BÀI SỐ 66: LÀM SAO ĐỂ LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ĐẸP Ý CHA?

BÀI SỐ 66: LÀM SAO ĐỂ LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ĐẸP Ý CHA? -Chúa phán trong Kinh Thánh rằng:”Dân này … Continue reading BÀI SỐ 66: LÀM SAO ĐỂ LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC ĐẸP Ý CHA?