CHƯƠNG 2: SỰ MẶC KHẢI VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC CỦA MICHAEL SAMBO

CHƯƠNG 2: SỰ MẶC KHẢI VỀ THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC CỦA MICHAEL SAMBO

Không đến một giờ sau khi tôi hồi sinh trên trái đất, hai thiên thần lại đến gặp tôi và nói: “Anh Michael, Chúa đang kêu gọi anh, hãy lên cao hơn.” Sau đó tôi hét lên trong phấn khích, “Bạn đã đến với tôi một lần nữa!” Tôi đã bị ngã xuống sàn. Tôi không thể nói bất cứ điều gì là tình trạng cơ thể của tôi nằm trên sàn nhà sau đó. Điều tiếp theo tôi thấy là tôi đã mặc một cơ thể giống như của họ và chúng tôi rời đi lên thiên đường. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến cổng đẹp.

LẦN THỨ HAI TÔI LÊN THIÊN ĐÀNG

Tôi đã gặp Chúa Jesus Christ đang đứng ở cổng. Khi nhìn thấy tôi, Ngài mỉm cười với tôi và nắm lấy tay phải của tôi và nói: “Con trai của tôi, bạn được chào đón. Tôi chưa hoàn thành cho bạn thấy những gì tôi muốn cho bạn thấy.” Rồi tất cả chúng tôi lên thiên đàng. Chúng tôi đã đi gần một biệt thự cụ thể. Khi chúng tôi đứng bên cạnh biệt thự, Ngài nhìn tôi và nói: “Loài người nói, người dân trên thế giới nói, ‘Làm sao cá có thể bơi dưới sông mà không uống nước từ đó?’ Đây là suy nghĩ của loài người và trí tưởng tượng của họ. Máu của tôi có thể cứu bất kỳ ai đến với tôi ra khỏi tội lỗi và duy trì người đó trong Sự công chính và Thánh thiện. Máu của tôi có thể giải thoát anh ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Hãy nói với họ, Tiêu chuẩn của tôi có không thay đổi. Tiêu chuẩn của tôi về sự thánh sạch không thay đổi. Tôi là Chúa, tôi không thay đổi. Tôi vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. “

Khải Huyền 1: 5 “lại từ nơi Ðức Chúa Jêsus Christ là Ðấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian! ” Hê-bơ-rơ 9:14 “huống chi huyết của Ðấng Christ, là Ðấng nhờ Ðức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Ðức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Ðức Chúa Trời hằng sống, là dường nào! Hê-bơ-rơ 12:14 ” Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời. . ”

GIÁO HỘI BÂY GIỜ LÀ NƠI THÚ VUI XÁC THỊT:

Chúa Giêsu tiếp tục : “Nhà thờ đã trở thành một nơi vui thú, nơi mọi loại tội ác đang được thực hành. Các quý bà quyến rũ đàn ông qua cách ăn mặc vô đạo đức của họ. Tôi không thể thấy sự gian ác này đang diễn ra trong nhà thờ. Các mục sư giảng phúc âm cũng không lọt ra ngoài sổ. Nhà thờ đã trở thành một nơi quyến rũ. Mọi người đi từ nhà thờ đến hỏa ngục. ”  

Ê-xê-chi-ên 8: 4-18 “Nầy, tại đó có sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên, như ta đã xem trong sự hiện thấy tại đồng bằng.

5 Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy ngước mắt về phía bắc. Vậy ta ngước mắt về phía bắc, và nầy, nơi phía bắc cửa bàn thờ, chỗ lối vào, có hình tượng của sự ghen tương.

6 Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ngươi có thấy sự những kẻ nầy làm, tức là những sự gớm ghiếc lớn mà nhà Y-sơ-ra-ên đã phạm tại đây, đặng làm cho ta xa nơi thánh ta chăng? Song ngươi sẽ còn thấy sự gớm ghiếc lớn khác nữa!

7 Ðoạn, Ngài dắt ta đến cửa hành lang; ta nhìn xem, thấy một lỗ trong vách.

8 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy xoi vách đi. Khi ta xoi vách xong, thì thấy có một cái cửa.

9 Ngài lại phán: Hãy vào xem những sự gian ác đáng gớm mà chúng nó làm ra ở đây.

10 Vậy ta vào, xem thấy; và nầy, có mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật gớm ghiếc, mọi thần tượng của nhà Y-sơ-ra-ên đã vẽ trên chung quanh tường.

11 Trước mặt các thần tượng ấy đứng bảy mươi trưởng lão của nhà Y-sơ-ra-ên, giữa đám họ có Gia-a-xa-nia, con trai Sa-phan, mỗi người tay cầm lư hương, khói thơm bay lên như ngút.

12 Ngài bèn phán: Hỡi con người, ngươi có thấy sự các trưởng lão nhà Y-sơ-ra-ên mỗi người làm trong nơi tối tăm, trong phòng vẽ hình tượng của mình không? Vì chúng nó nói rằng: Ðức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu; Ðức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất nầy!

13 Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn khác nữa mà chúng nó làm!

14 Ngài dẫn ta đến lối cửa nhà Ðức Giê-hô-va, cửa ấy về phía bắc; nầy, tại đó ta thấy những đờn bà ngồi mà khác Tham-mu.

15 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, thấy chưa? Ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn hơn nữa!

16 Kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Ðức Giê-hô-va; nầy, nơi lối vào đền thờ Ðức Giê-hô-va, giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng hai mươi lăm người sấp lưng về phía đền thờ Ðức Giê-hô-va và xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lạy mặt trời.

17 Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, thấy chưa? Nhà Giu-đa phạm những sự gớm ghiếc mà nó phạm ở đây, há là sự nhỏ mọn sao? vì nó làm cho tội ác mình đầy dẫy trong đất; và còn xây lại chọc giận ta. Nầy, chúng nó lấy nhánh cây để gần mũi mình!

18 Vậy nên ta cũng sẽ làm y theo cơn giận; mắt ta chẳng đoái tiếc chúng nó, và ta không thương xót đâu. Dầu chúng nó kêu la om sòm vang đến tai ta, ta chẳng thèm nghe chúng nó.

. “

Chúa Giêsu tiếp tục: “Nhiều tín đồ sống như thể họ sẽ dành phần còn lại của cuộc đời họ trên trái đất. Họ bất cẩn về linh hồn hư mất của con người. Lời rao giảng không chỉ là trái tim tôi mà còn là nỗi đau của tôi. Nhưng nhiều thứ đã chiếm giữ tâm trí của người hành hương Cơ Đốc giáo. Họ đã quên rằng mình là một người lữ khách trong thế giới này để đi qua thế giới khác. ”

Ê-xê-chi-ên 34: 1-6 “Có lời Ðức Giê-hô-va phán cùng ta rằng:

2 Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên; hãy nói tiên tri, và bảo những kẻ chăn ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn nạn cho kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên, là kẻ chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao?

3 Các ngươi ăn mỡ, mặc lông chiên, giết những con chiên mập, mà các ngươi không cho bầy chiên ăn!

4 Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bịnh nên mạnh, chẳng chữa lành những con đau, chẳng rịt thuốc những con bị thương; chẳng đem những con bị đuổi về, chẳng tìm những con bị lạc mất; song các ngươi lại lấy sự độc dữ gay gắt mà cai trị chúng nó.

5 Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc; đã tan lạc thì chúng nó trở nên mồi cho hết thảy loài thú ngoài đồng.

6 Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao; những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. ”

VƯƠNG MIỆNG CHO CÁC TÍN HỬU

Tôi được đưa đến một biệt thự đặc biệt nơi tôi thấy nhiều vương miện. Ngôi biệt thự này rất lớn và đầy vương miện. Một số vương miện rất lớn, một số nhỏ và một số kích cỡ trung bình. Chúa Giêsu nói

“Những vương miện này dành cho những người trung thành và những người vượt qua chính mình, thế gian và ma quỷ. Phúc cho những người thừa kế vì họ sẽ ngồi bên tay phải của Cha tôi .”

Khải huyền 2:10 “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. ”

2 Ti-mô-thê 4: 7, 8 7 “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.

8 Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, những cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.

TÔI THẤY NGƯỜI BẠN QUÁ CỐ TÔI TRÊN THIÊN ĐÀNG:

Chúa Giêsu lại nói: “Tôi sẽ cho bạn thấy rằng người ta có thể phục vụ tôi trong Sự công bình và thánh thiện tất cả những ngày của cuộc đời mình giữa thế hệ đồi bại và đồi trụy này trên trái đất. Tôi sẽ cho bạn thấy bạn của bạn đã chết trên thế giới.”   Người bạn này của tôi đã chết ở Jalingo, bang Taraba, Nigeria, vào ngày 7 tháng 11 năm 2001. Anh ấy thực sự là một người bạn thân. Chúng tôi là bạn học ở trường cấp hai. Chúng tôi đã đi đến cùng trường Bách khoa, mặc dù anh ấy đi trước tôi một năm. Ở đó, trong trường Bách khoa, chúng tôi đã học cùng nhau, ăn cùng nhau, hát trong dàn hợp xướng cùng nhau và thậm chí ngủ trên cùng một chiếc giường. Chúng tôi đã làm tất cả những điểm chung. Jesus sau đó đưa tôi đến một biệt thự, rất đẹp.

Như thể bạn tôi đã có kiến ​​thức về việc chúng tôi sẽ đến, anh ấy bước ra khỏi biệt thự trông rất vinh quang. Anh ta đội một vương miện lớn trên đầu và đầy nụ cười. Khi anh ấy thấy tôi, anh ấy nói trong sự phấn khích “Hỡi anh Michael, anh được chào đón! ” Chúng tôi bắt tay anh ấy. Jesus chỉ vào anh ta và nói: “Hãy nhìn anh ta, bạn làm việc trong vườn nho của tôi cùng nhau, bạn đã làm tất cả những điểm chung. Nếu anh ta làm điều đó, bạn cũng có thể làm điều đó. Đây là để cho bạn thấy rằng một chàng trai trẻ như bạn có thể phục vụ Tôi chấp nhận được trong thế hệ tham nhũng này, trong sự thánh thiện và công bình tất cả những ngày của cuộc đời anh ta. Nếu anh ta có thể làm điều đó, bạn cũng có thể làm điều đó. Lu-ca 1: 73-75 “Theo như Ngài đã thề với Áp-ra-ham là tổ phụ chúng tôi,

74 Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước một Ngài,

75 Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi chi hết. ”

Tôi chắc chắn rằng biệt thự thuộc về bạn tôi. Tôi đã thấy những lâu đài không thể đếm được được chuẩn bị cho các vị thánh, nhưng các vị thánh trên trái đất vẫn chưa được chuẩn bị. Khi bạn tôi nói “Hỡi anh Michael, anh được chào đón!” Chúa Giêsu nói với anh ta, tôi sẽ trở lại thế gian. Tôi kêu lên, “Ôi vị cứu tinh của tôi!” Tôi đã không sẵn lòng trở lại thế gian. Để biết rằng thiên đường là của tôi, niềm vui không thể so sánh được. “Tôi chắc chắn như thế nào,” tôi nói, “rằng tôi sẽ có thể trở lại thiên đường nếu tôi trở lại trái đất?” Nhưng Chúa Giê-su nói chắc chắn “Bạn đang trở lại thế gian.”

Sau đó, bạn tôi chào tạm biệt tôi và nói: “Tạm biệt, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau.” Tôi khóc, vì tôi không muốn chia tay anh. Chúa Giêsu đưa tôi đi khỏi nơi đó. Giăng 14: 1-3 “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa.

2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.

3 Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

TIN NHẮN CHO MỘT SỐ CÁ NHÂN TRÊN ĐẤT:

Quá cảnh thứ hai của tôi lên thiên đàng là nhiều tin nhắn cá nhân cho mọi người. Tôi đã được hiển thị một số vương miện với tên của một số người trên đó. Tôi biết một số người trong số họ vẫn còn sống trên trái đất. Chúa Giêsu hỏi tôi: “Anh có biết em gái”

Anh ấy hỏi tôi về một người chị đặc biệt mà tôi biết. Tôi trả lời: “Vâng, thưa Chúa.” Anh nói

“Chị đó là đầy tớ của tôi.”

Ngay lập tức, người chị đó xuất hiện trước mặt chúng ta trên thiên đàng, mặc áo trắng, trông thật xinh đẹp, không có sự so sánh trần thế. Cô ấy đang đội một vương miện vinh quang trên đầu, với một nụ cười trên khuôn mặt.

Một lần nữa anh hỏi: “Anh có biết vợ của mục sư Sường không?”

Ông đang nói về vợ của một trong những mục sư của chúng tôi. Tôi trả lời: “Vâng, Chúa ơi.” Anh nói: “Cô ấy là đầy tớ của tôi.” Ngay lập tức, người chị này xuất hiện trên thiên đường với màu trắng hoàn toàn, tỏa sáng rực rỡ và đẹp rực rỡ, với vương miện trên đầu và nụ cười vui vẻ. Thiên đường là một nơi có vẻ đẹp hoàn hảo. Mọi thứ đều vô cùng đẹp. Nếu một vị thánh trên trời xuất hiện trên trái đất, vẻ đẹp của anh ta sẽ vượt quá sức tưởng tượng trong tâm trí của đàn ông. Vẻ đẹp mỹ phẩm của trái đất được so sánh là quần áo của ai đó với giẻ rách. Phi-líp 3: 20-21 “Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Ðức Chúa Jêsus Christ,

21 Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.

Chúa Giêsu cũng hỏi tôi rằng tôi có biết một số mục sư và mục sư trong chức vụ của chúng tôi không. Ông đề cập đến tên của họ và tôi trả lời: “Vâng, Chúa ơi.” Ông nói ” Đó là những người hầu của tôi.” Anh ấy đã gửi tin nhắn cho tôi về một số mối quan hệ của tôi, mà tôi đã gửi.

Chúa Giêsu đã nói: “Tôi sẽ sát cánh bên bạn” Trong chuyến hành trình lên thiên đàng, tôi đã đi đến rất nhiều nơi. Một số điều tôi thấy tôi bị hạn chế nói về chúng. Có một số điều tôi đặt câu hỏi về, nhưng thiên thần làm tôi im lặng. Tôi được khuyên không nên nói về một số điều tôi đã thấy, nhưng để làm chứng cho loài người những điều được trao cho tôi.  

Phục truyền luật lệ ký 29:29 “Những sự bí mật thuộc về Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy. ”

Cảm ơn Chúa, người đã giúp tôi làm chứng về những điều Ngài ban cho tôi. Chúa Giêsu bảo đảm với tôi trên thiên đàng rằng Ngài sẽ đứng bên tôi. Anh ta nói: “Vì vậy, đã gửi tôi cho bạn đến tận cùng trái đất để nói với loài người Tình yêu của Ngài và cảnh báo họ về hỏa ngục.” Ông trích dẫn Hê-bơ-rơ 1: 9 ” Chúa ưa điều công bình, ghét điều gian ác; Cho nên, hỡi Chúa, Ðức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho, Khiến Chúa trổi hơn kẻ đồng bạn mình. .”

Chúa Giêsu đã nói: ” Câu này nói đến Ta, nhưng nếu có mục sư nào vâng phục câu Kinh thánh này, thì ta sẽ đứng bên cạnh Người.” Ngài nói: “Vì Ta yêu sự công chính và ghét sự gian ác, nên Ta gửi con đi. Ghét sự gian ác cho đến giọt máu cuối cùng của bạn. Đừng bao giờ khuyến khích sự gian ác. Hãy thực hiện cam kết cá nhân của bạn và tôi sẽ ở bên bạn.”

Thi-thiên 97:10, 11 “Hỡi những kẻ yêu mến Ðức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác: Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài, Và giải cứu họ khỏi tay kẻ dữ.

11 Ánh sáng được bủa ra cho người công bình, Và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng.

” Hê-bơ-rơ 12: 4 ” Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết; ” 2 Sử ký 16: 9 “Vì con mắt của Ðức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.”

CHUYẾN THĂM THỨ HAI ĐẾN HỎA NGỤC:

Một lần nữa Chúa Giêsu nói: “Tôi đang đưa bạn trở lại hỏa ngục để thấy sự đau đớn của hỏa ngục”.

Chúng tôi đến cổng và tôi thấy mọi người đi trên đường rộng đến hỏa ngục. Vô số người đã xuống hỏa ngục. Trong hỏa ngục tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của nguyền rủa. Đây là lần thứ hai tôi xuống hỏa ngục. Tôi nghe người ta khóc và thú nhận tội lỗi mà họ từ chối thú nhận trên trái đất. Nhiều mục sư đang ở trong hỏa ngục. Nhiều mục sư của phúc âm đang ở trong hỏa ngục. Những người vô thần và nhiều loại người đang ở trong hỏa ngục. Không có lưỡi có thể nói lên sự kinh hoàng và đau khổ của hỏa ngục.  

Thi thiên 9:17 “Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, Và các dân quên Ðức Chúa Trời cũng vậy. .”

Ê-sai 5: 14-16 ” Vậy nên sự ham muốn của âm phủ đã rộng thêm, hả miệng vô ngần, sự vinh hiển nó, dân chúng nó, sự sang trọng nó đều sa xuống đó.

15 Kẻ hèn bị khuất; kẻ tôn trọng bị thấp hèn, con mắt người cao ngạo bị hạ xuống;

16 song Ðức Giê-hô-va vạn quân lên cao trong sự công chính, Ðức Chúa Trời là Ðấng Thánh nên thánh trong sự công bình. ”

Chúa Giêsu đã nói: “Tôi đã tạo ra chúng và yêu thương chúng bằng tình yêu bất diệt. Nhưng chúng ghét tôi, đó là lý do tại sao tôi phá hủy chúng bằng sự hủy diệt vĩnh cửu của tôi. Hãy đi và nói với con người, nếu có ước muốn lên thiên đàng, tôi sẽ cho nó mọi ân sủng anh ta cần để lên thiên đàng. Nhưng nếu có bất kỳ mong muốn xuống hỏa ngục, Satan sẽ ngay lập tức cung cấp cho anh ta tất cả sự hỗ trợ anh ta cần ở đó. ”

Phục truyền luật lệ ký 30: 15-20 “Hãy xem, ngày nay ta đặt trước mặt ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa,

16 vì ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, và gìn giữ những điều răn luật lệ và mạng lịnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, và Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ mà ngươi sẽ vào nhận lấy.

17 Nhưng nếu lòng ngươi xây trở, không khứng nghe theo, chịu dụ dỗ thờ lạy và hầu việc các thần khác,

18 thì ngày nay ta tỏ cùng các ngươi rằng các ngươi hẳn phải tuyệt diệt, không được sống lâu trên đất mà ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng nhận lấy.

19 Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống,

20 thương mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở trên đất mà Ðức Giê-hô-va

TÔI THẤY MỘT THÀNH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI Ở HỎA NGỤC:

Tôi thấy một người anh em trong hỏa ngục. Ông là một thành viên của nhà thờ của chúng tôi. Người anh em này rất tận tụy và sốt sắng, nhưng than ôi, anh ta đã chết với tội lỗi ẩn giấu và không được tin và thấy mình ở hỏa ngục. Khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi đã không tin anh ấy là người duy nhất. Tôi gõ nhẹ vào Chúa Giêsu và hỏi: “Chúa ơi, đây có phải là anh em từ nhà thờ này không?” Ngài trả lời : “Có.”

Người anh em bắt đầu nói: “Tôi đã phạm tội gian dâm và che đậy nó và cái chết đã đến và mang tôi đi.” Nếu một người anh em nhiệt thành và dấn thân như vậy vẫn có thể xuống hỏa ngục, chúng ta phải kính sợ Chúa và đi lại cẩn thận hàng ngày. ” Châm ngôn 28:13 ” Kẻ nào che đậy tội lỗi của mình sẽ không thịnh vượng; nhưng bất cứ ai xưng tội và từ bỏ họ sẽ thương xót. ” Gia-cơ 5:16 ” Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều ”

ĐAU KHỔ BẢO ĐẢM CHO TÔI ĐỂ RAO GIẢNG SỰ THANHW THIỆN

Chúa Giêsu, hai thiên thần và tôi đứng cạnh nhau. Ngài chỉ tay xuống hỏa ngục và nói: “Con người không thể hiểu được bản chất của những dằn vặt của hỏa ngục, tuy nhiên, hãy đi và nói với loài người. Hãy nói với loài người nếu tất cả những sự đau khổ trên trái đất được tập hợp lại để được mang trên một người, nó vẫn sẽ không so sánh với những gì người loài người sẽ chịu đựng trong 24 giờ trong hỏa ngục. Tuy nhiên, con người có thể không hiểu; Hãy đi và vẫn nói cho họ biết. ”

Chúa Giêsu tiếp tục : “Bạn sẽ trải qua rất nhiều đau khổ vì thông điệp về sự thánh thiện và công bình này. Vì sự ô nhiễm trên thế giới, nhiều người sẽ từ chối sức mạnh của sự tin kính và sống ngay chính. Tuy nhiên, tôi đã gửi bạn đi. Tôi sẽ ở bên cạnh bạn.”  

Giăng 15: 18-21 “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi.

19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.

20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Ðầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi.

21 Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Ðấng đã sai ta đến.

CUỘC SỐNG BẤT CẨN CỦA TÍN ĐỒ

Sau đó, Chúa Giêsu than thở: “Các tín đồ đang sống trong cuộc sống này như thể họ thuộc về thế gian Nhưng họ không thuộc về thế gian. Họ được cho là sống tách biệt với thế gian.

Ngài nói tiếp: “Tôi chúc phúc cho người của tôi, nhưng họ lạm dụng phước lành của tôi.”

Chúa Giê-su đã trích dẫn Giê-rê-mi 22:21 : “Ta đã nói cùng ngươi đương thời ngươi thạnh vượng; nhưng ngươi nói rằng: Tôi chẳng khứng nghe. Từ khi ngươi còn trẻ, tánh nết ngươi đã dường ấy: đã chẳng vâng lời ta. .”

Chúa Giêsu nói: “Mọi người không quan tâm đến người nghèo và túng thiếu. Rất tiếc, người hành hương đã quên rằng anh ta là một người xa lạ trên thế gian này. Nhà thờ không làm gì về những linh hồn không bao giờ chết của loài người trên thế giới. Nhà thờ phải thức tỉnh từ giấc ngủ và ngủ gục và cứu những người đang sắp chết ra khỏi hỏa ngục. ”

Ngài trích dẫn 2 Phi-e-rơ 3: 8-14: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.

9 Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.

10 Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.

11 Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tôn kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào,

12 trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Ðức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi!

13 Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở.

14 Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.

Chúa Giêsu dứt khoát nói: “Không có sự thánh thiện. Hê-bơ-rơ 12:14 “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Ðức Chúa Trời. ” Ông nói: “Hãy đi và nói với con người, Tiêu chuẩn của tôi không thay đổi. Tiêu chuẩn của lời Chúa không thay đổi. Tôi không thay đổi tiêu chuẩn của tôi cho mọi thế hệ, cho mọi lứa tuổi, cho mọi người.”

Thi thiên 119: 89 “Hỡi Ðức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời: Chúa Giêsu nói: “Bạn đang trở lại thế giới.” Ngài đưa tôi đến cổng và nói: “Tôi sẽ gặp lại anh.” Rồi hai thiên thần đưa tôi lên đường. Khi chúng tôi đang đi, tôi thấy một nơi giống như một quả địa cầu ở xa. Nó trông có vẻ tối, nhưng tôi có thể thấy ánh sáng ở đây và kia: một số tỏa sáng rực rỡ, một số lờ mờ và một số gần như tắt dần. Tôi hỏi thiên thần, “Nơi nào tôi nhìn thấy từ xa?” Anh ta trả lời: “Đó là thế giới bẩn thỉu mà mọi người điên cuồng và lãng phí cuộc sống của họ. Ánh sáng bạn nhìn thấy ở đây và ở đó là ánh sáng của Chúa Giê-su Christ trên các tín đồ đang ở trong đó.” Tôi thấy sự phù phiếm của thế giới và sự lừa dối của nó đối với con người.  

Truyền đạo 12: 8 “Kẻ truyền đạo nói: Hư không của sự hư không; mọi sự đều hư không.” Ma-thi-ơ 16:26 “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”

Đây là tài khoản của chuyến thăm thứ hai của tôi đến thiên đường và hỏa ngục. Tôi không thể nói tất cả những điều tôi đã thấy và nghe. Chúng tôi đã đi đến nhiều nơi trên thiên đàng. Quá cảnh thứ hai này kéo dài khoảng 9 tiếng đồng hồ. Lúc này cơ thể tôi nằm vô hồn trong trại tĩnh tâm. Điều này đã xảy ra trong trại trẻ của Deeper Life Easter Retreat, 2003. Khi tôi hồi sinh vào sáng Chủ nhật, tôi thấy mình được bao quanh bởi các nhà lãnh đạo nhà thờ và các mục sư. Họ đã đưa tôi ra khỏi trại trẻ đến một nơi biệt lập trong trại trưởng thành.

(Còn tiếp chương 3)

Advertisement