53-HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY: “HÃY HIẾU KÍNH CHA MẸ “

53-HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY: “HÃY HIẾU KÍNH CHA MẸ “ Điều răn của Chúa trong Kinh Thánh dạy bảo … Continue reading 53-HÃY VÂNG LỜI CHÚA DẠY: “HÃY HIẾU KÍNH CHA MẸ “