TRẢ LỜI THẮC MẮC BÀI SỐ 2

BÀI SỐ 2: KIỂNG ĂN CẦU NGUYỆN LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Nếu chúng ta chưa được tái sanh, có nghỉa là chưa được sanh lại bằng Đức Thánh Linh thì vẩn còn sống trong xác thịt, phần tâm linh trong chúng ta chưa được sinh ra thì thân xác chúng ta cần phải ăn thức ăn mới sống được. Bạn không nên kiêng ăn, mà nếu bạn có kiêng ăn thử một ngày cũng không thể làm được vì bạn sẽ bị đói lã. Nếu bạn kiêng ăn, uống nước lọc, ba ngày đầu tiên mà không chịu nổi được thì ngưng ngay không tiếp tục nhiều ngày nữa mà phải lo chăm sóc phần tâm linh bạn trước khi tiếp tục kiêng ăn dài hạn tiếp theo. (Giăng 3:3).

1-MỤC ĐÍCH KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN ĐỂ LÀM GÌ?

Hiện nay ít có người hầu việc Chúa khuyên tín hửu mình phải đặt ưu tiên hàng đầu trong việc kiêng ăn cầu nguyện vì chính họ cũng chưa từng làm như thế bao giờ. Chúa Jesus dạy các môn đồ của Ngài hãy luôn tỉnh thức, kiêng ăn cầu nguyện hầu có uy quyền đuổi quỷ và nhận lãnh ân tứ Thánh Linh và để nhận được uy quyền Cha ban cho chống quỷ, mở trói, cứu được tội nhân ra khỏi ách xiềng xích của bọn quỷ dử.

Ma quỷ rất sợ những người theo Chúa Jesus có kiêng ăn cầu nguyện và có tên trên sách sự sống trên nược thiên đàng vì họ đã phần nào khắc phục hay chiến thắng được cái tôi xác thịt của họ hơn là những người chưa kiêng ăn ngày nào bao giờ. Họ cũng đã kiêng ăn cầu nguyện để nài xin Cha cho bằng được sự xức dầu và đầy dẩy Linh của Chúa Cha, nói được tiếng mới để có uy quyền trên mọi tà linh và bênh tật.

Xác thịt cần phải ăn thức ăn mới sống được nhưng tâm linh không cần thức ăn mà sống nhờ sức Cha.

(Hãy tra xem những câu Kinh Thánh này: Mathi-ơ 4:4; Mathi-ơ 17:21; Công vụ các sứ đồ 2:1-4; Mác 16:15-18).

2-TRONG LÚC KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN THÌ TRƯỚC HẾT PHẢI DỌN LÒNG SẠCH SẼ VÀ HẾT LÒNG TÌM KIẾM MẶT NGÀI THÌ MỚI MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA THÁNH LINH VÀ NGHE ĐƯỢC TIẾNG CHÚA.

Trước hết phải có thái độ hạ mình khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa tạo dựng ra bạn. Ngài muốn bạn hạ mình đến độ, quỳ mọp trước mặt Ngài và kêu cầu đến danh thánh của Ngài. Bạn hãy nhìn chung quanh bạn những người thờ thần tượng mọp quỳ van xin trước các thần tượng bằng đá bằng gổ mà không biết mắc cở. Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn đã mọp sát đất trước mặt Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa tạo dựng ra cả vủ trụ và bạn hay chưa? Càng hạ mình bao nhiêu thì càng cảm nhận được sự gần gủi của Chúa Cha bấy nhiêu. Hãy đọc Khải Huyền 4 bạn sẽ thấy hai mươi bốn trưởng lão và 4 con sinh vật sấp mình xuống trước ngôi Chúa Cha và thờ lạy Ngài ngày và đêm và dâng lên lời ngợi khen không dứt. Thật tuyệt vời thay Cha của chúng ta rất yêu thích như thế! Chúng ta cũng hãy bắt chước làm như vậy thì Chúa Cha sẽ vui lòng đến với bạn.

Phải qua huyết của Chúa Jesus mới có sự chuộc tội và đến với Chúa Cha được mà thôi. Khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá, bức màn ngăn cách hòm giao ước vào nơi chí thánh đã được xé làm đôi. Chúng ta không cần có thầy tế lể để cầu thay cho chúng ta với Chúa Cha nữa nhưng chúng ta ai cũng có quyền vào nơi chí thánh để gặp Chúa Cha qua huyết của Chúa Jesus con một của Ngài đã đổ ra trên cây thập tự giá. Hãy mau chạy đến với Chúa Cha ăn năn tội lỗii của bạn làm theo cách 5 ngón tay cho mổi tội lỗii của bạn. Hiện nay đã có bài viết cách “DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP CHÚA CHA” giúp bạn dọn sạch lòng mau hơn là bạn tự tìm từng tội lỗi của bạn mà ăn năn. Chính tôi phải mất hết một năm mới làm xong hết phần dọn sạch lòng.

(Hãy tra xem những câu Kinh thánh này: Ê-sai 59: 1-2; Mathi-ơ 6:33)

3-PHẢI GIỬ KÍN KHÔNG KHOE KHOANG CHO AI BIẾT MÌNH ĐANG KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN

Nếu chúng ta khoe khoang, nói cho bạn bè biết hay đăng lên Face Book là mình đang kiêng ăn cầu nguyện thì Chúa Cha không đẹp lòng vì bạn không vâng lời Ngài nhưng làm vì mục đích khoe khoang, có bông trái xác thịt (Mathi-ơ 6:16-18).

4-CẦU XIN Ý CHA TRONG SỰ KIÊNG ĂN CẦU NGUYỀN CỦA MÌNH THEO CÁCH NÀO?

Kiêng ăn có nhiều cách tùy theo sức khỏe, tuổi tác, đức tin của mổii người và sự kiêu gọi khác nhau:

-Có người kiêng ăn theo cách Đa-niên đã làm như là: chỉ ăn rau củ, cơm gạo, không ăn thịt trong vòng 40 ngày.

-Có người mổi tuần kiêng ăn một ngày đều đều uống nước lọc mà thôi và để ra một ngày quỳ gối cầu nguyện tìm kiếm mặt Cha. Họ tính ra trong vòng một năm họ có thể kiêng ăn tổng cộng được 52 ngày (1 năm có 52 tuần lể).

-Có người kiêng ăn cách không ăn không uống trong vòng 3 ngày liền, ở trong phòng đóng cửa cầu nguyện tìm kiếm mặt Cha.

-Có người chỉ uống nước lọc mà thôi từ 3-7 ngày

-Có người chỉ uống nước lọc trong vòng 3 ngày đầu, sau đó có thể uống súp hay sữa cho đến khi nào họ xong 40 ngày (họ làm từ từ cho cơ thể quen dần lần đầu 10 ngày, sau đó 20 ngày, sau đó 40 ngày)

-Có người không ăn chỉ uống nước lọc trong vòng từ 1-40 ngày vẩn khỏe mạnh không bị sụt cân tí nào.

Tùy lượng đức tin của mổi người có sự kiêu gọi khác nhau trong sự kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm mặt Cha để nghe tiếng Cha một cách rỏ ràng và đi theo đường lối của Ngài, nhận lãnh ân tứ cho mình thêm nhiều lên như những người đi trước mình trong Kinh Thánh đã từng làm. Chúa Jesus kiêng ăn 40 ngày, Môi se kiêng ăn 40 ngày, tiên tri Ê-li kiêng ăn 40 ngày đi bộ trong đồng vắng mà không ăn chi hết, cả dân trong thành phố Ni-ni-ve từ lớn đến bé, chiên bò, lừa và súc vật đều kiêng ăn trong 40 ngày ăn năn về tội lổi của họ mà Chúa Cha động lòng tha chết cho cả thành phố. Chúng ta nên đặt mục tiêu trong sự kiêng ăn là 40 ngày tìm kiếm mặt Cha thì sẽ gặp Ngài nếu chúng ta tìm kiếm Ngài cách hết lòng.

Hãy cầu xin Cha thêm sức cho chúng ta kiêng ăn được 40 ngày để dẹp bỏ cái tôi xác thịt của mình đi hầu tâm linh được lớn lên mà đánh trận với bọn quỷ dử dể dàng hơn.

Khi chúng ta đã từng kiêng ăn cầu nguyện thì chúng ta sẽ xem nhẹ việc ăn uống cho thân xác của chúng ta. Nhiều lúc chúng ta đánh trận với ma quỷ cướp giựt linh hồn tội nhân ra khỏi vòng tay quỷ dử mà chúng ta quên ăn uống cả ngày nhưng chúng ta vẩn có một thân thể mạnh khỏe không bị thân xác hành hạ đói xỉu như ngày trước lúc chưa kiêng ăn cầu nguyện bao giờ. Nếu vì lý do nào đó chúng ta chỉ có nước uống mà thôi trong 3 ngày liền chúng ta vẩn sẽ sống thoải mái không biết mệt mỏi là gì mà cũng không đói luôn. Mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta sống nhờ sức Chúa chứ không bằng sức người mà ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời.

5-NGUY HIỂM CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KIÊNG ĂN CẦU NGUYỆN NGHE TIẾNG CHA VÀ LÊN MÌNH KIÊU NGẠO.

Ân tứ Cha ban cho mổi người không phải còn lại hoài hoài, nhưng chỉ cho những ai biết vâng lời, hạ mình khiêm nhường mà thôi.

Nếu vì lý do nào đó chúng ta ỷ lại lòng nhân từ, ân điển của Cha trên đời sống của mình vì thấy Cha yêu mình quá mà ỷ lại, lên mình kiêu ngạo, khinh khi người khác thì chính trong giờ đó quỷ satan nhãy vào ngay và chiếm hửu ngay người đó. Chúa Jesus đã cảnh báo trước công việc của lucifer là quỷ satan là kẻ đã lên mình kiêu ngạo và phản lại Chúa Cha và kéo theo nhiều đồng bọn chúng nó sa ngã. Giu-đa Ích ca ri-ốt là môn đồ của Chúa Jesus đã từng học hỏi theo sát cánh thầy nhưng kiêu ngạo và phản thầy bán thầy mình chỉ có 30 nén bạc. Kinh khủng hơn là khi kiêu ngạo rồi thì không còn biết ăn năn là gì nữa. Satan tiếp tục lừa dối có bông trái của quỷ dử là lên mình kiêu ngạo ai cũng nhìn thấy hết mà chính đương sự không cảm nhận được sự kiêu ngạo của họ. Nguy hiểm cho linh hồn của họ sẽ bị Cha quăng vào hồ lữa địa ngục đời đời. (Mathi-ơ 7:21-23:)

Xin Cha thương xót, thêm sức, lắng nghe những lời cầu xin của những ai đang muốn tìm kiếm mặt Ngài và bắt đầu tập tành trong sự kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày để trở thành những dũng sĩ của Cha. Muốn thật hết lòng. Amen!

(Viết bởi sự soi dẩn của Chúa Thánh Linh, sự soi sáng của Chúa Cha trong danh Chúa Jesus)

Advertisement