bạn không thể ở lại trong tội lỗi nếu bạn được tái sinh. Một đứa con của Chúa không nói dối, ham muốn, đánh cắp, phạm tội vô đạo đức. Cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống của Đức Chúa Trời trong Người, là một cuộc sống thánh thiện và công chính. Nhiều người đã phát hiện ra trang phục của sự công bình được trao cho họ bị toàn là nhuốt nhơ, dơ bẩn. Quần áo của họ bây giờ được phát hiện với sự nhuốc nhơ của thế gian, học thuyết sai lầm, lòng tham lam, niềm tự hào, v.v. “Tôi đã chọn con đường của sự thật.” Thi thiên 119: 30
Điều này có nghĩa là có con đường đi sai lầm hoặc sai. Cần phải có quyết tâm trong thời đại của chúng ta để chọn con đường Chân lý, Chính nghĩa và Thánh thiện. Nhiều nhà thờ ngày nay được thành lập trên lời Kinh Thánh bị bóp méo. Thông qua những diễn giải sai về Kinh Thánh, những người giảng đạo và giáo viên của họ đã thay thế những sự thật của lời Chúa Giê-su Christ bằng những lời dối trá, đến sự hủy diệt của họ và sự hủy diệt của những người nghe theo họ.

Ngoại trừ họ ăn năn và trở về với Lẽ Thật, họ đang trên đường đến sự nguyền rủa đời đời, như lời tuyên bố của sứ đồ trong 2 Phi-e-rơ 3: 15-18 ” 15 Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thơ cho anh em vậy.
16 Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình.
17 Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em đã được biết trước, vậy hãy giữ cho cẩn thận, e anh em cũng bị sự mê hoặc của những người ác ấy dẫn dụ, mất sự vững vàng của mình chăng.
18 Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men. ”

Nếu trong thời của sứ đồ Phi-e-rơ có nhiều người giảng đạo sai lầm dường ấy, thì còn bao nhiêu người nữa trong thời đại của chúng ta? Chúng ta phải được cảnh báo chống lại các học thuyết sai và giáo viên giả. Đức Chúa Trời không muốn rằng bất kỳ ai cũng đến sự diệt vong, nhưng tất cả sẽ đến với sự hiểu biết về sự thật. Ngài đã chiếu sáng những sự thật của Ngài trong Kinh Thánh và bởi những điều mặc khải cho tôi. Những điều mặc khải này không mâu thuẫn với kinh thánh; đúng hơn Kinh thánh xác nhận họ là của Chúa. Tôi đã đọc qua Kinh thánh hai lần.

Một Mục sư đã gọi cho tôi một ngày và cảnh báo tôi không được chia sẻ những tiết lộ này với mọi người. “Bạn nên rao giảng Kinh Thánh”, ông nói. Tôi lặng lẽ lắng nghe anh. Nhưng tôi thực sự đã cười trong tôi vì những điều mặc khải tôi nhận được là về Chúa Thánh Linh. Chúa Giêsu bảo tôi làm chứng cho họ, cho tất cã loài người. Con người không thể ra lệnh cho tôi ngừng nói cho họ. Công vụ 4: 19,20 “19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Ðức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Ðức Chúa Trời chăng?
20 Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe
” Công vụ 5:29 “29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Ðức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. .”
Chúa đã mở cửa cho tôi để làm chứng về những điều mặc khải này cho mọi người. Chúa Giêsu Christ đã nói với tôi trên thiên đàng rằng mọi người sẽ phản đối những điều mặc khải này, nhưng tôi nên đứng vững. Tôi đã quyết định đứng trước những tiết lộ này cho đến chết. Tuy nhiên, tôi sẽ không chết trẻ. Tôi sẽ sống để tuyên bố sự thật về phúc âm của Đức Chúa Giêsu Christ.

HIỂU TIÊN TRI:

Hãy để chúng tôi tìm hiểu một cái gì đó về lời tiên tri.
1 Cô-rinh-tô 14: 3 “3 còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. ” Kinh thánh được gọi,
2 Phi-e-rơ 1:19 “Một lời tiên tri chắc chắn hơn.” Nó đáp ứng ba đặc điểm trên: phù hợp, hô hào và thoải mái. Thần của Đức Chúa Trời ban cho những điều mặc khải tiên tri cho con người.

Khi những điều này được thốt ra, họ cũng sửa đổi, khuyên nhủ và an ủi thân thể của Chúa Giê-su Christ Thông qua những điều mặc khải tiên tri này, các tín hữu được thực hiện để nhìn vào tâm trí của Đức Chúa Trời và nhận được sự hiểu biết chính xác về một số sự thật trong Kinh thánh. Thông qua những tiết lộ về hỏa ngục được đưa ra bởi các tín đồ và tội nhân mà Chúa Thánh Linh đã cảnh báo về sự nguy hiểm của tội lỗi và sự không tin. Chắc chắn:” Thật là một điều đáng sợ khi rơi vào tay của Đức Chúa Trời hằng sống.” Hê-bơ-rơ10: 31

Những lời mặc khải về thiên đàng, phần thưởng của sự công bình, mang lại sự an ủi cho các tín đồ. Các tín đồ được đảm bảo về những lời hứa của Đức Chúa Trời và được củng cố trong đời sống và phục vụ Cơ Đốc Giáo của họ bởi những khải tượng về thiên đàng được ban cho một số tín hữu đương thời bởi Chúa Thánh Linh.

Khi Chúa ban những điều mặc khải như vậy, chúng ta phải
“18 Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. ”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 16-22
16 Hãy vui mừng mãi mãi,
17 cầu nguyện không thôi,
18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.
19 Chớ dập tắt Thánh Linh;
20 chớ khinh dể các lời tiên tri;
21 hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.
22 Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.

Chúng ta không nên coi thường việc tiên tri bởi vì đó vẫn là một trong những cách nói của Đức Chúa Trời đối với các tín đồ cá nhân, nhà thờ địa phương, thân thể của Chúa Giê-su Christ và toàn thể nhân loại. Coi thường những điều mặc khải do Đức Chúa Trời ban cho là làm dập tắt sự di chuyển của Chúa Thánh Linh trong hội thánh và trên thế giới. Khi Chúa ban mặc khải tâm linh liên quan đến một cá nhân, một nhà thờ địa phương, thân thể của Chúa Giê-su Christ hay loài người nói chung, điều đó cần được chứng minh bằng sự thật và giáo huấn của Kinh thánh.
Nếu Kinh thánh xác nhận sự mặc khải là của Đức Chúa Trời thì nó nên được nhận với sự tạ ơn và niềm vui. Chúng tôi được lệnh giữ vững đó là tốt. Không bao giờ nói xấu hoặc thực hiện bất kỳ bước xấu xa chống lại những tiết lộ của Chúa Thánh Linh. Tầm nhìn và mặc khải vẫn là một phần trong những cách mà Đức Chúa Trời truyền giáo cho việc sửa đổi thân xác trong Chúa Giê-su Christ và cứu linh hồn của những người tội nhân bị hư mất trên thế giới.

TÔI CÓ THỂ TIN CẬY VÀO BẠN KHÔNG, CON TRAI CỦA TA?


Cha và mẹ tôi là Tín hửu Cơ Đốc thực sự. Khi tôi chia sẻ những điều mặc khải này với Giáo hội địa phương của chúng tôi, mẹ tôi đã đến công khai và làm chứng về sự sáng suốt mà bà đã nhận được.
Bà nói: “Trước đây tôi đã từng nghỉ tự nhiên mà được có Chúa; nhưng bây giờ tôi thấy mọi thứ rõ ràng.” Tôi đã khóc ngày hôm đó cho lời khai của bà. Tôi đã hiến mạng sống mình cho Chúa Giê-su Christ khi tôi 13 tuổi. Tôi lớn lên cùng cha mẹ, những người là thành viên trung thành của một nhà thờ Ngũ Tuần. Mãi về sau, họ trở thành thành viên của nhà thờ Kinh thánh Deeper Life. Cha tôi là một chấp sự trong nhà thờ. Tôi là một tín đồ kỷ luật. Tôi dành nhiều thời gian trước Chúa để kiêng ăn và cầu nguyện. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu Christ đối với tôi không phải là bí mật mà là công khai.

Đó là trong lễ Phục sinh Quốc gia về nhà thờ Kinh thánh Deeper Life ở khu vực Takum, bang Taraba, Nigeria. Hơn 2000 người tham dự Khóa tu luyện: người lớn, thanh niên và trẻ em. Tất cả đều nhận thức đầy đủ về những gì đã xảy ra với tôi. Họ có thể làm chứng về đời sống Tín hửu Cơ Đốc của tôi và về chuyến viếng thăm thiêng liêng mà tôi đã nhận được trong khóa tu luyện ấy. Khi Chúa mở cửa cho tôi chia sẻ những điều mặc khải này với mọi người, có những người tiếp nhận điều đó với tấm lòng rộng mở, đã chứng minh cho họ đó là lời của Chúa. Họ phát tán chúng xa gần, không bận tâm đến chi phí.

Như vậy biết rằng họ đang làm theo ý Chúa. Họ coi đó là thông điệp về thế giới đầy hoài nghi, cứng rắn, nhà thờ hâm hẩm và nhà thờ bị đàn áp cần có để được cứu rỗi, hồi sinh và an ủi. Nhưng có những người hoài nghi và muốn chống lại sự lây lan của những sự mặc khải này. Họ muốn ngăn cản tôi để tôi không tiếp tục. Như vậy tôi sẽ khuyên bạn nên tỉnh táo và nhìn mọi thứ dưới ánh sáng của Kinh thánh. Chúa Giêsu đã thấy trước hành vi của họ và thập tự giá mà tôi sẽ mang cho nhiệm vụ này khi Ngài cầu xin tôi trên thiên đàng trong nước mắt,

“Con trai tôi, anh Mike, nhiều người mà Ta đã đưa ra như những sự mặc khãi nầy đã làm cho Ta thất vọng. Ta có thể phụ thuộc vào con không?”

Chúa chắc chắn sẽ phụ thuộc vào tôi. Amen. Vài năm trước, Chúa đã ban cho tôi một lời hứa rằng Ngài sẽ sử dụng tiếng nói của tôi trên khắp thế giới cho vinh quang của Ngài. Tôi không hiểu ý của Ngài. Tuy nhiên, tôi đã viết lời hứa xuống và nó đã bị lãng quên. Gần đây tôi đã xem nhật ký của mình và phát hiện ra lời hứa đó với sự ngạc nhiên lớn của tôi. Ngày nay, các băng cassette của những điều mặc khải này đã đi đến nhiều nơi theo ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ gửi nó đến nơi tận cùng xa nhất của thế giới trong danh của Chúa Giêsu. Amen.

Chúa muốn tiêu chuẩn của lời Ngài được giữ trọn vẹn. Giu-đe khuyên nhủ: Giu-đa 3 “3 Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. . ”

Niềm tin của tôi là một người đàn ông phải được tái sinh trước khi anh ta có thể được gọi là một Cơ đốc nhân. Phép báp tem dành cho những người được tái sinh. Một tín đồ cần thánh hóa trái tim mình. Bí tích báp tem với Chúa Thánh Linh là một kinh nghiệm tách biệt với sự cứu rỗi và thánh hóa và là lời hứa của Chúa cho tất cả các tín hữu để phục vụ hiệu quả. Sự thánh thiện của cuộc sống là một vấn đề cần thiết để vào thiên đàng. Bề ngoài của tôi không có cá tính của thế gian. Tôi sống thánh thiện, công bằng và không thể trách được trước mặt Đức Chúa Trời và trước mắt mọi người. Chúa ban cho tôi ân sủng cho việc này .

ĐỨC CHÚA TRỜI XÁC NHẬN NHỮNG MẶC KHẢI NÀY BẰNG CÁC DẤU HIỆU TRONG KINH THÁNH

Ma-thi-ơ 11: 2-6 “2 Khi Giăng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Ðấng Christ, thì sai môn đồ mình đến thưa cùng Ngài rằng:
3 Thầy có phải là Ðấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi Ðấng khác chăng?
4 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: hãy về thuật lại cùng Giăng những điều các ngươi nghe và thấy:
5 kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.
6 Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta!

Chúa Giêsu ở đây đã đưa ra những dấu hiệu chứng minh rằng Ngài là Đấng CỨU RỔI và sứ điệp của Ngài là từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thường biểu lộ những dấu hiệu rõ ràng để xác nhận rằng những điều mặc khải mà tôi chia sẻ ở mọi nơi là từ Ngài. Những kẻ tội lỗi với trái tim chai lì và giấu mặt và những kẻ sa ngã ăn năn trong bụi và rải tro trên đầu khi họ nghe lời chứng của tôi. Các tín đồ nhấn mạnh về sự tiến lên phía trước trong sự thánh hóa trái tim của họ. Mọi người thực hiện sự phục hồi thực hiện đúng cách của họ với Đức Chúa Trời và loài người. Các tín đồ trở nên nhiệt thành trong tinh thần và thánh thiện trong tánh tình. Đức Chúa Trời báp tem cho các thánh của Ngài bằng Chúa Thánh Linh. Mọi người nhận được sự chữa lành và giải thoát kỳ diệu nhờ quyền năng của Chúa. Một người phụ nữ đã bị son sẽ suốt 10 năm đã đến nhờ tôi tư vấn.

Sau một lời cầu nguyện đơn giản cho cô ấy, cô ấy đã viết cho tôi sau đó rằng cô ấy đã thụ thai. Một người phụ nữ đã thực hành phù thủy trong ba năm và đã giết chết bốn đứa con của mình, ăn năn trong bụi và tro và được giao và chuyển đổi. Nhiều dấu hiệu khác đã được Đức Chúa Trời đưa ra để biện minh cho những điều này. Mục đích của tôi trong việc bảo vệ những tiết lộ này là gì?

Mục đích của tôi là tôn vinh Chúa Giêsu và làm cho mọi người tin vào Ngài và phục vụ Đức Chúa Trời trong sự thánh thiện và công bình: ” Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, tức là Con Ðức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống(Giăng 20:31) Đối với những người vẫn cứng lòng vì không tin và đã từ chối kinh nghiệm trên trời này và thông điệp mà nó truyền tải đến con người,

Giăng 8: 42-47 “42 Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Ðức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Ðức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến.
43 Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta.
44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.
45 Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta.
46 Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta?
47 Ai ra bởi Ðức Chúa Trời, thì nghe lời Ðức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Ðức Chúa Trời. ”

Bất cứ ai tỉnh táo hãy lắng nghe hoặc đọc qua những điều mặc khải thiêng liêng được trao cho tôi sẽ tin rằng Chúa đã cho họ. Đối với tôi, tôi cam kết cam kết với phúc âm của Chúa Giê-su Christ và với trọng trách mà Ngài đã trao cho tôi.

SỰ CAM KẾT CỦA TÔI VỚI CÔNG VIỆC CHÚA GIÊ-SU GIAO:

Tôi đã xem qua lời cam kết của một Mục sư Châu Phi. Tôi sản xuất và dán nó bên giường của tôi. Đó là lời cam kết của tôi. “Tôi là một phần trong mối tương giao của người không hổ thẹn. Tôi có sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Cái chết đã được định sẵn. Tôi đã bước qua ranh giới. Quyết định đã được đưa ra. Tôi là môn đệ của Ngài. Tôi sẽ không nhìn lại, buông xuôi, chậm lại, lùi xa hoặc tĩnh lặng. Quá khứ của tôi được cứu chuộc, hiện tại của tôi có ý nghĩa, tương lai của tôi được bảo đảm.

Tôi đã hoàn thành và thực hiện với cuộc sống thấp, đi xem các cảnh, kế hoạch nhỏ, đầu gối suôn sẻ, giấc mơ không màu, tầm nhìn thuần hóa, nói chuyện phàm tục, sống rẻ và mục tiêu nhỏ nhoi. Tôi không còn cần sự ưu việt, thịnh vượng, vị trí cao, thăng tiến, sự hoan nghênh hay sự nổi tiếng. Tôi không có thời gian để trở thành người đầu tiên, hàng đầu, được công nhận, khen ngợi, được xem xét hoặc được khen thưởng. Bây giờ tôi sống bằng đức tin, dựa vào sự hiện diện của Ngài, bước đi bằng sự kiên nhẫn, sống bằng lời cầu nguyện và lao động bằng quyền lực.

Khuôn mặt của tôi được thiết lập, dáng đi của tôi rất nhanh, mục tiêu của tôi là thiên đường, con đường của tôi hẹp, con đường của tôi gồ ghề, ít bạn đồng hành, hướng dẫn của tôi đáng tin cậy, nhiệm vụ của tôi rõ ràng. Tôi không thể bị mua, bị xâm phạm, đi đường vòng, bị dụ dỗ, quay trở lại, bị lừa dối hoặc bị trì hoãn. Tôi sẽ không nao núng trước sự hy sinh, do dự trước sự hiện diện của kẻ thù, thương lượng trước bàn thắng của kẻ thù, suy ngẫm trước bể bơi của sự nổi tiếng, hay uốn khúc trong mê cung của sự tầm thường.

Tôi sẽ không từ bỏ, im lặng, buông xuôi, cho đến khi tôi thức dậy, cất giữ, cầu nguyện, trả tiền, rao giảng, cho khóa học của Chúa Giê-su Christ Tôi là môn đệ của Chúa Giêsu. Tôi phải đi cho đến khi Ngài đến, ban cho đến khi tôi té ngã, giảng cho đến khi tất cả mọi người biết đến, và làm việc cho đến khi Ngài ngăn tôi lại. Và khi Ngài đến vì chính Ngài, Ngài sẽ không gặp vấn đề gì khi nhận ra tôi – biểu ngữ của tôi sẽ rõ ràng! Amen. “

CÒN TIẾP PHẦN 6 PHẦN CUỐI)

Advertisement