BÀI SỐ 7: LÀM THỂ NÀO ĐỂ CÓ SỰ CỨU RỖI THỰC SỰ THÔNG QUA CHÚA GIÊ-SU CHRIST:

BÀI SỐ 7: LÀM THỂ NÀO ĐỂ CÓ SỰ CỨU RỖI THỰC SỰ THÔNG QUA CHÚA GIÊ-SU CHRIST:

Đó là bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta không bị tiêu hao, và nhờ ân sủng đặc biệt của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn tồn tại cho đến thời điểm này, kế hoạch và sứ mệnh của Sa-tan, là khiến chúng ta chết trong tội lỗi của chúng ta và chết mãi mãi trong hỏa ngục. Không có sự cứu rỗi thực sự, không có cách nào chúng ta có thể thoát khỏi sự Phán xét của Đức Chúa Trời, vì vậy hãy coi đó là một đặc ân tuyệt vời để có cơ hội này, và vì vậy bạn cần tận dụng nó một cách tốt nhất cho sự cứu rỗi và cuộc sống mới của bạn trong Chúa Giêsu. Làm thế nào một người có thể có một sự cứu rỗi thực sự sẽ bảo đảm sự sống đời đời của anh ta / cô ta với Chúa Giê-su Christ; Với ân sủng để vượt qua tội lỗi, Satan và cái tôi của mình?

Không BÀO CHỮA, nhưng THỪA NHẬN nó.

Nếu thực sự bạn cần lòng thương xót của Chúa để xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bạn và với ân sủng để vượt qua tội lỗi, thì bạn cần phải tự mình đối mặt với nó và thừa nhận tội lỗi của bạn. Đừng bào chữa tội lỗi vì mọi người đang làm điều đó – trong nhà thờ của bạn (ngay cả mục sư, cha mẹ hoặc đối tác của bạn), trong gia đình bạn, nơi bạn làm việc, v.v. Đừng nói rằng:” Vậy ai làm điều đó sẽ bị đi vào hỏa ngục hết hay sao? Phải, mọi người đều có thể xuống hỏa ngục và Đức Chúa Trời vẫn sẽ là Đấng công bình. Chúa Giêsu đã nói thay vì bạn đang nghĩ sẽ có bao nhiêu người được cứu,

BẠN cố gắng vùng vẩy để được cứu NGAY BÂY GIỜ. Đừng bào chữa cho tội lỗi vì sự phổ biến của nó, ở nhiều người – bạn, đối mặt với nó. Và tội lỗi là tội lỗi, dù nhỏ hay lớn, không có gì khác biệt, bạn chỉ cần chân thành và thú nhận điều đó.

Thi-thiên 51: 3-4 ‘Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán.

Hãy thú nhận THẬT LÒNG.

Bạn có tự hỏi tại sao bạn đã thực hiện một số lời thú tội về tội lỗi của bạn nhưng bạn vẫn còn mặc cảm về những tội lỗi đó, bạn vẫn quay trở lại với những tội lỗi đó và sự cứu rỗi của bạn không chắc chắn hoặc bạn thấy mình quay trở lại với tội lỗi của mình hoài tại sao? Thật đơn giản: bạn đã không thực hiện lời thú nhận thực sự. Lời thú tội thật sự không chỉ là sử dụng danh của Chúa Giêsu, không chấp nhận sự kêu gọi ăn năn thay đổi, v.v. Thực hiện 2 bước tiếp theo dẫn bạn đến sự cứu rỗi thực sự trong Chúa Giêsu Christ.

.

Trước hết Hãy ĂN NĂN trước khi bạn THÚ TỘI.

Có nhiều lời thú tội giả, nhưng nếu bạn thật lòng muốn thú tội dó thể được Chúa chấp nhận được, trước tiên bạn phải ăn năn. Không cần bạn phải thú tội nếu không có sự ăn năn trong bạn. Ăn năn là nhận thức chu đáo về tội lỗi của bạn và quyết tâm từ bỏ chúng. Nếu bạn thú nhận tội lổi mà không sẵn sàng từ bỏ những tội lỗi mà bạn thú nhận, bạn chỉ đơn giản là lãng phí thời gian của mình, và những tội lỗi sẽ sớm khiến bạn thất vọng. Ăn năn không phải là xin lỗi vì tội lỗi của bạn, nếu bạn xin lỗi mà không sẵn sàng từ bỏ tất cả, bạn sẽ có một trường hợp xin lỗi và đó không phải là một sự cứu rỗi thực sự. Hãy hạ mình xuống trước Chúa bây giờ và đầu hàng tất cả. Châm ngôn 28:13 “Người nào che đậy tội lỗi của mình sẽ không thịnh vượng, Nhưng bất cứ ai thú nhận và từ bỏ họ sẽ nhận được lòng thương xót. ”

Hãy CẦU NGUYỆN tất cả.

Bây giờ tất cả những gì bạn cần làm là đi trước khi cầu nguyện khi bạn thú nhận tội lỗi của mình và xin Chúa tha thứ cho bạn qua Con của Ngài là Chúa Giê Su Christ. Nói với Ngài rằng bạn xin lỗi vì bạn đã sống và tất cả những gì bạn đã làm, hãy cầu xin Ngài làm sạch bạn bằng Máu của Chúa Giê-su và ban cho bạn một trái tim mới và một tinh thần mới. Ngài sẽ làm điều đó như Ngài đã hứa trong Lời hứa của Ngài:” Nếu chúng ta nói rằng chúng ta không có tội lỗi, chúng ta lừa dối chính mình, và sự thật không phải ở chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi của mình, Ngài trung thành và chỉ để tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và để tẩy sạch chúng ta khỏi mọi sự bất chính. 1 Giăng 1: 8-9 .

Bây giờ là thời gian cho sự cứu rỗi của bạn! Đừng trì hoãn thêm nữa, hãy làm ngay bây giờ, đừng cho phép Satan làm sao lãng hoặc trì hoãn bạn, bởi vì một cơ hội khác có thể không đến. Bạn có thể cầu nguyện trong 5 đến 10 phút tiếp theo. Bạn đã cầu nguyện cho sự cứu rỗi của bạn? Sau đó, để tôi cầu nguyện với bạn:

Trong Danh Chúa Jesus, cảm ơn Ngài đã chết vì tội lỗi của chúng con, cảm ơn Chúa Giê-su đã đến để tìm kiếm chúng con nói rằng chúng con xứng đáng được cứu. Ngài đã hứa rằng nếu chúng con đến với Ngài, Ngài sẽ không bỏ chúng con; rằng nếu chúng con thừa nhận và thú nhận tội lỗi của chúng con, không có vấn đề bao nhiêu tội lổi và khủng khiếp như thế nào, Ngài vẩn sẽ tha thứ và tẩy sạch tội lổi cho chúng con. Vì vậy, tôi cầu nguyện cho người yêu dấu này, người đã ăn năn, thú nhận và cầu xin sự tha thứ của Ngài, cứu cô ấy / anh ấy và cho cô ấy / anh ấy một bản chất mới của Ngài để sống cho Ngài từ hôm nay. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã trả lời, vì chúng tôi đã cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Amen.

Bây giờ bạn đã được cứu.

Bây giờ, bạn đã được cứu, bạn được tái sinh với một cuộc sống mới bởi Chúa Giêsu Christ. Bạn cần bắt đầu cuộc sống mới được hướng dẫn bởi Lời Chúa. Bạn phải tách rời và tách mình ra khỏi lối sống cũ; những điều cũ không theo Lời Chúa và tình bạn có thể kéo bạn trở lại cuộc sống cũ trong tội lỗi. Kinh thánh nói trong 2 Cô-rinh-tô 5:17 , Do đó, nếu có ai ở trong Đấng Christ, thì đó là một sáng tạo mới; những điều cũ đã qua đi; kìa, tất cả mọi thứ đã trở nên mới

Bạn không thể tiếp tục lối sống cũ nữa, giờ bạn đã là một đứa con đích thực, được Chúa thừa nhận và cuộc sống của bạn phải được hướng dẫn bởi Lời của Ngài. Bạn cần được đọc Kinh Thánh mỗi ngày và cầu nguyện về cuộc sống mới của bạn. Bạn nên đọc ít nhất 2 chương Kinh thánh mỗi ngày và dành thời gian để cầu nguyện cho sự phát triển tâm linh và sức mạnh hàng ngày của bạn; bạn có thể bắt đầu từ Ma-thi-ơ chương 1 . Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho bạn sự hiểu biết trước khi bạn đọc và cầu nguyện sau khi bạn đọc xong. Hãy cầu nguyện để ân sủng và Thánh Linh của Chúa được sống hàng ngày theo lời của Ngài và vượt qua mọi cám dỗ trên con đường của bạn, và hãy cảnh giác mọi lúc trong mọi tình huống trong cuộc sống mới của bạn trong Chúa Giêsu!

Lên được thiên đàng không phải là dễ dàng, bạn phải chống lại ma quỷ và đến gần với Chúa hơn. từ đó sở trường tách mình ra khỏi mọi người trên thế giới. Ai có thể phá bạn hư hỏng và đưa bạn trở lại thế giới củ? Ma quỷ và ác quỷ của anh ta, đang bận rộn hàng ngày, đặt bẫy của chúng nó để bẫy những đứa trẻ bất cẩn và thiếu hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Do đó, bạn đã rất cẩn thận và cầu nguyện ngày và đêm.

Như bây giờ bạn đã bắt đầu một cuộc sống mới trong Chúa Giê-su Christ, thiên đàng đang vui mừng vì bạn được ghi tên trong Sách Sự Sống. Chỉ nhìn vào Chúa Giêsu mà thôi, không phải bất kỳ người đàn ông hay mục sư nào. Có rất nhiều giáo lý sai lầm ở khắp mọi nơi vì chúng ta đang ở thời kỳ cuối cùng, vì vậy hãy để Kinh Thánh là kim chỉ nam tối cao của bạn, nhưng sẽ muốn bạn hiểu rằng, Một khi bạn được cứu như một tội nhân và được gọi đến ánh sáng kỳ diệu của Chúa Giê-su Christ, và sau này nếu bạn cố tình phạm tội lần nữa, không còn sự hy sinh cho bạn nữa. Một khi bạn đã được cứu, bạn sẽ đi tìm những tội nhân khác để rao giảng và truyền giáo cho họ. xây dựng đức tin của bạn và nhiệt tình của đời sống Cơ Đốc Nhân. Hàng ngày. làm cho đức tin mình tăng trưởng nhanh chóng và sẵn sàng giúp cho các hoạt động hàng tuần của nhà thờ. Bạn sẽ được phước.

http://www.eternityrace.com/2014/08/how-to-be-saved-and-start-new-life-in_5.html

Advertisement